Politikk

Press for å endre AFP-ordningen i 2017. Dette kan bli forandret.

Avtalefestet pensjon, AFP, med adgang til pensjon og jobb for 62-åringer, var en sentral del av den store pensjonsreformen. Den skal evalueres i 2017. Den overlever neppe i dagens form.

LO-ledelsen vil ha bedre overgangsordninger og vil utvikle AFP-ordningen under evalueringen neste år. F.v. nestleder Tor-Arne Solbakken og LO-leder Gerd Kristiansen.
  • Geir Salvesen

– LO går inn i evalueringen av AFP for å forbedre ordningen, sier nestleder Tor-Arne Solbakken.

LO er en av hovedpartene i denne biten av pensjonsreformen og skal, sammen med NHO og øvrige deler av Pensjonsrådet, som er en sammenslutning av mange private og offentlige instanser, gjennomgå AFP og pensjonsreformen.

Aftenposten har snakket med flere av de store aktørene - og sentrale politikere. Her er noen av hovedkonklusjonene:

  • AFP vil fortsette ut over 2017. Avtalen har i hovedtrekk fungert etter hensikten.
  • 62-årsgrensen blir beholdt for når du kan ta ut AFP og kombinere pensjon og jobb.
  • Men det er biter av reformen som ikke fungerer bra nok, slik partene ser det, og det er her presset for å få endringer kommer inn.
Overganger mellom pensjonsystemer må bli enklere, er ett av kravene.

- Hva som består eller ikke, gjenstår å se

Kristin Diserud Mildal er pensjonsansvarlig i NHO.

– Hvordan ser NHO på evalueringen i 2017?

– Klart at dette er en evalueringsprosess vi jobber med nå. Vi går inn i den med åpent sinn, men vi ønsker ikke å gå åpent ut allerede nå med eventuelle endringer.

– Men AFP består vel etter 2017?

– Hva som består eller ikke består, gjenstår jo å se. Men det er jo en viktig del av pensjonssystemet, med gode ytelser for dem som får dem. Man kan ikke bare sette strek over det.

Les også

Gulrøttene virker for folk over 62 år

- Relativt god som pensjonsordning

- Som pensjonsordning er AFP relativt bra og et viktig bidrag for dem som går av ved 62 år, sier Jon Hippe.

Jon M. Hippe på FAFO er en av landets eksperter på området. Han sitter i styringsgruppen for Pensjonsforum. Han har akkurat vært med på en utredning om AFP. Les den her:

– Hvis du betrakter AFP og reformen med helikoptersyn. Har den virket etter hensikten?

– Det kommer an på hva hensikten var. Som pensjonsordning er den relativt god og et viktig bidrag for at flere kan gå av ved 62 år. Sånn sett har den virket etter hensikten. I tillegg gir den en livslang alderspensjon som løfter pensjonsnivået betydelig.

Hippe mener det er vanskelig å tenke seg at den tas bort med det første.

– Den er et meget sentralt ledd i pensjonsreformen og en etablert rettighet. Spørsmålet er først og fremst hva som skal endres for at de som mister jobben eller går over i bedrifter uten AFP ikke skal tape hele sin AFP. Dernest vil nok spørsmålet om ordningen skal utvides, for eksempel ved allmenngjøring bli vurdert.

Dette sier politikerne

Høyres Arve Kambe er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og er mannen som får dette i fanget dersom evalueringen blir sendt Stortinget rundt påsketider i 2017. Det må til for å få behandlet den før sommeren. Og Stortingsvalget.

– Vi er spent på evalueringen av AFP. Vi har gjort gode tilpasninger til reformen i privat sektor, gjenstår noe i offentlig sektor. Når det gjelder AFP er det spørsmål om man når målgruppen, de gamle sliterne, eller om dette er blitt en generell førtidspensjonering. Det er nyttig å få avklart. Må ha et nært samarbeide med partene i arbeidslivet før man konkluderer.

– AFP fortsetter - med endringer?

– Jeg vil ikke konkludere. For oss er det viktig at pensjonsordninger stimulerer arbeidslinjen og når dem man skal nå.

Frp vil ikke konkludere nå

Heller ikke Frp vil konkludere nå:

– AFP har fungert, men har altså ikke gjeldt for alle, og med ordningen med uttak fra 62 år, har den jo endret seg mye, sier Erlend Wiborg.

Aps Dag Terje Andersen sier dette:

– AFP har i stor grad fungert. Vi må legge i bunn at det er partene i arbeidslivet som sammen må finne veien videre. Vi har jo sett noen utfordringer, folk som mister jobben rett før de går av. Det er jo en av flere utfordringer det må finnes en løsning på i AFP-systemet.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Pensjonsreformen
  2. Landsorganisasjonen (LO)
  3. NHO