Siv Jensen med spark til Oslo Høyre: – Hele eiendomsskatten i Oslo bør fjernes i rekordfart

Høyre i Oslo vil ikke love å fjerne eiendomsskatten i neste periode. Frp mener pengekassen i Oslo er så stinn av gryn at eiendomsskatten bør fjernes umiddelbart.

Siv Jensen og Aina Stenersen i Frp mener eiendomsskatten i Oslo kan fjernes umiddelbart.

I Aftenposten torsdag gjorde Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg det klart at han ikke vil garantere at hele eiendomsskatten fjernes de neste fire årene, hvis han blir byrådsleder. Men han går til valg på å avvikle eiendomsskatten på bolig i 2020. På næringseiendommer vil ikke Solberg si noe om når den skal fjernes utover at «det vil ta noe lengre tid».

Sammen med Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, retter finansminister Siv Jensen (Frp) et spark mot Høyre og partiets byrådslederkandidat Eirik Lae.

Oslo Frp vil fjerne hele eiendomsskatten innen 2020, sier Stenersen til Aftenposten.

Les også

Ny måling: Raymond Johansen betydelig svekket i eget byråd

– Å bruke fire år eller mer på å fjerne eiendomsskatten er latskap når Oslo har god økonomi og penger på bok. Oslo kommune ville hatt et gigantoverskudd på 2,7 milliarder kroner i 2018, selv uten eiendomsskatt på bolig. I tillegg har regjeringen varslet at kommunene får en stor økning i skatteinngangen på 5 milliarder mer enn hva som var ventet i vår, sier Aina Stenersen.

Oslo kommune gikk med et driftsoverskudd i 2018 på 5,2 prosent av brutto inntekter. Det er vesentlig høyere enn det Teknisk beregningsutvalg (TBU) for kommunenes økonomi anbefaler. TBU anbefaler en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha sunn kommuneøkonomi som sikrer stabil produksjon av tjenester.

Les også

Her prøver Frp å berge bom-stumpene i Groruddalen

I 2018 var driftsoverskuddet på 3,2 milliarder, ifølge Kostra-tall fra SSB. Uten cirka 1,5 milliarder i eiendomsskatt ville overskuddet vært på 1,7 milliarder.

Finansministeren bekrefter «rekordhøy skatteinngang for kommunene» i år. Hun sier at i løpet av 2019 vil det komme fem milliarder kroner mer i skatteinntekter til norske kommuner enn det anslås i revidert budsjett.

Siv Jensen: – Oslo i en særstilling økonomisk

Siv Jensen gir Stenersen støtte i at eiendomsskatten i Oslo kunne vært «fjernet i rekordfart». Hun mener Oslo står i en særstilling økonomisk.

– Kommuneøkonomien er nå så god at hvis man fjernet hele eiendomsskatten ville kommunene fortsatt samlet sett gått med overskudd. Alt ligger til rette for at Oslo kan fjerne eiendomsskatten. Oslo er i en særstilling som har hatt store overskudd over tid, sier hun

Stenersen mener Oslo Høyre må vise et klarere alternativ til det rødgrønne byrådets «mangel på økonomistyring dersom de ønsker å ha Frp med på laget».

– Alle tallene for Oslo-økonomien peker oppover. Da er det opplagt at innbyggere og næringsliv burde sitte igjen med både mer penger i lommeboken og bedre tjenester.

Hun sier Frps primærstandpunkt i valgkampen er at vi skal fjerne eiendomsskatt på bolig umiddelbart, mens den skal fjernes helt innen 2020.

Stenersen sier tjenestene kommunen yter til innbyggerne allerede er betalt for gjennom skatter og kommunale avgifter.

– Derfor mener jeg Høyre burde ha like dårlig tid som meg når det gjelder å fjerne hele eiendomsskatten. Jeg håper at Frp kan gjøre et godt valg slik at vi kan tvinge Høyre til en raskere avskaffing av eiendomsskatten.

Stenersen og Oslo Frp vil også «effektivisere kommuneøkonomien» og vil kutte bl.a. i sykkelsatsingen.

– Vi mener det er rom for å kutte i kommunens utgifter fremfor å øke. Vi vil kutte 13 milliarder på sykkelsatsingen, vi vil ikke bruke penger på miljøfestival, influensere, flere kommunikasjonsrådgivere eller skolemat. Vi vil kutte i byråkrati og vi ønsker mer konkurranse og valgfrihet i eldreomsorgen.

Stenersen sier det vil kutte utgifter med 440 millioner kroner.

Det rødgrønne byrådet vil beholde eiendomsskatten

Det rødgrønne byrådet har ingen ambisjoner om redusere eiendomsskatten.

– Nei, vi vil holde eiendomsskatten på dagens nivå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Men dere har en driftsmargin godt over det TBU anbefaler. Har høyresiden likevel rett da når de påstår at venstresiden driver inn skatter «for sikkerhets skyld»?

– Nei, alle pengene vi får inn brukes til å bedre velferden. Oslo har fortsatt en kø av utfordringer som mangler finansiering. Og hvis du hører med bydelene så er det ingen som opplever at det flyter over av melk og honning.

– Dessuten mener jeg at eiendomsskatt en rettferdig skatt og Oslo har landets mest moderate utgave med en sats på tre promille og et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner.

Johansen sier det er uaktuelt å endre sats eller størrelse på bunnfradraget.

– Nei, modellen ligger fast. Det er kun SV om ønsker å heve beløpet. Hverken Rødt eller MDG vil det. Så det blir ingen endringer.