Senterpartiet vil vrake koronaloven

– Det er unaturlig i Norge at regjeringen utøver lovgivende myndighet. Den ligger til Stortinget. Det er et viktig prinsipp å fastholde, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, ber regjeringen finne en annen løsning enn å forlenge koronaloven.

– Nå er tiden inne for å gå tilbake til det som er normalen i Norge, nemlig at det er Stortinget som har ansvar for lovgivningsprosessen.

Det sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til Aftenposten.

Den såkalte koronaloven ble vedtatt av Stortinget tirsdag 24. mars. Loven gir regjeringen fullmakt til vedta en rekke lovendringer uten å måtte gå veien om Stortinget.

Stortinget gjorde flere endringer i regjeringens opprinnelige lovforslag, etter at en rekke jurister kritiserte dette og mente regjeringen gikk for langt.

Stortinget skjerpet blant annet inn varigheten av kriseloven til én måned, mens regjeringen ønsket seg seks måneder.

Nå har regjeringen sendt et forslag på på høring om å forlenge loven med ytterlige en måned. Det vil ikke Senterpartiet.

Les også

Historisk koronalov vedtatt av Stortinget

Ber regjeringen droppe forlengelse

Arnstad ber regjeringen finne en annen løsning enn å forlenge loven. Hun understreker at hun ser behovet for de 17 lovendringene regjeringen har brukt loven til så langt.

Arnstad mener det ikke er noe i veien for at Stortinget forlenger disse, uten at selve krisefullmaktsloven forlenges.

Samtidig mener hun at Stortinget nå er rigget til å kvittere ut nødvendige lovendringer så raskt at fullmaktloven blir overflødig.

Hun viser til at regjeringen i fredagens statsråd bare fremmet tre lovendringsforslag etter koronaloven. Samtidig fremmet den en ordinær lovproposisjon om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

Denne vil Stortinget både første- og andregangsbehandle i løpet av en uke.

– En såpass raskt lovendring er nå Stortinget klar for, og det vil være tilstrekkelig i månedene fremover, sier Arnstad.

Les også

Hva betyr koronalovene i praksis? Vi har tatt en nærmere titt.

Ønsker ikke splid

Koronaloven trådte i kraft 27. mars og vil automatisk bli opphevet etter én måned, med mindre Stortinget godtar regjeringens ønske om å forlenge den.

Når regjeringen bruker krisefullmaktsloven har Stortinget 24 timer på seg til å vurdere om lovforslagene skal blokkeres.

En av de tre lovendringene regjeringen fremmet etter koronaloven fredag, gjaldt midlertidige endringer i barnevernloven, og to av Senterpartiets representanter, Kjersti Toppe og Olaf Lundteigen, stemte imot denne da Stortinget tok stilling til forslagene lørdag.

Arnstad avviser at Senterpartiet er misfornøyd med hvordan regjeringen har brukt makten Stortinget har lånt bort under krisen.

– I den situasjonen vi er nå, bør alle partiene hjelpe hverandre til å finne gode løsninger. Vi oppfordrer regjeringen til å finne en mer fornuftig løsning, og da forslår vi at Stortinget kan forlenge lovendringene regjeringen har vedtatt med fullmakt fra koronaloven, uten at loven i sin helhet forlenges. Det var gode grunner til å innføre kriseloven for én måned, men argumentene for å forlenge den er ikke så sterke. Men det er ikke vårt mål å skape splid.

– Hvis dere ikke mener regjeringen misbruker fullmaktsloven Stortinget har gitt dem, hva er da skaden med å forlenge den? Koronakrisen er jo ikke over.

– Det er unaturlig i Norge at regjeringen utøver lovgivende myndighet. Den ligger til Stortinget. Det er et viktig prinsipp å fastholde. Nå er Stortinget rigger for å gjøre raske lovendringer, og slike fullmaktsloven bør en gjøre sitt ytterste for å unngå.

– Hvis denne oppfordringene blir avvist av de andre partiene, vil Sp likevel stemme imot en forlengelse av koronaloven?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Jeg regner med at alle partiene kommer tilbake til dette etter påske. Jeg håper vi finner en løsninger som fungerer sett både fra regjeringens og Stortingets side.