Nav-utvalg varsler svar om skandalens omfang

Utvalget som gransker Nav-saken, vil om kort tid avklare om trygdeskandalen først startet i 2012, eller om den går helt tilbake til 1994.

Professor Finn Arnesen leder utvalget som gransker Nav-skandalen. Utvalget vil snart avklare om hvorvidt trygdeskandalen strekker helt tilbake til 1994 eller ikke.

Nav-utvalget kommer med sin endelig rapport 1. juni, men konkluderer om tidsspørsmålet i en delrapport som trolig er klar rundt månedsskiftet.

Foreløpig har Nav kun sett på saker tilbake til 2012, da det ble innført en ny EU-forordning om trygdeeksport. Flere juseksperter mener imidlertid at feilpraktiseringen trolig går helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.

Les også

Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser

Viktig avklaring

Delrapporten skal diskuteres på utvalgets møte 31. januar.

– Når rapporten offentliggjøres, avhenger av det som kommer frem i diskusjonene under møtet, om utvalget kan stille seg bak rapporten og eventuelt hvor mye etterarbeid som vil stå igjen, sier utvalgsleder Finn Arnesen til NTB.

Arnesen sier det er viktig å få avklart tidshorisonten så raskt som mulig av flere grunner.

– For det første må vi ha en formening om hva EØS-retten har krevd av norsk rett for i det hele tatt å kunne vurdere håndteringen til de ulike organene. For det andre sitter både Gjenopptakelseskommisjonen og påtalemyndigheten med saker hvor man kan anta at domfellelser kan bli gjenopptatt, og det vil være nyttig for disse at vi ser på hva gjeldende rett har vært. Vi tenker at vår rapport kan lette det arbeidet, sier Arnesen.

Så langt er det anslått at minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 44 av dem til fengsel, som er helt eller delvis sonet. I tillegg har minst 2400 fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feil tolkning av loven bare etter 2012, ifølge Nav.

Les også

Måtte sone fengselsdom med drapsmenn: Kaller Nav-høringen «surrealistisk»

Juseksperter: Startet i 1994

Flere eksperter mener det er opplagt at saken går helt tilbake til 1994. Blant dem er advokatfirmaet Elden, som har vurdert Nav-saken.

– Vår konklusjon er at rettstilstanden har vært den samme i EØS siden Norge ble med i 1994, uttalte advokat John Christian Elden til VG tidligere i januar.

Også trygdeadvokat og koordinator for rettshjelpsordningen i Nav-saken, Olav Lægreid, mener saken går tilbake til 1994. Han viser til at flere kjennelser fra Trygderetten allerede har fastslått at saken også gjelder for perioden 1994–2012.

I et intervju med NTB forrige uke oppfordrer han regjeringen til å utvide rammene for rettshjelpen og gi klar beskjed til innsatsteamet i Nav om å ikke avvise saker fra før 2012.

Skal «snu hver stein»

Nylig avgåtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte da at dersom utvalget kommer frem til at saker også før 2012 må gjennomgås, vil regjeringen ta nødvendige grep for å rydde opp. Regjeringen vil også ta stilling til en eventuell utvidelse av rettshjelpsordningen.

Granskingsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i fjor høst. Mandatet var å «snu hver stein» for å finne ut hvordan en rekke mennesker kunne bli uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land, noe de har rett til etter EUs trygdeforordning.

– Vårt mandat er å se på hvordan dette kunne skje, hvor svikten ligger, og hva kan vi lære av dette så det ikke skjer igjen, sier Arnesen.