Passer ikke helt i «den norske modellen»

Regjeringen får så vidt bestått etter «grunnkurs i trepartssamarbeid». Statsrådene har fortsatt mye å lære, er tilbakemeldingen fra både fagbevegelse og arbeidsgivere.

Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund vil at Siv Jensen og Erna Solberg skal lytte mer til dem, ikke bare informere.

Da arbeidsmiljøloven ble vedtatt i Stortinget for noen dagersiden, var det etter en lang prosess der både arbeidsgivere og fagorganisasjoner har fått sagt sitt, først til Regjeringen så til Stortinget. Regjeringen har fulgt alle formelle regler om saksbehandling og høring, men hoppet over den uformelle kontakten der partene føler de har best innflytelse.

Fagbevegelsen gikk mot oppmykning av regler om midlertidige ansettelser og mulighet for å avtale lengre turnuser. Arbeidsgiverne var misfornøyd med at loven ikke gikk lenger.

Kanskje ikke så overraskende er LO mest negativ til regjeringens samarbeidsevner, og truer med strykkarakter dersom eleven ikke viser bedring. Arbeidsgiverne er best fornøyd med resultatet og har minst å klage over når det gjelder prosessen.

Problemet for regjeringen er spriken i tilbakemeldingene om hvordan samarbeidet kan bli bedre.

LO og NHO var bortskjemte etter åtte år med rødgrønt samarbeid. Regjeringen Stoltenberg lyttet til dem først, for så å høre om de andre hadde noen innvendinger. Men etter hvert begynte NHO også å klage, de følte at "LO hadde vært der allerede" og fortalt regjeringen hvordan politikken skulle bli.

Ny start

Både Høyre og Fremskrittspartiet lovet å finne nye samarbeidsformer, og at alle skulle med. Arbeidsgiverne i Virke og Spekter, og fagforeningene Unio og YS synes det fungerer mye bedre nå. Kilder i NHO klager over at det har blitt "for demokratisk", at når alle får snakke like mye blir det mer informasjonsmøter enn politiske verksted.

— Vi andre satt på gangen mens LO snakket med Regjeringen. På slutten av Stoltenbergs tid kunne trepartssamarbeidet fått seg et skikkelig slag, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

— Det kan jo ikke overraske noen at LO og Arbeiderpartiet har nære bånd, alle med litt sans for historie forstår at det er slik, mener Anne-Kari Bratten, sjef i Spekter.

— Vi vet jo at kjøttvekta teller. Og jeg leer ikke en gang på et øyelokk om NHO og LO høres først. At LO har så mye makt er langt fra bare negativt, det gir en viktig stabilitet.

Arbeidsmiljø

— Hovedproblemet nå er ikke at de lytter til alle, men at de tidvis ikke lytter til noen, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Han er fortsatt lett å hisse opp når forslaget til ny arbeidsmiljølov blir nevnt. LO føler at de ikke ble tatt på alvor, ikke fikk komme med innspil før alt var klart og ikke ble tatt hensyn til i høringen.

Vibeke Hammer Madsen i Virke ser det helt annerledes. Hun mener at den nye loven er et kroneksempel på hvordan samarbeidet kan fungere.

— Regjeringen har lyttet til oss alle sammen. Ja, før du spør, også arbeidstagersiden er hørt, regjeringen tok hensyn til deres innsigelser. Husk det, selv om det protesteres høylydt, sier hun.

Gabrielsen mener at hele lovprosessen viser manglende forståelse for samarbeidet. I stedet for å be om innspill fra organisasjonene før den kommer med forslag, kjørte Regjeringen et formelt løp med høringer. Tidligere har samarbeidspartene vært vant til å få sende signaler om smertegrense og prioriteringer før formalitetene.

Anders Folkestad i Unio og Jorunn Berland i YS føler at de ikke ble hørt ordentlig. De fikk kort høringsfrist og ingen anledning til innspill under prosessen.

— Det er nok mer likebehandling. Samtidig er det mindre kontakt nå, ting skjer mer på de formelle arenaene, sier Folkestad.

Jorunn Berland er ikke imponert over Regjeringen så langt, og advarer om at den må begynne å snakke med, ikke bare til, organisasjonene.

— I 2017 skal pensjonsreformen evalueres. Har de ikke lært at den prosessen må kjøres annerledes, gjør de seg selv en bjørnetjeneste.