Frps fylkesledere: Ikke la Venstre rikke på Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug må bli værende på sin post selv om Venstre går inn i Regjeringen. Det gir fylkesledere i Frp klar beskjed om.

– Jeg er topp motivert for å fortsette, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug.

2. januar starter regjeringsforhandlingene med Venstre. På spørsmål om hvilke statsrådsposter det er viktigst for Frp å beholde når regjeringsforhandlingene med Venstre start, troner Listhaug øverst.

– Den posten må vi jo ha, og så er det viktig å ha olje- og energiministeren, sier fylkesleder Leif Eriksen i Østfold Frp.

– Kan du akseptere at Listhaug skiftes ut eller forflyttes internt i Regjering i denne prosessen?

– Det tror jeg ikke ville vært så lurt.

Roy Steffensen, fylkesleder fra Rogaland, «tviler på at det blir aktuelt å flytte Sylvi hvis ikke hun selv, eller Siv ønsker det.»

– Jeg tror ikke det blir godt oppfattet på grasrota hvis det oppfattes som at Sylvi er plassert inn i et skap, sier Steffensen.

Tre statsråder er urokkelige

Ifølge Liv Gustavsen, fylkesleder i Akershus, er det spesielt viktig at Frp beholder «finansministeren, samferdselsministeren og Sylvi selvfølgelig.»

– De tre er urokkelige, etter min mening.

Heller ikke hun ser det som akseptabelt om Listhaug flyttes.

– Nei, jeg ser ikke i hvilke annen rolle vi skulle trenge henne mer i enn den hun har, sier hun, og legger til at Listhaug er ekstremt dyktig i alt hun gjør.

Tormod Overland fra Sør-Trøndelag Frp sier at for dem «..er innvandring og integrering veldig viktig».

– Den statsråden er det viktig for oss å beholde videre. Vi har ingen andre kjepphester eller prinsipper, sier han.

– Må ligge «goodies» i andre enden

Morgan Langfeldt, fylkesleder i Buskerud mener det er viktigst å beholde Listhaug, Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen.

Er det posisjonene eller personene det er viktig å beholde?

– Det er særlig postene, bortsett fra Sylvi, der er det begge deler, sier han om Listhaug.

Fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland sier at samferdsel, justis og innvandring er viktigst.

Han gir tydelig beskjed om at dersom man skal flytte på Listhaug må det ligge «veldig mange goodies i den andre enden».

– Det vil sitte veldig langt inne hos de fleste i landsstyret, sier han.

Listhaug: Toppmotivert til å fortsette

Hovedpersonen etterlater ingen tvil om at hun trives og ønsker å fortsette:

– Det er jo hyggelig at folk er fornøyd med jobben jeg gjør, sier Listhaug, og presiserer at «nå er det opp til dem som skal forhandle og komme frem til et resultat.»

– Har du lyst til å fortsette?

– Jeg er toppmotivert til å fortsette i den jobben her, selvfølgelig. Men nå skal de som skal gjøre jobben, få ro til å gjøre den, svarer hun.

Aftenposten har kontaktet alle Frps 19 fylkesledere. 14 har svart, og av dem gir 6 et tydelig signal utad.

Fem fylkesledere - i Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Vestfold og Aust-Agder - har ikke svart eller ringt tilbake.

Åtte fylkesledere- fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Hedmark, Vest-Agder, Telemark, Troms og Oslo overlater i stor grad til partiledelsen å forhandle først, og avstår fra å svare.

– Alle disse spørsmålene skal vi ta stilling til internt i partiets organer, sier Oslo Frps leder Mazyar Keshvari.

– Jeg ønsker ledelsen i partiene lykke til med forhandlingene, sier Troms Frps leder Line Miriam Sandberg.

– Det er partiledelsen som håndterer regjeringsforhandlingene, og som vurdere alle spørsmål i forhandlingene med Venstre, sier fylkesleder Frank Sve i Listhaugs hjemfylke, Møre og Romsdal.

Fordel å knytte Venstre nærmere til seg

Aftenposten har også spurt hvilke fordeler Frp har av å få selskap av Venstre i Regjeringen.

– Først og fremst mindre offentlig krangling, eller diskusjon, mellom partiene. Men det kommer an på hvilke områder de får innflytelse på. Det er ikke sikkert at vi mener det er en fordel, sier Steffensen i Rogaland Frp

– Vet ikke. Jeg har ikke begynte å tenke på det, svarer fylkesleder Lars Lindskog i Telemark Frp.

– He, he. Det var et godt spørsmål. Men vi har et ønske om å skape en mest mulig stabil regjering, sier Morgan Langfeldt i Buskerud Frp.

Fordel at Venstre føler ansvaret

Liv Gustavsen mener «vi kan få en bedre situasjon ved at de kommer inn og føler ansvaret».

Leif Eriksen, fylkesleder i Østfold Frp svarer følgende på samme spørsmål.

– Det er vel slik at «if you can’t beat, them join them». Det blir kanskje lettere å påvirke hverandre når man sitter i regjering, sier han.

Fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland mener det vil være en fordel å få tatt diskusjonen med Venstre «innomhus» og ikke i stortingssalen. Dessuten mener han det vil være en fordel å inngå en regjeringsavtale som binder Venstre.

Tormod Overland sier at «fordelen er at det kan bli mer stabilitet og ro med en bindende avtale i stedet for å måtte forhandle fra sak til sak».