Politikk

Hauglie må svare om brilleutgifter innen 1. mars

Sosialminister Anniken Hauglie (H) skal gjennomgå ordningene som regulerer støtte til barnebriller, innen 1. mars neste år.

Sosialministeren må i god tid før nye satser for støtte til barnebriller trer i kraft, sørge for at barn med særskilte behov får dekket sine utgifter.

  • NTB

Det krever de fire regjeringspartiene på Stortinget i sin avtale om statsbudsjettet for 2020.

– Flertallet peker på at innføringen av satser gjelder fra 1. mars 2020 og forventer at regjeringen i god tid innen ikrafttredelse sørger for at retningslinjene også fanger opp at barn med særskilte behov, får dekket nødvendige utgifter til briller, heter det i avtalen.

Regjeringen setter i 2020-budsjettet et tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller. Tiltaket vil gi en innsparing på 122 millioner kroner.

I oktober skrev Aftenposten flere artikler om den nye ordningen. Det skapte debatt.

– Flertallet er opptatt av at barn som kvalifiseres for denne ordningen, skal sikres hensiktsmessige briller, og at fellesskapets ressurser anvendes godt, skriver regjeringspartiene.

Nå varsles det derfor en gjennomgang av praktiseringen av ordningen, og regjeringen skal vurdere om det er behov for å foreta endringer i retningslinjene.

Les også

  1. Alvilde (3) må ofte ha nye, dyre brilleglass. Makspris på brillestønad kan ramme familien hardt.

  2. Nav vet ikke hvor mange som rammes av brillekutt, men sier nå at Alvilde (3) bør få annen støtte

  3. Hauglie betalte tilbake over 5500 kroner i brillestøtte

Les mer om

  1. Briller
  2. Barn