Tone Ims Larssen fryktet eksklusjon fra Frp etter Facebook-innlegg

Tidligere fylkesleder og Frp-veteran Tone Ims Larssen fryktet hun sto i fare for å miste medlemskapet i partiet etter en kommentar på Facebook tidligere i sommer.

Frp-veteran Tone Ims Larssen.

Et sak knyttet til Tone Ims Larssen ble behandlet i forbindelse med fylkesstyremøtet torsdag kveld. Det opplyser flere sentralt plasserte kilder i fylkeslaget til Aftenposten.

Refset for Facebook-svar

Bakgrunnen for saken mot Larssen skal ha vært en kommentar hun skrev på sin Facebook-vegg i starten av juni. Det sier flere kilder til Aftenposten.

I et svar til en kommentar fra sin egen far om at han ikke skjønte hvorfor hun ikke hadde en toppstilling i Frp, skrev Ims Larssen: « I dette partiet må du være venner med de riktige personene for å få fulltidsjobb». Kommentaren ble senere slettet etter at Larssen hadde fått påpakning fra partiet.

Larssen sier hun vet at det ble satt en såkalt B-sak om henne på sakskartet til torsdagens møte. Det samme oppgir andre sentrale kilder i fylkeslaget. B-saker er som regel personalsaker. Sakene blir unntatt offentlighet og behandles bare av fylkesstyret av personvernshensyn.

En behandling av en slik sak kan munne ut i at et medlem får en advarsel eller i ytterste konsekvens blir fratatt medlemskapet. Det kan også ende med at det ikke gjøres noe vedtak.

Saken endte med at Larssen ikke ble fratatt medlemskapet. Det bekrefter hun selv overfor Aftenposten.

«Saken ble behandlet i kveld, og jeg er fortsatt medlem. Hvordan de behandlet saken og diskuterte fikk jeg ikke vite. Men jeg er i all fall medlem ennå. Nå håper jeg politikk vil være fokus og at det blir ro», skrev Larsen i en SMS torsdag kveld.

Larssen har vært med i Frp i 27 år. Hun var fylkesleder i Oslo Frp perioden 2017–2019 og satt to år som fast representant i bystyret på starten av 2000-tallet. Hun har de siste tre årene sittet som vararepresentant i bystyret.

Bestrider at eksklusjon er tema

Fylkesleder Anders Meeg-Bentzen bestrider på sin side at fylkesstyret behandlet en sak om å ekskludere Tone Ims Larsen under fylkesstyremøtet torsdag.

Han vil ikke stille til intervju i saken eller svare på Aftenpostens spørsmål. Blant spørsmålene han ikke vil svare på, er om han mener Larssen har misforstått at det skal ha vært en sak om hennes medlemskap torsdag. Han vil heller ikke svare på om saken ble avgjort i Arbeidsutvalget i forkant av møtet og ikke under selve fylkesstyremøtet.

«Faktum er at Frp ikke behandlet noe slikt forslag i går», skriver Meeg-Bentzen i en SMS. Han sier det er den eneste kommentaren partiledelsen vil gi i saken.

Tone Ims Larsen sier i en kommentar at hennes klare forståelse var at saken torsdag handlet om at hun skulle miste medlemskapet sitt.

«Når det gjelder B-saken som ble behandlet i går, var jeg av den oppfatning at konsekvensen av mitt utspill på FB, ville bli at jeg mistet medlemskapet mitt», skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Har fryktet for medlemskapet hele sommeren

Larsen sier at hun helt fra det i juni kom en klage på Facebook-posten fra partiet, anså at medlemskapet sto i fare, og at hun adresserte det i sitt svar på klagen.

Hun forteller at hun tidligere i uken fikk beskjed fra fylkesstyrets rådgiver Øystein Andreassen om at saken skulle opp på styremøtet denne uken. Det var også Andreassen som tok kontakt med Larsen etter møtet og fortalte at hun fortsatt var medlem.

«Min oppfattelse av det hele var at fylkesstyre ville behandle medlemskapet mitt. Om så ikke var tilfelle, hadde det vært hyggelig å få en telefon av min leder for å vite hva saken faktisk dreide seg om. Jeg er ferdig med det hele og har allerede begynt å tenke valgkamp og hvordan vi skal vinne», skriver Larssen videre.

Øystein Andreassen bekrefter overfor Aftenposten at han tok kontakt med Larssen i forkant og etter møtet, men understreker i en SMS:

«Det har fra min side aldri vært snakket muntlig med Tone om eksklusjon eller tap av medlemskap».

Skal behandle uttalelser om urent trav

Tidligere i sommer gikk Larssen ut i Nettavisen og fortalte at hun ikke ønsket gjenvalg til bystyret. Hun begrunnet det med en angivelig merkbar negativ stemning i bystyregruppen. Hun fortalte at hun opplevde at hun ble skjøvet ut av gruppen og omtalte det som «urent trav».

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen uttalte til avisen at hun ikke kjente seg igjen i at det var dårlig stemning i bystyregruppen eller fylkeslaget.

Ifølge opplysninger til Aftenposten skal Larssens uttalelser til Nettavisen behandles på et stormøte i bystyregruppen mandag, der alle bystyremedlemmene, varamedlemmene og lederne av Oslo Frps 13 bydelslag deltar.

Gruppen skal blant annet behandle et forslag om at det ikke skal være lov å snakke med pressen om interne forhold.

– Jeg er innkalt til et gruppemøte, men jeg kjenner ikke til innholdet. Jeg er har også meldt forfall, for jeg er utenbys, sier Larssen i en kommentar til dette.

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen skriver i en kommentar på SMS at «vi kommenterer ikke offentlig forhold i bystyregruppen».

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at fylkesstyret behandlet et eksklusjonsforslag under sitt møte torsdag 18.08. Dette bestrides av fylkespartiet. En uttalelse om dette fra fylkesleder Anders Meeg-Bentzen er lagt inn i saken. Artikkelen ble endret 19. august 2022, klokken 16.25.