Arbeiderpartiets programkomité vil verne deler av Lofoten mot oljevirksomhet - men ikke Vesterålen

Partiets programkomité kommer med konkrete forslag til løsning på den betente striden om eventuell olje- og gassutvinning i nordområdene, men AUF er ikke imponert.

Arbeiderpartiet foreslår å verne hele Vestfjorden og et område 50 kilometer utenfor Lofoten mot oljevirksomhet. Bildet viser Reine i Lofoten.

Partiets programkomité la mandag frem det de kaller en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Den tredelte løsningen er en del av forslaget til partiprogram for perioden 2017–2021. En samlet programkomité, med unntak av AUFs representant, stiller seg bak løsningen.

Strenge krav

– Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Forslaget innebærer at havområdet utenfor Lofoten i et belte på 50 kilometer fra land, gjøres til petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. I tillegg skal det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark.

– Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya, sier Støre.

Åpner for konsekvensutredning

I området lengst unna Lofoten, kalt Nordland 6, åpner Arbeiderpartiet for konsekvensutredning.

– Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet, sier Ap-lederen.

For områdene Nordland 7 og Troms 2 vil Ap «vente på oppdatert kunnskap».

Denne kunnskapen skal komme i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet, som skal revideres i kommende stortingsperiode.

– Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.

Ap-fisker: Totalt uakseptabelt

Holger Pedersen er fisker og styremedlem i Vågan Ap. Han synes det er et paradoks at konsekvensutredning av feltet Nordland 6 lanseres som et kompromiss.

– Det er her vi har hatt de største forekomstene av skrei de siste 15–20 årene. Dette er totalt uakseptabelt, sier Pedersen til Aftenposten.

Fisker og Ap-mann Holger Pedersen er kraftig imot oljeleting og -boring i Lofoten og Vesterålen. Arkivbilde

– Legger ut agn

Han mener folkemeningen og holdningen i partiet har snudd helt de siste årene og at det nå er langt mellom oljetilhengerne i nord.

– Dette er et agn de legger ut, presenterer det som kompromiss og håper vi ska bite på, sier han. Pedersen håper partiet ikke lar seg lure og sier nei til all konsekvensutredning i de omstridte områdene. Han minner om at eksport av sjømat kan være større enn olje og gass i 2035.

– Vi må satse på de ressursene vi har for all fremtid, sier han.

Vågan kommune er en av Lofoten-kommunene som har gått mot konsekvensutredning.

Gruppeleder i Vågan Ap, Lena Amalie Hamnes sier til Aftenposten at hun er glad for kompromisset.

– Dette viser en klar bevegelse i Ap, og det er viktig at Støre er klar på at det er hensynet til fisken som er prioritert, sier hun.

Fornøyd fylkesleder i Troms

I Troms er partiets leder fornøyd med en mer restriktiv politikk.

– Dette er ikke vårt primærstandpunkt, men er likevel et kompromiss vi kan leve med. Det er et viktig skritt på veien mot en mer restriktiv linje, sier Cecilie Terese Myrseth, leder i Troms Arbeiderparti.

Hun vedgår at det trolig vil være Ap-medlemmer og -tillitsvalgte og mange andre som vil være skuffet.

– Men man må både gi og ta i kompromisser. Dette er et kompromiss de fleste kan leve med og som man må kunne inngå om man vil lede landet, sier Myrseth.

- Et godt kompromiss, ingen er storfornøyd

– Dette er vel et vedtak som ingen er storfornøyd med. Det tar jeg som uttrykk for at det er et godt kompromiss, sier Ingalill Olsen, som er leder for Arbeiderpartiet i Finnmark.

– Vi vet at det er stor strekk i laget vårt, det er sterke meninger og stor uenighet om hvordan disse områdene skal forvaltes. Jeg mener komiteen har gjort et godt stykke arbeid og lagt frem et kompromiss som jeg tror vil tjene både nasjonen, regionen og partiet. I Finnmark har vi solid erfaring for at det er mulig å drive både oljevirksomhet og fiske i de samme farvann, sier Olsen som håper forslaget går gjennom på landsmøtet.

– I så fall ser jeg frem til å gå i valgkamp med et slikt standpunkt, forsikrer hun.

– Burde vært utredet

– Vi tror områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inneholder store verdier i form av olje og gass. Derfor mener vi det ville vært riktig å konsekvensutrede virkningen av aktivitet i disse områdene i tråd med tidligere praksis. Man utreder først og konkluderer etterpå, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Olje og gass – en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for bransjen.

– Fiskeri og olje kan kan kombineres

Den tidligere Ap-toppen som har hatt flere statsrådsposter, mener det vil være fullt mulig å kombinere fiskerier og oljevirksomhet i området.

– Vi har bak oss 50 år med godt samspill på norsk sokkel, sier han.

Han er glad for at Arbeiderpartiet i det minste går inn for utredning av Nordland 6.

– Vi mener man burde utredet hele området, men dette er et skritt i riktig retning, sier han.

Tror saken blir sentral i valgkampen

– Du kjenner jo et par stykker i Arbeiderpartiet. Vi du nå snakke med dem?

– Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser, sier Schjøtt-Pedersen.

Han tror saken vil bli sentral i valgkampen.

– Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser. Jeg tror det vil være forhold som vil få oppmerksomhet i valgkampen, sier han.

AUF-leder Mani Hussaini er ikke fornøyd.

Misfornøyd AUF-leder

AUF-leder Mani Hussaini synes ikke forslaget er noe kompromiss, og mener forslaget «ikke er godt nok».

– Dette er et område oljeindustrien har siklet på lenge. Allerede i 2011 sa de at de var villig til å oppgi kampen om Nordland 7 og Troms 2, så lenge de fikk Nordland 6. Norland 6 utgjør det viktigste gyteområde for torsk og hyse langs kysten, sier Hussaini i en pressemelding.

Frem mot mot Arbeiderpartiets landsmøte vil AUF mobilisere for at hele Lofoten, Vesterålen og Senja skal være oljefritt.