Vil ha helseministeren i Stortinget før sommeren

En samlet opposisjon krever at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til Stortinget før sommerferien og redegjør for sykehussammenslåingen i Oslo.

Opposisjonen ber helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen redegjøre for sykehussituasjonen i Oslo.
  • Gunnar Magnus

De fire parlamentariske lederne for opposisjonspartiene sendte i dag et brev til Strøm-Erichsen der de ba om en orientering for Stortinget i plenum. De ga uttrykk for at helseministeren bør innfinne seg før vårsesjonen avsluttes.

Siste dag i vårsesjonen, fredag 17. juni, er avsatt til behandling av det reviderte budsjettet.

I brevet skriver de fire — Per Sandberg (Frp), Erna Solberg (H), Dagfinn Høybråten (KrF) og Trine Skei Grande (V) - at omorganiseringen av sykehusene i Oslo-området, slik den fremstilles i mediene, helt klart er inne i er kritisk fase.

Hatlen trakk seg

De fire spør seg hvordan politiske myndigheter tar ansvar for prosessen og hvordan kravene om effektivisering er tenkt gjennomført, sett i forhold til kravet om forsvarlig behandling av pasientene.

– Det er overhodet ikke noe problem. Hvis Stortinget ønsker en redegjørelse, skal det selvfølgelig få det, sier Strøm-Erichsen til NTB.

Sykehusets administrerende direktør, Siri Hatlen, trakk seg i går med øyeblikkelig virkning fra sin stilling. Bakgrunnen var at hun ikke fikk full støtte fra sykehusstyret for sitt forslag om økonomisk langtidsplan. Styrets flertall ønsket sterkere utgiftskutt enn hva Hatlen var villig til å gå med på.

Oslo universitetssykehus er en sammenslåing av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus.