Bompengeopprør slått ned på SVs landsmøte

GARDERMOEN (Aftenposten): SVs landsmøte sa nei takk til å ta et klart standpunkt i et av de mest kontroversielle sakene i høstens kommunevalgkamp: Nei til bompenger.

SV-leder Audun Lysbakken åpnet et SV-landsmøte preget av bred enighet og fremgang.

– Det er ikke meningen at enslige mødre skal rammes av bompenger, sier SV-nestoren fra Rogaland, Sigve Romslo til Aftenposten.

Det var Rogaland SV som fremmet resolusjonen om å si nei til bompengefinansiering av store vei-, tunnel- eller broprosjekter. Men med et klart flertall avviste landsmøtet å behandle den omstridte resolusjonen om nei til bompenger. Dette var i tråd landsstyrets flertallsinnstilling.

Romslo sier han er skuffet over landsmøtets vedtak.

Partiledelsen viste til at det er et tak på hvor mange resolusjoner et landsmøte kan vedta, og derfor ble denne avvist uten realitetsbehandling. Men det var neppe flertall i landsmøtet for å si nei til bompenger, slik SV i Rogaland ønsker.

Folket mot bompenger

Det er et folkelig opprør landet rundt, særlig på Nord-Jæren, mot bompengefinansiering, som oppfattes som usosialt. En rekke steder vil det i år bli stilt egne anti-bompengelister.

SV i Rogaland tar derfor til orde for at veiprosjekter og kollektivtransport skal fullfinansieres over skatteseddelen.

Partiet er dessuten også imot en rekke av store veiprosjektene som fergefri forbindelse fra Kristiansand til Trondheim. Det er det bred enighet om i SV.

Hvem får regningen?

Hovedtema i SV-leder Audun Lysbakkens landsmøtetale var nettopp klima og kamp mot ulikhet.

– Vi skal ikke løse klimakrisen ved å sende regningen til vanlige folk og gevinsten til de på toppen, sa han.

Men det er akkurat det SV-erne bak resolusjonen er engstelig for skjer. I den het det blant annet at «økte avgifter rammer mest, de som har minst.»

Mange i SV frykter at Frp, som har sagt konsekvent nei til bompenger, skal ta hele «gevinsten» i form av velgere som er imot bompenger.

I Rogaland har SV stemt imot bompengene i de kommunene der partiet er representert.

Dette er et tema som har preget andre landsmøter. Sp ønsket tak på bompengeandelen. Høyre vil utrede et nytt avgiftssystem som innebærer veiprising.

Partileder imot

Lysbakken stemte for at uttalelsen skulle realitetsbehandles, men er imot å si nei til bompenger. Han begrunner motstanden slik:

– Vi må finne balansen mellom klimatiltak og sosiale fordelingstiltak. Jeg er opptatt av de sosiale innvendingene, men jeg mener likevel at vi ikke kommer utenom bompenger i en del sammenhenger. Jeg mener dette må bestemmes lokalt.

– Så du er enig i at bompenger rammer usosialt?

– Det kan diskuteres. Hvis bompenger finansierer kollektivtrafikk så kan det være veldig sosialt, fordi de med lav inntekt reiser mer med kollektivtrafikk enn andre. Samtidig er det slik at bompenger ikke tar hensyn til hvilken inntekt folk har. Likevel må vi av og til bruke bompenger i miljøkampen. Da må vi heller søke å utvikle sosiale modeller for eksempel gjennom bruk av veiprising.

– Er det da et alternativ for SV å si nei til bompenger, som rammer usosialt, inntil et system for veiprising er på plass?

– Det kommer an på hva bompengene går til. Mange prosjekter har en klar sosial profil. For eksempel sikrer rushtidsavgift i storbyene frisk luft til innbyggerne.

– Har du tatt innover deg det sterke lokale engasjementet mot bompenger over hele landet?

– Absolutt. Også i Bergen er det et slikt engasjement. Det kjenner jeg godt til.

I medvind

Det er et SV i solid medvind som samles på Gardermoen. Lysbakken viste til at SV har fått nesten 2.400 nye medlemmer siden nyttår, opplyste partilederen i talen.

Målet er å passere 15.000 medlemmer i løpet av landsmøtehelgen, Også på meningsmålingene går det bra med SV, som i mars har hatt et snitt på 7,5 prosent på nasjonale målinger. Dette er det høyeste nivået på mange år for SV.