Politikk

Kommune-Norge advarer regjeringen: Ny avgift kan tvinge landets busser tilbake til fossil diesel

Den nye biodrivstoffavgiften vil gjøre det «betydelig mer ugunstig» for kollektivselskapene å bidra til regjeringens klimamål. Det mener kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Her er KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen fotografert sammen med partifellene helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg. I et brev til regjeringen skriver hun at regjeringens nye biodrivstoffavgift medfører «fare for at en del av forbruket av biodiesel som ikke er palmeoljebasert kan bli skiftet ut med autodiesel».
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

Regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på all flytende biodrivstoff har fått seg enda et skudd for baugen.

I et brev til finansminister Siv Jensen (Frp) advarer KS om at forslaget medfører «fare for at en del av forbruket av biodiesel som ikke er palmeoljebasert kan bli skiftet ut med autodiesel».

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon og har engasjert seg i saken på vegne av de fylkeskommunale kollektivselskapene.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, kan en konsekvens av forslaget bli at Oslo og Akershus’ kollektivselskap Ruter AS skifter ut biodiesel med fossil diesel på sine busser. Ifølge KS er Ruter på ingen måte et unikt eksempel.

Brevet er signert KS’ styreleder, Høyres Gunn Marit Helgesen, og er sendt i kopi til Stortingets finanskomité, som straks skal avgi innstilling i saken.

Tidligere har både LO, NHO og Senterpartiet advart mot at avgiftsomleggingen vil bety rundt 700.000 tonn i C02-utslipp og dermed gjøre det nær umulig å nå regjeringens mål om halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030.

Les også

Oslo-byrådet i brev til Stortinget: Regjeringen gir kollektivnæringen ekstraregning på 217 millioner kroner

Vil fjerne palmeolje

I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor det såkalte omsetningskravet eller innblandingsprosenten. Dette kravet vil være 20 prosent fra og med nyttår.

Med regjeringens forslag blir det avgift for hver dråpe biodiesel man har blandet inn i drivstoffet, uavhengig om andelen er 20 prosent eller mer. Da blir fossil diesel billigere enn biodiesel, og incentivet til å selge mer enn det lovpålagte kravet forsvinner.

KS var i et møte med Finansdepartementet om saken 4. november, der departementet redegjorde for avgiftsomleggingen. Regjeringen har gått inn for avgiften for å bli kvitt palmeolje (se faktaboks). Produksjon av palmeolje fører til avskoging i Asia og dermed til økte klimagassutslipp.

Finansdepartementet begrunner avgiften med at det trolig ikke blir omsatt mer biodiesel enn det pålagte omsetningskravet på 20 prosent neste år. Forslaget om å innføre veibruksavgift også for volumet over denne prosenten får dermed ingen betydning, mener departementet. Det går frem av et brev signert finansminister Siv Jensen (Frp) sendt til KS etter møtet.

«Endringene i omsetningskravet og avgiftsregelverket vil samlet sett ikke ha noen vesentlig betydning for omsetningen av biodrivstoff, og dermed heller ikke noen vesentlig betydning for utslippene av klimagasser», heter det i brevet.

KS er ikke beroliget og er særlig bekymret for hvordan forslaget vil slå ut for dem som benytter 100 prosent biodiesel, i hele eller deler av sin busspark. Flere fylkeskommuner har krav om bruk av 100 prosent palmeoljefritt biodiesel i sine kontrakter med bussoperatørene.

KS har regnet ut at disse vil få en avgiftsøkning pr. liter på 3,16 kr. Da blir fossil diesel billigere.

– Finansdepartementet kan nok fort få rett i at det ikke vil bli solgt mer enn 20 prosent biodiesel neste år, men det er i så fall fordi de selv sørger for at det blir sånn med dette avgiftsgrepet, sier Helge Eide, som er direktør for interessepolitikk i KS, til Aftenposten.

– Truer regjeringens klimamål

Regjeringen har vedtatt en plan om at all kollektivtransport i Norge skal være fossilfri i 2025. I brevet til regjeringen og Stortinget konkluderer KS med at regjeringens forslag vil gjøre «det betydelig mer ugunstig for fylkeskommunene å bidra til 2025-målet gjennom å kreve 100 prosent biodrivstoff i sine busskontrakter».

«Forslaget vil gi både en stor merkostnad for enkelte fylkeskommuner og styrke fossile drivstoffers konkurransedyktighet på bekostning av både konvensjonelt og avansert biodrivstoff», skriver KS.

Eide understreker at KS støtter regjeringens intensjon om å bli kvitt palmeolje.

I brevet foreslår KS at regjeringen innfører veibruksavgift bare for drivstoff med palmeolje og utelukker denne typen drivstoff fra omsetningskravet.

«Alternativt må det finnes frem til en ordning som gir en økonomisk avlastning til de fylkeskommunene som gjør bruk av palmeoljefritt 100 prosent biodrivstoff», foreslår KS.

Les også

LO, NHO og Sp mener regjeringen spenner ben under eget klimamål

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Biodrivstoff
  2. KS
  3. Siv Jensen
  4. Finansdepartementet
  5. Diesel
  6. avgift
  7. Drivstoff