LO: – Vi vet hva som skjuler seg bak Høyres honnørord

– Høyre tar frem sitt politiske perlekjede i et forsøk på å pynte opp gammeldags politikk, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Honnørordene om det organiserte arbeidslivet er lite verdt, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Høyre vedtok i helgen et nytt arbeidslivsprogram med en rekke fagforeningsvennlige begrep som «trygt og fleksibelt» og «familievennlig» arbeidsliv.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, med 970.000 medlemmer i ryggen, er på bakgrunn av Høyres tidligere program og praksis ikke beroliget.

– Vi har sett hva som kan skjule seg bak disse «honnørordene»: Mer midlertidighet, dårligere stillingsvern og en svekkelse av arbeidsfolks rettigheter, sier Hessen Følsvik.

Nestleder i Høyres programkomité, Henrik Asheim, sier at «det er litt vanskelig å forholde seg til LO.»

– Det de er enig med Høyre i, tror de ikke på. Og så finner de på ting som at de tror at Høyre skal kutte i sykelønnen. Høyre har ikke hatt det i programmet eller gått til valg på kutt i sykelønn siden 2001, sier Asheim.

Høyre: Fradraget fryses fremover

LO kjemper hvert år for økt fradrag i skatt for fagforeningskontingenten. Det fører til flere medlemmer og et mer organisert arbeidslivet.

LO reagerer mot at Høyre har endret formuleringen om fagforeningsfradraget. Det skal ikke lenger beholdes på «dagens nivå», men bare «beholdes».

Løftet fra 2013 om å holde det på «dagens nivå» er brutt i hvert eneste statsbudsjett siden fordi det ikke er prisjustert. Nå sier Høyre sier heller ingen ting om hvor stort det skal være fremover, mener LO.

– Jeg kan berolige LO med at beløpet skal videreføres på samme beløp. Det skal ikke justeres opp eller ned, svarer Asheim.

Under Solberg-regjeringen har fradraget for gaver til andre organisasjoner blitt mangedoblet mens fagforeningsfradraget har mistet realverdi.

– Det betyr at det er blitt dyrere å være fagorganisert i Norge. Da blir honnørordene om det organiserte arbeidslivet veldig lite verdt.

– Vi vet også at Erna Solberg har kalt Stortingets vedtak om strengere regler for innleie for sitt største politiske nederlag denne perioden. Nå skriver Høyre vagt om fleksible innleieregler, sier LO-lederen.

Hun mener det «grunn til å tro at dette betyr omkamp og
nye forslag om å gjøre det lettere å bruke innleie».

Høyre: Myker opp arbeidsmiljøloven

Høyre går til valg med disse løftene for arbeidslivet:

  • Høyre vil legge til rette for et organisert arbeidsliv med et godt og velfungerende trepartssamarbeid
  • beholde fagforeningsfradraget
  • sikre en sterk og moderne arbeidsmiljølov
  • vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet
  • beholde faste, hele stillinger som hovedregel og utvikle arbeidstidsbestemmelser som gjør at flest mulig kan jobbe i hele og faste stillinger, særlig i offentlig sektor
  • legge til rette for fremtidsrettede arbeidslivsreguleringer som ivaretar nødvendig fleksibilitet og tilpassing for så vel arbeidstagere som arbeidsgivere
  • åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger
  • ha et innleieregelverk som sikrer næringslivets behov for arbeidskraft samtidig som de ansatte sikres gode vilkår
  • sikre flere lærlingplasser, blant annet gjennom å videreutvikle lærlingkravet for offentlige innkjøp

Økt bruk av midlertidige

LO-lederen viser til at «trygt og fleksibelt arbeidsliv» også var overskriften da Solberg-regjeringen i 2014 endret arbeidsmiljøloven. Da ble det åpnet for økt bruk av midlertidige.

– De svekket fagforeningenes rolle og innflytelse og fjernet den kollektive søksmålsretten. En kollektiv søksmålsrett er et viktig virkemiddel for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier hun.

Asheim svarer at de har «gjort små endringer i arbeidsmiljøloven for å gjøre den mer fleksibel». Og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er kraftig styrket.

– Noe av problemet med LO er ikke at de er uenig med Høyre, men at de forsøker å tegne et bilde av Høyre som folk ikke kjenner seg igjen i, sukker han.

– LO forsøker å tegne et bilde av Høyre som folk ikke kjenner seg igjen i, sier Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomité.

LO-lederen er fortsatt ikke beroliget:

– Høyre- regjeringen kaller forslagene for «justering», «oppmykning» og «modernisering». I virkeligheten er det gammeldags politikk med justeringer som gir mer makt til arbeidsgiver og endringer som i all hovedsak virker til fordel for det uorganiserte arbeidslivet, mener LO-lederen.

– «Det nye arbeidslivet», kalles det. Men det er ikke nytt. Dette arbeidslivet er ikke annet enn det gamle arbeidslivet, som LO har kjempet for å avskaffe, sier Hessen Følsvik.