Her er regjeringens tiltak: Vil gjenåpne barnehager 20. april, 1.–4. skoletrinn 27. april og oppheve hytteforbudet

Det går frem av et internt regjeringsdokument Aftenposten har fått tilgang til. Opplysningene ble bekreftet på dagens pressekonferanse.

Aftenposten har fått tilgang på et internt regjeringsdokument med opplysninger om at regjeringen planlegger å myke opp de inngripende koronatiltakene.

«Fra 20. april gjenåpner vi barnehager. Fra 27. april gjenåpner vi skoler 1.–4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.»

Det står i helseminister Bent Høies (H) talepunkter for dagens pressekonferanse.

Dokumentet, som er feilsendt til Aftenposten, er titulert «budskapsplattform» og er oppdatert av helseminister Bent Høie sent mandag kveld 6. april.

Av dokumentet fremgår det at at regjeringens strategi fortsatt er å slå ned spredningen av viruset, men at den nå vil lempe på en lang rekke av tiltakene fordi smittespredningen er under kontroll.

Opplysningene ble bekreftet på pressekonferansen kl. 16 i tirsdag.

Side 1 av dokumentet. Det ble gjort endringer i dokumentet sent mandag kveld.

I tillegg fremkom også ytterligere endringer og presiseringer:

 • Alle barnehager kan åpne 20. april. De som trenger mer tid, kan vente til 27. april.
 • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
 • Helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt, som for eksempel fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta en større del av virksomheten, men må følge nye smittevernstandarder. Endringen gjelder fra 20. april.
 • Senest 27. april: Andre tjenester med én-til-én-kontakt, som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne om dersom oppfyller krav om smitteverntiltak.
 • Skolene åpner for 1.–4. trinn i grunnskolen 27. april. Skolefritidsordningen åpner også, og videregående skoler åpner for yrkesfagelever på VG2 og VG3.
 • Om de eldre elevene sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby: «Alle skal få komme tilbake på skolen før sommeren. Det er ikke sikkert det blir som før den 12. mars. For mange blir det kanskje i mindre grupper, og det er ikke sikkert alle får fulle dager eller uker.»
 • Videre fremkom det at universiteter, høyskoler og fagskoler åpner 27. april for studenter og ansatte som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet.

Det understrekes at forutsetning for disse endringene er at alt kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte.

Andre tiltak

På regjeringens hjemmesider står det videre:

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur-, idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Flere tiltak videreføres

En rekke tiltak som ble vedtatt 12. og 24. mars, blir videreført, melder NTB:

 • Folk må fortsatt holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis.
 • Reglene om bortvisning ved grensen av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, videreføres.
 • Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges.
 • Alle som kan, oppfordres fortsatt til å ha hjemmekontor.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt. Det samme gjør landets trafikkstasjoner.
 • Kollektivtransport opprettholdes.

Omfattende testing og rask isolering

Helseminister Bent Høie sa at mer omfattende testing kombinert med rask isolering av smittede blir viktig i tiden framover.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid, sier han.

Regjeringen utelukker ikke at de kan bli nødt til å stramme inn igjen senere dersom smitten blusser opp igjen.

– Vi har nå kortroll på smittespredningen, men vi vet også at det er veldig lett å miste kontrollen. Derfor må vi alle ta hensyn til trygghet og forutsigbarhet, sier Høie.

«Barn ikke viktig for smittespredning»

I det feilstendte dokumentet er beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager begrunnet med at «erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset».

Det betyr ikke at barn ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet ved denne epidemien, understrekes det.

Videre går det frem at regjeringen legger vekt på at stengte skoler og barnehager har store negative konsekvenser for økonomien og for såbare barn.

«(...) for barn som av ulike grunner er sårbare, eller har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager og skoler ha store negative konsekvenser», heter det.