SV: Transkjønnede fortjener en unnskyldning. Partiet vil innføre ny erstatningsordning.

Nicholas Wilkinson sier Norges handlinger mot transpersoner er så alvorlige at en offentlig unnskyldning er nødvendig.

Nicholas Wilkinson håper en unnskyldning også vil gi et signal til andre land.

Det har vært mye snakk om transpersoner i sommer. En debatt om den engelske forfatteren J.K. Rowlings utspill og Helsedirektoratets nye retningslinjer har ført til økt oppmerksomhet om problemene transpersoner møter.

Nå vil Nicholas Wilkinson i Sosialistisk Venstreparti (SV) at Norge ber transpersoner om unnskyldning for måten de er blitt behandlet på.

Dette gjelder særlig de som måtte sterilisere seg for å kunne endre kjønn.

Før en ny lov kom på plass i 2016, måtte transpersoner gjennomgå en medisinsk behandling som innebar fjerning av reproduktive organer. De måtte gi avkall på muligheten til å få biologiske barn.

Ønsker erstatningsordning for transpersoner

Wilkinson ønsker derfor at det også blir opprettet en erstatningsordning for dem som har gjennomgått steriliseringsinngrepet.

– Det er viktig at vi sier unnskyld, jeg mener det viser at vi har lært av de feilgrepene som er blitt gjort. Jeg håper at også andre land kan bli inspirert av dette.

Han sier at forslaget ikke er ment som et angrep på regjeringens politikk.

– Jeg mener Bent Høie (H) har gjort gode ting på området, men arbeidet er ikke ferdig. Vi må avslutte denne forferdelige historien om hva Norge har gjort.

FRI: – Det er på tide at politikerne kommer på banen

Luca Dalen Espseth er rådgiver i organisasjonen Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han er også medlem av SVs nettverk for det samme. Han håper at mange partier vil kaste seg på partiets forslag.

– Det er viktig å ta et oppgjør med fortiden for å kunne bevege seg fremover. En unnskyldning vil ha stor betydning for dem som ble utsatt for kastrering. Vi må ta på alvor at for dem som er utsatt for det, er det en uopprettelig skade.

Luca Dalen Espseth mener det er riktig at personene som måtte gjennomgå sterilisering for å få skifte juridisk kjønn, skal få erstatning.

For tiden pågår det to rettssaker mot staten i forbindelse med den tidligere praksisen med å kastrere transpersoner. Fri er partshjelp i sakene.

Espseth mener det finnes noen opplagte ulemper ved å prøve sakene for retten.

– I juridisk forstand kan det være at det blir fastsatt at staten ikke har gjort noe feil, fordi de bestemte at det var lovlig å kastrere transfolk.

Derfor, sier Espseth, er det viktig at politikerne kan ta saken til et annet nivå og innrømme at det som har foregått, har vært moralsk feil.

Helseminister Bent Høie: – Sakene må først gå rettens gang

Helseminister Bent Høie ønsker ikke å gi noe svar på hva Høyre mener om en offisiell unnskyldning til transpersoner.

Han skriver i en e-post at han ønsker å avvente domstolens behandling av sakene før spørsmålet om erstatningsordning kan avklares.

«Jeg forstår at det kan være vanskelig for dem som opplevde dette, at eneste vei til å endre kjønn gikk gjennom medisinske inngrep. Når det gjelder spørsmålet om en egen erstatningsordning for denne gruppen, mener vi det er naturlig at domstolen og rettsapparatet først avgjør de konkrete erstatningssakene som nå går for retten.»

Bent Høie skriver at det allerede er mulig for transpersoner å søke om rettsvederlag fra staten, en mulighet for å få erstatning i tilfeller hvor personer har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre det er naturlig å sammenligne seg med.

– En unnskyldning vil være uvurderlig

Espseth sier det ikke er snakk om en stor gruppe som eventuelt ønsker erstatning. Det var litt under 500 mennesker som skiftet juridisk kjønn før loven ble endret.

Noen av dem som gjennomførte sterilisering, hadde ikke noe problem med dette, de ønsket det selv.

Espseth sier at det derfor vil være færre enn 500 personer som ønsker erstatning. I Sverige ligger erstatningen på 225.000 svenske kroner.

– En unnskyldning vil være uvurderlig for gruppen det gjelder. Det vil symbolisere at staten forstår at den har gjort noe galt, sier Espseth.

Tidligere har Norge gitt offentlig unnskyldninger til andre minoritetsgrupper som er blitt behandlet dårlig:

  • 1998: Romanifolk og tatere
  • 2000: Krigsbarn og samer
  • 2012: Jøder
  • 2013: Krigsseilerne
  • 2015: Romfolket
  • 2018: Tyskerjentene