Politikk

Kritiserer Solberg-regjeringen for mannsdominans

Det er uheldig at nær tre av fire statssekretærer og politiske rådgivere er menn, mener likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik synes det virker som om Solberg-regjeringen ikke har prioritert å få til en jevn kjønnsfordeling i sitt rådgiverkorps. Foto: Kolstad Tom A

 • Marie Melgård
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

— Over 70 prosent mannlige rådgivere og statssekretærer er litt i overkant i 2013, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik til Aftenposten.

Hun mener sammensetningen av rådgiverkorpset speiler fordelingen av makt i samfunnet ellers, og viser til at det er en overvekt av menn i toppstillinger i næringslivet, kulturlivet og mediene.

- Det er veldig positivt at Regjeringen har lik fordeling av kvinner og menn når det gjelder statsråder, men når man skulle fordele poster lengre nede i systemet var kjønnsfordelingen tydeligvis ikke like viktig, sier Ørstavik.

- Er det uheldig at kjønnsfordelingen er så skjev på rådgivernivå?

— Det er uheldig med en for skjev kjønnsfordeling enten det gjelder makt i departementene, kommunestyrer eller stillinger i næringslivet.

- Stoltenberg-regjeringen hadde 50 prosent kvinner og menn også blant statssekretærer og rådgivere. Hvorfor får ikke Solberg-regjeringen til det samme?

— Det må du nesten spørre dem selv om. Det blir som med alt annet likestillingsarbeid – om man bestemmer seg for at dette er noe man vil, finner man kompetente folk av begge kjønn.

Måtte være vaktbikkje

Les også

Har valgt seg ut klart flest menn

Regjeringen har nå utnevnt tilsammen 60 statssekretærer og politiske rådgivere. 43 av dem er menn – det vil si 72 prosent. — Dette er mer enn hva jeg trodde. Det er overraskende at de ikke klarer å rekruttere flere kvinner. En så skjev fordeling er ikke tilfeldig, sier leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk Anniken Huitfeldt.

Til sammenligning var halvparten av statssekretærene og de politiske rådgiverne i den Rødgrønne regjeringen kvinner, etter tiltredelsen i oktober 2005

— Da vi var i regjeringsapparatet måtte vi være vaktbikkje hele tiden: Hvis vi ikke telte hele tiden ble det tilbakegang av kvinner. Det er en tendens at man verdsetter mannlig talent foran kvinners, hvis man ikke er vaktbikkje blir det tilbakeskritt. Med en kvinnepolitisk leder på statsministerens kontor trodde jeg de skulle være mer oppmerksomme. Det er ikke heldig at ¾-deler av statssekretærene og rådgiverene er menn.

Huitfeldt mener det er et tilbakeskritt at 13 av 13 stillinger i Frp-departementene justis, olje- og energi og samferdsel, er besatt av menn.

-For Frps del har de for få kvinnelige tillitsvalgte. Frp sier at de har mange politiske talenteter, men når de får velge selv har de ikke nok kvinner. Frp mener de ikke har noe problem med rekruttering, men dette viser at de åpenbart har et problem. Frp er og forblir et mannsparti når det kommer til den jevne tillitsvalgte i partiet, sier Huitfeldt.

Roser Solberg

Nestleder i Høyres kvinneforum Grete Ellingsen mener det først og fremst er grunn til å rose Erna Solberg for å sette sammen den mest kvinnedominerte regjeringen i Norge noen sinne.

- 50 prosent av statsrådene er kvinner. Tunge poster som statsminister, finansminister, forsvarsminister og næringsminister innehas av kvinner, sier Ellingsen.

— Når det er sagt, skulle vi gjerne sett flere kvinner som statssekretærer og politiske rådgivere. Vi har en jobb å gjøre, uttaler Ellingsen.

Hun sier Høyres kvinneforum vil være aktive bidragsytere for å få skolert, rekrutert og motivert flere damer til å si ja til politiske verv.

— Bør man ta i bruk kvotering for å sikre en likere kjønnsfordeling også i regjeringens rådgiverkorps? - Det spørsmålet har meg bekjent ikke vært diskutert i Høyres kvinneforum, så jeg kan ikke svare klart ja eller nei.

 1. Les også

  Dette er Solbergs unge talenter

 2. Les også

  Norge er verdens tredje mest likestilte land

 3. Les også

  Solberg: Alle Høyre-representanter er bundet

 4. Les også

  Voldtektsuttalelser fra ny minister vekker oppsikt utenfor Norges grenser

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet. Men aldri har det vært flere statsråder.

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Kronikk: Venstres spion bak Frps linjer?

 3. POLITIKK
  Publisert:

  NHO-forening: – Hvis hver ny oppgave skal ha en ny ansatt eller statsråd, forklarer det hvorfor offentlig sektor vokser

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner. Fredag vil det etter alt å dømme skje.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  – Det er mange som har prøvd å kontrollere meg eller være en vaktbikkje opp igjennom årene.

 6. POLITIKK
  Publisert:

  11 av 18 ministre har forsvunnet fra Erna Solbergs regjering. Siv Jensen har byttet ut alle sine statsråder.