Mange av Ruters busser går på biodrivstoff. Det kan endre seg.

Et forslag fra Miljødirektoratet blir møtt med hard kritikk fra flere kanter.

Ruter er et av selskapene som har investert i busser som går på flytende biodiesel. Nå ønsker de en løsning hvor de kan fortsette å kjøpe flytende biodrivstoff.

Miljødirektoratet kom nylig med nye anbefalinger for offentlig innkjøp. Det har skapt problemer for kommuner som har sett til flytende biodrivstoff som en måte å gjøre klimakutt.

Direktoratet har sammen med direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lansert nye anbefalinger for innkjøp av tungtransport.

Les hele saken med abonnement