Jonas Gahr Støre advarte AUF mot å utvide abortgrensen

Jonas Gahr Støre fikk ingen sterk motbør fra radikalere i AUF på at han er klar til å regjere med KrF, dersom KrF velger venstresiden.

Avtroppende AUF-leder Mani Hussaini og Ap-leder Jonas Gahr Støre på AUFs landsmøte.
  • Alf Ole Ask

– La det ikke være tvil om hva Ap mener: Vi vil bytte ut de tre høyrepartiene i regjering med en ny regjering, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han innledet på AUFs landsmøte lørdag.

Ap-leder Jonas Støre gikk rett inn i det heteste spørsmålet i norsk politikk akkurat nå i sin landsmøtetale til AUF, nemlig KrFs veivalg.

2. november skal KrF landsmøte avgjøre om partiet skal samarbeide med Sp og Ap, eller om det skal fortsette å tilhøre den borgerlige delen av norsk politikk.

I debatten etter Støres innledning var det få kritiske røster i en forsamling som normalt ligger mer til venstre enn moderpartiet.

Snille AUFere

Ble du overrasket over hvor lite pes du fikk fra radikale AUF-ere om et mulig samarbeid med KrF?

– Nei, fordi de markerer klare Ap standpunkter, men de ser det større bildet. Det Hareide har gjort er å invitere til en debatt om et retningsvalg om et varmere samfunn med mindre forskjeller og sterkere fellesskap. Der er det sterke fellesnevnere. Forhandlinger kommer sener, sier Støre.

Respekt for KrFs prosess

Han sa i talen at han har respekt for at dette var KrFs veivalg, men ga også partiets unge en klar melding:

– Dersom vi skal klare å bytte ut dagens Venstre, FrP og Høyre regjering, så krever det at vi samarbeider. Bygger flertall. Gjennomslag for vår politikk krever at vi søker flertall sammen med andre partier, sa han og minnet om:

Døren står åpen

– Vår dør står og vil stå åpen til partier som vil det samme og som deler disse fellesskapsverdiene, sa Støre og ramset disse opp:

– I stedet for en politikk som gjør Norge hardere og kaldere, ønsker vi en regjering som går motsatt vei, og reduserer forskjellene, som viser mer solidaritet og som gjør Norge til et varmere samfunn.

– Om KrF sier ja til Hareides prosjekt, er du sikker på at dere klarer å få til en regjeringsplattform?

– Føler meg trygg på at det er mulig. Tar vi utgangspunkt i det vi har felles så er det en god base for et retningsvalg. Så blir det sikkert saker vi må forhandle grundig om, vi er ulike partier, sier Støre.

Etter talen ropte forsamlingen taktfast: Statsminister! Statsminister!

Holder tett om timeplan

– Når kan en ny regjering komme?

– Det skal vi ikke spekulere om. KrF skal ta sitt valg 2. november. Dersom et valget åpner for oss er vi klare, sier Støre.

Støre er den første lederen i Aps historie som ikke har brukt sine ungdomsår i AUF, men selv om han ble tatt imot med entusiasme, finnes det også stridssaker mellom moderpartiet og AUF.

To av dem griper rett inn i debatten om forholdet til KrF.

Advarte AUF

Støre brukte talen til å advare mot to av de sakene som også er stridssaker på landsmøtet, nemlig en utvidelse av grensen for abort utover dagens regler som gir rett til abort frem til 12. uke.

På AUF delegatenes bord ligger også et forslag om å tillate aktiv dødshjelp. Dette advarte Ap-lederen tydelig imot. Partiet slår ring om dagens abortlov og sier tydelig nei til aktiv dødshjelp.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv uker. Vi står ved dagens abortlov, fastslo Ap-lederen.

Erna Solberg: Hareide karikerer høyresiden

I debatten etter talen fikk han motbør fra sentralstyremedlem Marta Hofsøy som mente at fremtidens abortlov skal være selvbestemt til 18. svangerskapsuke.

Av de omkring 20 som hadde ordet etter lederens tale var det få som advarte mot et samarbeid med KrF, men flere understreket at i spørsmål som ekteskapslov og abort har ikke Ap noe å gi.