Politikk

Foreslår søndagsåpne butikker i hele landet

Men Regjeringen er forberedt på å svelge et nederlag og godta at kommunene bestemmer søndagsreglene selv.

Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker i hele landet møter motstand fra ansatte og arbeidsgivere i varehandelen. Dette kjøpesenteret i Flå i Hallingdalen har søndagsåpent allerede i dag på grunn av et unntak i regelverket for kommuner med mange turister.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

— Vi legger frem forslaget om søndagsåpne butikker for å få et enklere regelverk. I dag er reglene veldig kompliserte, og det er mange unntak, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Aftenposten.

Klokken 12 i dag møter statsråden organisasjonene for eiere og ansatte i varehandelen for å presentere hovedtrekkene i det nye forslaget.

Etter dette holder kulturministeren, næringsministeren og arbeidsministeren en felles pressekonferanse.

Dragkamp i vente på Stortinget

Etter det Aftenposten erfarer legger Regjeringen opp til at åpningsreglene skal være like i hele landet, og at det åpnes for søndagsshopping i alle landets kommuner. Men et slikt forslag vil neppe overleve behandling i Stortinget.

Høyre og Frp-regjeringen er avhengig av å ha med seg Venstre for å få flertall.

Venstre har sin egen modell der landets kommuner selv skal ta stilling til om de vil tillate søndagsåpne butikker.

— De bør få bestemme selv, uten av staten blander seg inn i om det er rett for den enkelte kommune med søndagsåpne butikker eller ikke, sa Venstre-nestleder Terje Breivik i sommer.

KrF advarer mot Venstres løsning

Etter det Aftenposten kjenner til er regjeringspartiene innstilt på å kompromisse i denne saken og godta Venstres løsning for å få et flertall i Stortinget.

Men spesielt for Frp har det vært viktig at Regjeringen i første omgang legger frem forslag om at de nye åpningstidsreglene skal være like i hele landet.

I Høyre har det vært delte meninger om søndagsåpent. Leder i arbeidskomiteen på Stortinget Arve Kambe er blant motstanderne av full liberalisering av åpningstidene.

«Brustadbua» kan bestå helligdager

I dag er det bare butikker som oppfyller spesielle kriterier, blant annet de såkalte Brustad-buene på under 100 kvadratmeter, som får holde åpent søndager.Ifølge VG ligger det an til at «Brustadbua» ikke forsvinner helt, fordi Widvey ikke foreslår å oppheve forbudet mot at vanlige butikker kan holde åpent på de rødeste helligdagene.

Regjeringens samarbeidsparti KrF er sterkt imot søndagsåpne butikker. KrF-leder Knut Arild Hareide advarer også mot en løsning der kommunene selv skal bestemme reglene for søndagsåpent.

— Handlingsfriheten er ikke reell. Hvis du sitter i kommunestyret i Bærum og opplever at nabokommunene Asker, Drammen og Oslo innfører søndagsåpent er det vanskelig å stå imot, påpeker han.

Håper forslaget havner i skuffen

Kulturdepartementet opplyser at forslaget til nytt regelverk blir sendt ut på høring om noen uker. Når høringen er ferdig sendes forslaget til behandling i Stortinget.

Hareide håper høringsrunden vil avdekke så stor motstand mot søndagsåpne butikker at Regjeringen velger å legge hele forslaget i skuffen.

Men statsråd Widvey gir lite håp om at hele søndagsprosjektet blir skrinlagt.

— Det tror jeg ikke man skal spekulere i. Vi legger ut ting på høring fordi vi ønsker å få til noe, sier hun.

Misnøye fra arbeidsgivere og arbeidstagere

Også arbeidsgiverorganisasjonen Virke og arbeidstagerorganisasjonen Handel og Kontor (HK) er mot søndagsåpent.

— Vi har de siste et og et halvt årene stilt en rekke spørsmål om konsekvensene ved full liberalisering. Vi kommer til å gjenta disse spørsmålene i morgen, fordi vi foreløpig ikke har fått noen svar, sier leder i LO-forbundet HK Trine Lise Sundnes.

Virke og HK har krevd at det settes ned et utvalg der partene i arbeidslivet er med som skal drøfte spørsmålet om åpning av butikkene søndager.

— Helt uavhengig av regjeringsfarge har det vært normalt at man samarbeider med partene når rammevilkårene til store sektorer skal endres. Men det har ikke denne Regjeringen vært interessert i å gå med på, sier hun.

Les også

  1. Butikkene: Søndagsåpent gir prisøkning

  2. Aftenposten mener: Ja til søndagsåpne butikker

  3. Ja eller nei til søndagsåpne butikker?

  4. Anklager «Kommunist-Høyre» for butikk-vakling

Les mer om

  1. Politikk