Ingen politikere blir tiltalt etter pendlerbolig-sakene

Flere enn tre politikere har vært inne til avhør under etterforskningen av pendlerbolig-sakene. Onsdag ble alle sakene henlagt.

Statsadvokaten i Oslo kom onsdag med en konklusjon i pendlerbolig-sakene.

– Oslo statsadvokatembeter har besluttet å henlegge sakene.

Det er konklusjonen fra statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås litt over ett år etter at politiet startet etterforskning.

Flere enn tre politikere har vært inne til avhør, ifølge Gravås. Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen er en av dem. Men onsdag kom altså avgjørelsen om at det ikke blir tatt ut noen tiltaler.

Statsadvokaten bekrefter overfor Aftenposten at politiet har lagt vekt på hvilken informasjon politikerne har fått fra Stortinget om pendlerbolig-reglene.

– Det som har vært avgjørende for oss, er en tolkning av vilkår for å få pendlerbolig. For å dømmes for bedrageri, må du ha gjort det med vilje for å få noe du ikke har rett til, sier Gravås.

Stortingsadministrasjonen har i flere intervjuer sagt at det har vært en årelang praksis at politikere ikke har krav på pendlerbolig om de disponerer en egen bolig som ligger nærmere Stortinget enn 40 kilometer.

Uklare regler

I sin beslutning skriver politiet at kommunikasjonen om dette ikke har vært tydelig nok.

Etterforskningen har ikke gitt noen holdepunkter for at stortingsrepresentantene fikk tydelig kommunikasjon om denne forståelsen i perioden mellom 2006 og 2021. Det skriver statsadvokaten.

Etter Aftenpostens pendlerboligavsløring har Stortinget endret på retningslinjene. Nå går det klart frem at politikere med egne boliger mindre enn 40 kilometer fra Stortinget ikke har krav på pendlerbolig. Stortinget har beskrevet dette som en presisering av praksis. Det samme kunne ikke statsadvokaten legge til grunn i sin strafferettslige vurdering.

– Betyr det at hvis de nye reglene slik det er vedtatt i dag hadde vært kommunisert tydelig til politikerne, så kan det hende dere hadde landet på et annet resultat?

– Det er en hypotetisk problemstilling. Men det er riktig at reglene er annerledes i dag. Etter vår vurdering er reglene reelt sett endret.

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås konkluderte med henleggelse av pendlerbolig-sakene onsdag.

Beordret til å etterforske

For et drøyt år siden avslørte Aftenposten den første saken i pendlerbolig-skandalen.

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig av Stortinget i Oslo, selv om han eide et hus som han leide ut 29 kilometer unna. Han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

Siden november i fjor har Oslo-politiet etterforsket politikere for mulig bedrageri eller grovt bedrageri. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil seks år.

Noen minutter etter beslutningen om å starte etterforskning, kom meldingen om at daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av.

John Christian Elden er advokaten til tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen.

Elden: – Klar frifinnelse

Advokat John Christian Elden representerer Hansen. Elden sier de er fornøyd med avgjørelsen, men at den «kommer ett år for sent».

Straffesaken mot Hansen er «henlagt som intet straffbart forhold», ifølge hennes advokat John Christian Elden.

– Dette er en helt klar frifinnelse av Hansen. Statsadvokaten legger til grunn både at hun har fulgt regelverket slik det måtte forstås i samsvar med min oppfatning da hun ble tvunget til å trekke seg som stortingspresident i fjor og at hun har gitt all nødvendig og korrekt informasjon til Stortinget ved tildelingen av pendlerbolig, sier Elden.

Statsadvokaten sier hun har «stor forståelse» for at saken har vært belastende for Hansen og de andre mistenkte.

– På generelt grunnlag har jeg veldig stor forståelse for at det er belastende å være under etterforskning. Og å vente på en avgjørelse. Det er også en tilleggsbelastning at man er identifisert i offentligheten, sier Gravås.

Lars Erik Alfheim er sjef for statsadvokatene i Oslo. Det var Alfheim som i fjor beordret Oslo-politiet til å etterforske politikerne.

Skjema-kaos på Stortinget

For over ett år siden skrev Aftenposten om mer rot på Stortinget: Sentrale dokumenter i pendlerbolig-sakene var borte.

Politiet og statsadvokaten har også slitt med manglende dokumentasjon. Politikere som har søkt om pendlerbolig fra Stortinget, må fylle inn et skjema. Men skjemaene er forsvunnet. Kun én hadde skjemaet, fordi en av de mistenkte hadde tatt vare på kopien.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne ha hatt disse opplysningene, sier Gravås.

– Hvilken betydning har det hatt for saken?

– Vi har avgjort saken ut fra hvordan reglene skal tolkes. Men når vi starter etterforskning og spørsmålet er bedrageri, er hvilke opplysninger du har gitt til den du får ytelsene fra, helt sentrale.

Opplysningene har ikke vært avgjørende, ifølge Gravås.

– Men det er klart at dersom vi hadde kommet til et annet tolkningsresultat, så kunne det fått betydning.

Flere granskninger på vei

Avsløringer om politikernes bruk av pendlerbolig har fått en rekke konsekvenser.

38 politikere må betale mer skatt. Av disse har ti politikere fått straffeskatt, fordi de ikke leverte riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Kun et lite fåtall velger å stå frem. Forrige måned godtok Stortingets presidentskap kravet om ekstraskatt.

Politiet har ikke mottatt noen anmeldelser fra Skatteetaten i pendlerbolig-sakene.

Undersøkelsene av politikernes goder er langt fra over: