Politikk

Lysbakken slår tilbake etter Vedums kalde skulder

SV og Sp satt i regjering sammen fra 2005 til 2013. Nå vil den ene ha ut den andre. Foto: Marit Hommedal / NTB

Audun Lysbakken mener Senterpartiet vil trenge SV i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet.

 • Odd Inge Aas
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist

Tirsdag gjorde Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum det helt klart at han ønsker en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valget. Han ser dermed helst at SV ikke blir med.

I et intervju med Aftenposten listet han underveis opp fem årsaker.

Nå slår SV-leder Audun Lysbakken tilbake.

Han mener Vedum underslår at Sp i flere saker står nærmere SV enn Ap.

– Jeg kan ikke skjønne at de sakene Vedum kom med i Aftenposten er viktigere enn det jeg kommer med nå, sier Lysbakken.

Han kommer selv med en liste på fem saker hvor han mener Sp trenger SVs drahjelp i forhandlinger med Ap.

Mer om den senere.

Avstand på klima og olje

Lysbakken mener dessuten at Vedums argumenter for å holde SV utenfor, var svake på flere områder.

Sp-lederen løftet frem politi, rus, innvandring, forsvar og avgifter som saker som skiller de to partiene.

Lysbakken mener SV var det eneste partiet som delte Sps syn på politireformen.

Han mener også at de står nærme hverandre i flere forsvarsspørsmål.

– Vi er heller ikke for en stor økning i avgifter. Det som har gitt større avstand, er at Sp har beveget seg bort i klima- og oljepolitikken.

– Der kommer vel nettopp CO2-avgiften inn?

– Ja, men SVs løsning er å tilbakeføre pengene til folk med lavere inntekter, i det vi kaller en grønn folkebonus. Vi er også åpne for å se på geografiske tiltak der.

– Har dere dreid mer mot venstre siden forrige gang dere samarbeidet, mens Sp har dreid mot høyre?

– Det er vanskelig å sammenligne 2021 med 2005. Det er en helt annen politisk situasjon. Denne listen viser at det er saksfelt som er viktige for begge, og hvor vi trenger hverandre.

– Sp er kanskje redd for å miste velgere de har vunnet fra høyresiden, men dere er vel også redde for å miste velgere til Rødt?

– Vi fører en tøff fordelingspolitikk og en tøff linje mot markedstilpasning og privatisering. Ut fra hvordan Sp snakker om aktiv industripolitikk og å bremse forskjellene i samfunnet, så er det egentlig gode argumenter for å søke samarbeid med SV.

To ulike alternativer

Lysbakken understreker at han ikke har noe imot at Senterpartiet sier hva de helst vil.

– De har levert et fantastisk godt argument for å stemme SV til høsten. Et sterkt SV kan sørge for at en ny regjering bindes til venstresiden i norsk politikk. Valget står mellom et rødgrønt prosjekt og en sentrumsregjering, sier Lysbakken.

Han hadde helst sett at de rødgrønne partiene samlet seg til en felles front før valget.

– Vi mener det vil være best, men sånn er det ikke nå. Nå går Sp og SV til valg og peker på to ulike modeller for regjering. Når det er blitt sånn må vi være ærlige på det, sier Lysbakken.

SV-lederen lister opp fem punkter hvor han mener Sp vil trenge god drahjelp av SV i forhandlinger med Ap.

 • De vil begge utfordre EØS-avtalen og er mot EUs energimarkedspakke Acer
 • De vil skrote helseforetaksmodellen og bevare Ullevål sykehus
 • Styrke kommuneøkonomien
 • Ha et sterkt tollvern for norsk landbruk
 • Tak på lederlønn i staten

SV har bestemt at et resultat fra eventuelle regjeringsforhandlinger skal legges frem for medlemmene i en uravstemning.

Han avviser kategorisk at det er et grep som kan skape usikkerhet for mulige regjeringspartnere.

– Skal vi gå i regjering, så skal vi ha politisk gjennomslag som medlemmene er fornøyde med. Det finnes ingen realistisk vei til en ny regjering hvor Sp er med, der man ikke må forholde seg til SV. Alle i flertallet som eventuelt feller dagens regjering, må vise respekt for hverandres velgere.

Les også

 1. Disse sakene er viktigst for norske velgere. Store forskjeller mellom bygda og Oslo.

 2. Kystopprøret i nord

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021