Enighet om statsbudsjettet: Mer til minstepensjonister. SV fikk oljeseier.

Minstepensjonister får 4000 kroner ekstra i julegave og barnetrygden øker. Regjeringen varsler også betydelig økonomisk støtte til Ukraina i årene fremover.

Det blir økt bostøtte, økt barnetrygd til enslige forsørgere, barnetrygden for alle prisjusteres, uføre på minstesats får utbetalt 3000 kroner og studiestøtten økes.

Det er noe av resultatet etter at SV ble enig med Ap og Sp om budsjett for neste år.

I tråd med LOs krav blir ikke lang opptjeningsperiode for dagpenger avviklet.

SV fikk gjennomslag for å utvide sin tannhelsereform til å gjelde personer opp til 26 år.

Under presentasjonen i Stortinget tirsdag kveld sa statsminister Jonas Gahr Støre at det også blir økt støtte til klimatiltak.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var fornøyd med at drivstoff blir billigere for anleggsbransjen. Som et ledd av avtalen skal det blandes inn noe mer biodiesel for at klimautslippene ikke skal øke.

Budsjettforliket inneholder et såkalt verbalpunkt om støtte til Ukraina. Her varsler regjeringen solid og langvarig økonomisk støtte til gjenoppbyggingen av Ukraina i årene fremover.

Løftet får små konsekvenser for neste års budsjett. På lengre sikt avhenger støtten blant annet av hvor mange flyktninger Norge tar imot og hvor store ødeleggelsene blir.

– Vi er enig om at regjeringen første halvår skal legge frem forslag og rammeverk for et flerårig program for gjenoppbygging etter krigen med Russland, sier Støre.

Han varslet betydelige beløp i støtte, ikke minst fordi Norge har tjent store summer på høye energipriser som følge av krigen. Statsbudsjettet er fortsatt «stramt» og bruken av oljepenger økes ikke, ifølge Støre.

Ekstra inntekter fra Statkraft har gitt regjeringen 4,3 milliarder kroner mer å rutte med.

Vedum ville ikke svare konkret på om det vil føre til økt press i økonomien. Støre understreket at det er innenfor reglene for budsjett.

Rødt: Dette er ikke nok

Mottak av flyktninger og andre tiltak vil defineres som bistand i henhold til internasjonale regler. Det gjør at bistandsandelen av bruttonasjonalinntekten øker noe.

– At også SV nå har kjøpt argumentet om at Norge er blitt for rike til å kunne gi 1 krone av hver hundrelapp vi tjener til verdens fattigste er bare trist, kommenterer KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Økt minstepensjon er ett av de viktigste tiltakene regjeringspartiene Ap og Sp er blitt enige med SV om. Det inngår i kravene som SV fremmet i den såkalte «dyrtidspakken».

– Vi har fått til det vi sa vi skulle få til. Det er en avtale som gir mest til de som har lite. Det er aller viktigst, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Til Aftenposten understreker han at det blir feil å si at dette er nok til å hjelpe alle som trenger det gjennom en tøff vinter.

– Men jeg føler meg trygg på at dette er et bidrag som virkelig monner for mange, sier Lysbakken.

Rødts Mímir Kristjánsson deler ikke begeistringen.

– Dette er ikke nok til å få folk gjennom vinteren på en god måte. Dette redder ikke julen. Det er ingen økning i sosialhjelpen for dem som er nederst i velferdsstaten. Det er ingenting om du går på arbeidsavklaringspenger, men ikke har barn, sier Kristjansson.

Egen exit-skatt

SV har også fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde, prisjustering av barnetrygden og 4.000 kroner mer til minstepensjonister.

Alt i alt har SV fått gjennomslag for mer enn 2 milliarder i «dyrtidspakken» med sosiale tiltak. Satsen for skattefradrag i Boligsparing for ungdom (BSU) reduseres fra 20 til 10 prosent.

Partiene er også enige om en utflyttingsskatt. I dag slipper personer som flytter ut av Norge å betale skatt av fortjeneste på aksjer de selger i utlandet, om de bor utenfor Norge i fem år. Det er ikke lenger mulig fra i dag.

Forliket bærer også preg av bråket omkring pendlerboliger og særordninger: Støtten til partigruppene på Stortinget kuttes med 5 millioner. Bevilgningen til Stortinget kuttes med samme beløp.

God stemning mellom Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre da regjeringen la frem resultatet av budsjettforhandlingene med SV.

SV får oljeseier

SV har fått gjennomslag for at 26. konsesjonsrunde utsettes til etter denne stortingsperioden. Dette er en viktig klimaseier for SV.

– Tiden for at oljenæringen får alt den peker på er forbi, sier SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad toner kraftig ned betydningen av SVs gjennomslag.

– Alle TFO-runder (red.anm.: forhåndsdefinerte områder) går som normalt Det er 28 av 31 blokker igjen i runden som ble utlyst i januar, sier hun.

– Betyr det at det blir fortsatt leting etter olje og gass?

– Ja, ja. TFO betyr mest på kort sikt, sier Arnstad.

TFO er de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Frp reagerer kraftig på at SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Energipolitisk talsperson Terje Halleland mener letestans er det siste et Europa i desperat mangel på gass nå trenger.

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass. Regjeringen kan umulig ha lært noe som helst av den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står i som følge av energipolitikken som er ført i Europa, sier Halleland.