Politikk

Skei Grande: - Sandberg var real å forhandle med

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Trine Skei Grande sier at hun oppdaget en annen side av Per Sandberg enn den mange får inntrykk av gjennom mediene.
  • Jeg så en annen side av ham enn den han er opptatt av å vise frem, sier Venstre-lederen om Frp-politikeren som overbeviste henne om differensierte asylmottak i regjeringsforhandlingene.

Venstreleder Trine Skei Grande var motstander av differensierte mottak for asylsøkere inntil hun satte seg ned i Nydalen i september og lyttet til Per Sandberg i regjeringssonderingene.

Det har stormet rundt Per Sandberg etter boklanseringen hans denne uken. Fra før er det mange som assosierer Frps frittalende slugger med til dels svært kontroversielle innvandringskritiske utsagn.

Mange synes kanskje det var overraskende at han og Venstres leder Trine Skei Grande kunne klare å komme frem til enighet om en innvandringspolitiskeavtale tidligere i høst. Men det gjorde de.

Forberedt på trøbbel

«Temaet i dag var innvandring, et område jeg har hatt sterke meninger om i alle år. Mange av oss var nok forberedt på at dette kunne bli vanskelig», skriver Sandberg om fredag 20. september i år i boken sin.

Nå letter Skei Grande på sløret og forteller hvordan hun og Sandberg klarte å bli enige.

Det startet med en utblåsning. Og det endte med en slags byttehandel der Venstre sa ja til

Les også

Faremo: - Bare et fåtall av asylbarna får bli

lukkede mottak og Frp aksepterte en mer human holdning overfor asylbarna.

Måtte blåse ut litt

I forhandlingsrommet ble det ifølge Venstrelederen «Per mot Trine» fordi de var de største motpolene, og fordi hun var den i KrF og Venstre som i størst grad hadde jobbet med temaet.

— Der jeg satt, tenkte jeg at jeg er forpliktet til å forhandle med Per. Det hadde vært lettere med noen andre, sier Skei Grande, som i en årrekke har vært i tottene på Sandberg - en politiker hun nå er på fornavn med.

— Vi har jo to helt forskjellige innganger til problematikken: Vi tilhører hver vår verden når det gjelder hva som er problemet, sier hun og forklarer at de derfor «måtte blåse ut litt» før de kom ordentlig i gang.

Hun måtte forstå hva som virkelig var viktig for ham og Frp og omvendt.

Les også

Solberg: - Utviste asyl- søkere til egne mottak

— Noe var vi enige om fra før, uten at vi hadde blitt invitert til noe debattstudio for å vise det. Også vi i Venstre har vært for raskere saksbehandling og raskere utsending, sier hun, og sikter til asylsøkere med avslag på oppholdssøknad.

Begynte med det som forente

— Vi begynte med det vi var enige om, og da ble det litt lettere. Det som imponerte meg litt med Per, var at vi klarte å få til en prosess der vi beveget oss litt. Jeg skal innrømme at jeg aldri før har vært for en differensiert mottaksstruktur der man dyrker forskjellen på mottak der folk skal motiveres for å dra hjem, og mottak for folk som skal integreres. Men det ble jeg overbevist om.

- Og det gjorde Sandberg?

— Ja, det gjorde han, sier hun.

Hun opplyser at venstre tidligere har stemt for begrenset bruk av lukkede mottak, men vært mot egne bosettingsmottak av frykt for at asylsøkerne da skulle bli boende der og ikke blir bosatt ute i kommunene.

Avtalen fra nydalen medfører økt bruk av lukkede mottak, noe hun forsto var viktig for sandberg og Frp å få til. Her ble hun beroliget av at man skulle bruke samme lovhjemmel som før for når lukkede mottak skulle kunne tas i bruk.

-Og jeg synes vi kom langt når det gjelder asylbarna, og der var det ikke Per som var det største problemet, sier hun og påpeker at hun på det punktet oppfattet enkelte i Høyre som vanskeligere.

— Jeg tror Per forsto at vi måtte få gjennomslag. Det som imponerte meg litt med Per, var at vi klarte å få til en prosess der vi beveget oss litt.

Undergraver asylinstituttet

Skei Grande mener det er viktig å få til effektive tiltak mot dem som undergraver asylinstituttet.

- Vi må få bukt med de meget få som bruker asylinstituttet for å begå kriminalitet. Da må vi få til mer effektiv utsending og ha noen plasser i lukkede mottak, sier hun.

Les også

«Å samle sammen mennesker i allerede pressede situasjoner er å lage en trykkoker»

Ved siden av asylbarna var det en oppmykning av regelverket for familiegjenforening som var viktig for Venstrelederen.Hun innrømmer at hun ble positivt overrasket over hvordan den omstridte Frp-politikeren var å forhandle med.

— Jeg synes han var veldig real, og det var lett å forstå hva som var viktig. Etter vår «lille runde» i starten ble det litt annerledes enn mange nok oppfatter utenfra.

- Folk kan ha et inntrykk av Per som bare bøllete. Jeg så en annen side av ham enn den han har vært opptatt av å vise frem, sier hun.

Glad for kompliment

«Trine har jeg alltid hatt en god tone med i Stortinget», skriver Sandberg om Vestre-lederen. Det samme gjentar han til Aftenposten

- Jeg er glad for at Trine oppdaget at jeg er konstruktiv, fortsetter han, men sier det «var høy temperatur innimellom».

Sandberg selv påpeker at han ikke er opptatt av å vise noen annen SIDE av seg selv enn den han er.

— Men jeg er klar over at det er et image av meg der ute. Jeg har et voldsomt engasjement og en voldsom tro på det jeg styrer i mot.

- Man kan si man hva vil om meg, men jeg er snill på bunnen, selv om det kan være langt ned til den noen ganger, humrer han.

Påvirket resultatet

Sandberg er glad for at han har fått endret Venstrelederens syn på differensierte mottak

— Det jeg la frem om det, ble vedtatt, sier han og bekrefter at også han har vært veldig opptatt av å finne en løsning for asylbarna. Han mener også de får det bedre med mer differensiert struktur på mottakene.

— Og så fikk vi til 24 års grense på familiegjenforening. Det manglet bare at vi også skulle få gjennomslag for tilknytningskrav til Norge for å få opphold, sier han.

Han innrømmer at Venstre fikk gjennomslag for unntak i familiegjenforeningsregelverket, og sier at han også har tatt til orde for noen unntak tidligere, men da blitt kritisert for det.

Les mer om

  1. Politikk