Politikk

Import av laksefor fra Russland doblet i juni. Eksporten av laks og mat uendret av krigen i Ukraina.

Norge kjøpte i juni varer av Russland for nærmere én milliard kroner, og importen av laksefor er nær doblet seg fra fjoråret tross sanksjonene. – Regjeringen setter økonomiske interesser foran en boikott som smerter, mener Venstre.

Importen av laksefor fra Russland er nær doblet i verdi. Eksporten av laksesmolt er nesten uendret tross sanksjonene. Bildet viser et havbruksanlegg i Nordland.
  • Thomas Spence

Det går frem av Statistisk sentralbyrås statistikk over utenrikshandelen.

– Regjeringen prioriterer norske økonomiske interesser, og at vi skal tjene mest mulig penger, fremfor å være like tøffe i sanksjonene mot Russland som EU og de fleste store europeiske land er.

Les hele saken med abonnement