Helsepolitikere mener flere leger bør politianmeldes

Leger som misbruker systemet for refusjoner, skader tilliten til hele helsevesenet. Derfor må man reagere strengt. Det mener nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp).

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

– Selv om de kun utgjør en liten andel av legene i Norge, synes jeg rett og slett det er for mange. Det kan skade omdømmet til hele fastlegeordningen, sier Toppe, som er helsepolitisk talsperson i Sp og utdannet lege.

A-magasinet skrev i går om leger som har fått strenge reaksjoner fra myndighetene etter å ha utnyttet systemet for refusjoner. En av dem må betale tilbake 15,8 millioner kroner, en annen er fratatt autorisasjonen og kan ikke lenger kalle seg lege.

Nær 30 leger har mistet retten til å få refusjoner, retten til å sykmelde eller begge deler – mens 68 leger har fått tilbakebetalingskrav de siste to årene.

Toppe synes antallet leger som får reaksjoner er høyere enn det bør være.

– Vi kan også spørre oss om det i tillegg er mange som ikke blir oppdaget.

Tror på bedre kontroll

Det er kun en liten andel av legene som blir tatt, som politianmeldes. I perioden 2018–2020 har Helfo, en etat under Helsedirektoratet, politianmeldt ti leger. Toppe mener en sammenligning med Nav-klienter er på sin plass. Hun viser til at Nav-klientene har havnet i fengsel for misbruk som gjelder lavere beløp enn det legene er tatt for.

– Dersom det er dokumentert at legene har gjort dette bevisst, må det reageres strengere enn det gjøres i dag. For dette kan rokke ved tilliten til hele helsetjenesten.

Kjersti Toppe mener en streng reaksjon også er viktig for å sende et signal til leger som i fremtiden skulle tenke på å utnytte systemet.

– Kan systemet forbedres for å gjøre det vanskeligere å misbruke?

– Jeg har tro på digitale løsninger for kontroll av legene, og å gjøre takstsystemet enkelt å forstå. Man må spre informasjon om riktig takstbruk til legene. Det er også mulig Nav og Helfo bør bruke mer ressurser på kontroller.

Kari Kjønaas Kjos (Frp)

– Bør anmeldes automatisk

Også Frps helsepolitiker Kari Kjønaas Kjos mener det bør reageres strengere mot legene som blir tatt.

– Det bør være automatikk i at man politianmelder når det åpenbart handler om ren svindel. Svindel er svindel enten man er Nav-klient eller lege, og det må behandles på samme måte, sier hun.

Hun sier at hun ikke er overrasket over at enkelte leger misbruker systemet, men at hun synes det er trist.

– Slikt skjer innen alle samfunnslag. Slik har det alltid vært, og slik kommer det til å fortsette. Derfor er det svært viktig at vi har gode kontrollmekanismer, og at juks blir straffet, sier Kjos.

– Blir det satt av nok ressurser til kontroller?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på at man ikke får kontrollert nok. Men jeg vurderer det gjerne om en slik henvendelse kommer.

Nicholas Wilkinson.

Tror på felles journal og team-jobbing

SVs representant i helsekomiteen, Nicholas Wilkinson, sier han har tro på forbedringer på to områder for å redusere omfanget av misbruk:

  • Et bedre system for felles elektronisk journal som gjør det lettere for leger å konsultere hverandre og få hjelp av hverandre.
  • At helsepersonell i større grad jobber i team. Da kan leger, sykepleiere og helsesekretærer konsultere hverandre ved spørsmål om god praksis for takster og sykmeldinger.

– Mange leger jobber veldig alene. I en slik situasjon kan det lettere oppstå brudd på tilliten eller dårlig praksis. Hvis noen bryter reglene i et team, kan andre reagerer og sørge for at reglene følges, sier Wilkinson.

Maria Jahrmann Bjerke (H)

Mener kontrollen fungerer

I Helse- og omsorgsdepartementet sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) at det er utfordrende å lage gode finansieringsordninger som virker helt nøytralt på prioritering og som ikke gir rom for juks.

– Dette er et system som i stor grad er basert på tillit mellom helsepersonell og myndighetene. Det vil derfor alltid være rom for forbedringer, sier hun.

Bjerke mener de aller fleste leger er samvittighetsfulle og bruker takstsystemet slik de skal. Hun peker på at noe feilbruk skyldes at systemet er komplisert.

– Noe feilbruk er imidlertid ren juks, og det er det viktig å avdekke for å sikre den tilliten vi er avhengig av. Helfo gjennomfører gode kontrolltiltak. De finner avvik, og det viser at kontrollmekanismene fungerer.