Sp lanserer trygghetsplan for Oslo

Til tross for en nedgang i det totale antallet kriminalsaker, skaper en økning i unge kriminelle gjengangere uro. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) er bekymret.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) er bekymret for unge kriminelle i hovedstaden og vil ha en forsterket satsing på forebygging og gjengbekjempelse.

Det er stille og tomt i Verdensparken på Furuset tidlig torsdag ettermiddag. Parken ble åpnet i 2013 og var en del av den første Groruddalssatsingen i Oslo – en satsing som skulle skape bedre sosiale forhold i Groruddalen blant annet ved å lage hyggeligere nærområder.

Nå vil Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets ferske Oslo-tilskudd Jan Bøhler møtes her for å snakke om sin nye trygghetsplan for forebygging av gjeng- og ungdomskriminalitet.

– Før områdesatsingen kom, var dette et område som var mørkt og utrivelig. Det var en del hendelser her. Det var på den tida der B-gjengen, som opererte på Furuset, og Young Guns lå i gjengkrig. I første halvdel av 2006 var det ti skyteepisoder her, sier Bøhler og legger til at han var med på å lansere Groruddalssatsingen.

Trygve Slagsvold Vedum bryter inn, og de to sier, nærmest i kor:

– Groruddalssatsingen ble startet da Sp-leder Åslaug Haga var kommunalminister i 2006.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Verdensparken på Furuset.

Frykter ny gjengbølge

Men først – det var bare to drap i hele Oslo i 2020. Antallet anmeldte lovbrudd går også ned. Nedgangen er på over 30 prosent siden 2013.

– Er det egentlig behov for en trygghetsplan i Oslo?

– Det er ikke drap som er utgangspunkt for disse tiltakene her, sier Bøhler, og spør om vi kan sette oss ned på en benk i parken.

– Den totale statistikken er ikke det vi tenker på. Den gjenspeiler at politiet jobbet annerledes tidligere, med blant annet oppretting av mange enkeltsaker for bruk og besittelse av narkotika. Men fra 2015 til 2016 skjedde det et skifte. Ungdomskriminaliteten begynte å øke. Det vi vil unngå, er at vi noe sted i Oslo får ungdomskriminelle grupper som utvikler seg til nye fullbefarne voksne gjenger, sier Bøhler.

I 2019 var det rekordmange gjengangerne i statistikken for barne- og ungdomskriminelle. En nedgang i 2020 knyttes til pandemien og antas å være midlertidig.

Bøhler viser til at også de som ble medlemmer av de kriminelle gjengene som herjet på starten av 2000-tallet, fikk sine første møter med politiet allerede i ungdomsskolealder.

– Vi vil unngå at det samme skjer nå. Nå ser vi noen ungdomskriminelle grupper flere steder i byen som er involvert i hendelser med vold, kniv og barker sammen.

– Frykter du at vi kan få denne typen gjenger tilbake?

– Ja, det har vært en del episoder som er illevarslende. Og jeg er bekymret, det er spenning knyttet til miljøene som det er viktig å jobbe godt med, sier Bøhler, som ikke dermed vil si at Oslo er en utrygg by generelt.

– Men der vi ser slike ting, oppleves det som utrygt for barn, familier og nærmiljø.

Vil ha politiposter tilbake

Sp-lederen sier seg enig.

– Det er derfor vi er så opptatt av å ha politiets tilstedeværelse i nærområdene til folk, fordi man da kan ta tak i ting i en tidlig fase, sier Vedum.

Politiposter i områder hvor det er viktig å forebygge at ungdomskriminelle grupper og gjenger får fotfeste, er det første punktet i Sp-planen. De vil også ha på plass politikontakter for beboerne i alle boområder i byen. (Se faktaboks for hele planen)

Så sent som denne uken oppsto det en konfrontasjon mellom politiet og et 20–30-talls ungdommer på Mortensrud i Oslo, kunne TV2 melde. De skal ha kommet da politiet skulle pågripe to personer som er siktet i en trusselsak.

– Det er utrolig viktig at man ikke kan akseptere denne typen hendelser. Det er noe av grunnen til at vi har vært kritiske til hvordan politireformen har virket i Oslo- For hvis man tar bort den daglige tilstedeværelsen, får man ikke den lokalkunnskapen til å ta tak i gutten eller jenta som er på vei inn i dårlige miljøer. Hvis politiet bare kommer inn når det er en eller annen konflikt, girer man opp konflikten i stedet for å roe den ned. Det er like viktig i Groruddalen som i Gudbrandsdalen, sier Vedum.

Bak kjøpesenteret på Furuset var det tidligere en politipost. Den vil Sp-politikerne ha tilbake.

Mer penger til Groruddalen

Han lover også at Sp vil øke bevilgningene til Groruddalssatsingen fra dagens 38 millioner opp til rundt 100 millioner.

– Hvordan skal vi tro på at Sp vil prioritere dette i Oslo, vi er vant til å høre fra dere at Oslo trekker til seg altfor mye ressurser, og at det er sentralisering?

– Kritikken vår har ikke handlet om Oslo. Den har handlet om regjeringens politikk, at man ikke har lyttet til folk. Det kan være Gudbrandsdalen og Groruddalen.

– Den har jo også handlet om at for mye av ressursene i landet har havnet i Oslo?

– Ja, men det har ikke handlet om politiet. Det har handlet om at i mange av de store reformene de siste årene, har det vært sentralisering som har vært svaret.

– Vi har også vært kritiske til den veldig sterke oppbyggingen av Politidirektoratet. Så har det også vært en kritikk her i Oslo at man har samlet politi også her i byen. Vi er opptatt av å ha tjenester nær folk, og det er like viktig i en stor by som på et lite sted, sier han.