Minst 36 uriktig dømt til fengsel for trygdesvindel

Mandag ble det klart at Norge er rammet av en massiv rettsskandale. Det er avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri og falsk forklaring. I tillegg kan rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg.

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.

Er du rammet, eller kjenner du noen som er rammet av dette? Tips oss på 02286 eller tips@aftenposten.no.

I 36 av 48 hittil kartlagte dommer er trygdemottagere uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Den lengste dommen er åtte måneder ubetinget fengsel.

Arbeidsministeren opplyste på en pressekonferanse mandag ettermiddag at regelverket for å motta trygdeytelser ved opphold i utlandet har vært praktisert feil siden 2012.

Dette gjelder personer bosatt i Norge. Alle borgere fra EØS-land kan enkelt blir «bosatt» i Norge. Det er nok å ha en adresse registrert i folkeregisteret.

Les også

En rettsskandale av dimensjoner | Andreas Slettholm

Feil tolkning av EU-lov

Nav har lagt til grunn at personer bosatt i Norge, som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger ikke har kunnet oppholde seg i EØS-land.

Dette er i samsvar med den norske folketrygdloven. Det er denne Nav har lagt til grunn helt frem til i fjor.

Fra NAVs kontorer i Oslo.

Nå viser det seg at det heller er en EU-forordning fra 2012 som skulle vært lagt til grunn: Personer bosatt i Norge kan oppholde seg i EØS-land mens de mottar ytelsene, gitt at de øvrige kravene for å motta slike penger er oppfylt.

Den feilaktige lovanvendelsen har ikke omfattet personer bosatt i andre EØS-land med rett til norske ytelser.

Den gale praktiseringen skal ha fått store konsekvenser for enkeltpersoner. de kan ha fått lønnstrekk, krav om tilbakebetaling, blitt nektet ytelser eller blitt straffet på en måte de ikke skulle blitt. Over 2000 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg.

36 er altså dømt til fengsel.

Les også

Trygdeskandalen: – En flause med enorme konsekvenser, mener trygdeekspert.

– Beklager på det sterkeste

– Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av denne feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner, sa Hauglie.

– Jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sa hun videre.

Minst 48 uriktige dommer

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

– Hverken påtalemyndighet eller domstoler har fanget opp feilen, med uriktige domfellelser som resultat, ifølge Rett24.

Sist uke ble Gjenopptakelseskommisjonen varslet om saken, opplyser kommisjonens leder Siv Hallgren til nettstedet.

Hauglie varsler at hun vil redegjøre som saken for Stortinget. Hun vil også iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil siden 2012.

2400 feilaktige saker

Ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng dreier det seg om rundt 2400 saker der det er gjort feil.

Det som beskrives som en systemfeil, skal ha blitt avdekket internt.

Til de som er berørt av saken, hadde hun følgende budskap:

– Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste. Konklusjonen på gjennomgangen var at vår praksis hadde vært basert på en feil tolkning, sa Vågeng.

Erlend Wiborg (Frp) leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Totalt uakseptabelt

– Det er totalt uakseptabelt at flere titalls personer er uriktig dømt, mener leder Erlend Wiborg (Frp) for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det at uskyldige mennesker er blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff, viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, deres familie, yrkeskarriere og på det sosiale plan, sier han til NTB.

Han ber statsråden raskest mulig komme til Stortinget for å redegjøre for saken.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) understreker at hun fremdeles har tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Jeg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål fra NTB.