6007 par barnesko utenfor Stortinget i Moria-markering

Ressursgruppen «Evakuer barna fra Moria» satte tirsdag ut 6007 par barnesko foran Stortinget for å markere at like mange barn fortsatt er i flyktningleiren.

Janne Heltberg i Ressursgruppen «Evakuer barna fra Moria» plasserer barnesko på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.
Birk Helland Bakke (3) blant 6007 par med barnesko utenfor Stortinget. Markeringen setter søkelyset på barna som fortsatt er i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos.

I hvert par av sko skulle det stått et barn som fikk sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt, som hadde tilgang til adekvat helsehjelp, og som fikk gå på skole, uttaler ressursgruppen.

– Vi fortsetter våre markeringen fordi 6007 barn fortsatt er fanget i flyktningleiren Moria under uverdige og farlige betingelser mens regjeringen krangler om de skal bidra i det felleseuropeiske løftet med å evakuere de mest sårbare, sier barnepsykolog og initiativtaker Katrin Glatz Brubakk.

6007 par med barnesko utenfor Stortinget skal sette søkelyset på barna i flyktningleiren Moria.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet og stortingspolitikerne Torhild Bransdal (KrF) og Solveig Schytz (V) møtte opp ute på plassen for å motta kravene fra Liv Karin Dahlstrøm i ressursgruppen.

– Regjeringen har i alle svar slått fast at Norge har et medansvar for betingelsene i Moria ettersom de ligger i Schengen-området og fordi Norge har bidratt med finansiering. Hellas har bedt Norge evakuere 150 av de mest sårbare ettersom deres systemer er overbelastet, sier Brubakk.