Stortinget sa ja til Acer og EUs tredje energipakke

Arbeiderpartiet støttet Regjeringen og sikret flertall for at Norge skal slutte seg til EUs omstridte energimarkedspakke.

Det blir olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) som får ansvaret for implementeringen av Stortingets vedtak om at Norge skal slutte seg til EUs energimarkedspakke.

Krav om utsettelse og folkeavstemning til tross, Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt på sitt: Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Med det gikk Arbeiderpartiet mot KrF og de rødgrønne partnerne og stemte sammen med regjeringspartiene og MDG. Torsdag kveld sikret de flertall for norsk tilslutning til energibyrået Acer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var forhindret fra å delta i stortingsdebatten, men i forkant kom han med et klart budskap til kritiske røster i LO, AUF og på grasrota i eget parti:

– Arbeiderpartiet ville ikke på vilkår inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett over våre naturressurser. Dette har ligget i vår historie siden vannkraften ble underlagt konsesjonslover, sa han til NTB.

– Lite opplysende

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber velgerne ha tillit til at partiet hans ikke ville ha stemt for regelendringer som setter i spill eierskapet til norske kraftressurser.

Søviknes: - Skremselspropaganda

Under den nesten fem timer lange debatten kom opposisjonen med kraftige advarsler for mulige konsekvenser av tilslutning til energipakken og EUs energibyrå Acer.

Energiminister Terje Søviknes (Frp) kalte det skremselspropaganda og rettet en særskilt kritikk mot Senterpartiet:

– Det er nettopp å nøre opp under frykt som Sp gjør, sa Søviknes, og henviste til uttalelser om at Norge gir fra seg kraftressurser, styringen av ressursene eller at strømprisene vil øke.

– Vi er tjent med at det utvikles et åpent velfungerende marked i Europa. Det gir forutsigbarhet, sa han, og tilføyde at Acer verken skal overta energipolitikken til de enkelte land eller ha lovgivende myndighet.

Senterpartiet frykter høyere strømpris og tøffere tider for kraftkrevende industri. Rødt mener Ap tar side med kraftbransjen og faller industrien, fagbevegelsen og egne folkevalgte i ryggen. Fra SV kommer påstanden om at Norge avgir suverenitet på et helt sentralt område ved å slutte seg til det som beskrives som EUs energiunion.

Støre: - De bruker saken for å få Norge ut av EØS

Støre kobler på sin side partienes motstand med ønsket om å si opp EØS-avtalen.

– De bruker også denne saken for å få Norge ut av EØS, hevder Støre. Han sier det er sterke følelser i sving.

– Noen ønsker å fremstille det som om vi avgir eierskap og kontroll over norske kraftressurser. Det er feil. Deler av debatten har vært lite opplysende for å si det sånn.

– Mener du at LO, AUF, flertallet av Aps fylkeslag og over 100 ordførere har misforstått hva denne saken egentlig dreier seg om?

– Nei, det mener jeg ikke. Deres argumenter har tvert imot vært førende for de krav Arbeiderpartiet har stilt og fått gjennomslag for.

Spørsmål om utenlandskabel

Et spørsmål som har seilt opp på tampen av debatten, er søknaden om å bygge en undersjøisk kabel fra Norge til Skottland, NorthConnect. I løpet av de siste to dagene har det oppstått usikkerhet rundt hva regjeringen og Arbeiderpartiet egentlig har blitt enige om.

Ap har satt som «ufravikelig krav» at man skulle høste erfaringer fra to kabler som i dag er under utbygging før man tar stilling til den nye kabelen.

Søviknes understreket at spørsmålet om NorthConnect skal behandles etter gjeldende regelverk, ettersom søknaden allerede ligger på bordet.

– Herunder å se på erfaringer og analyser av kabelkapasitet og de to kablene under utbygging, sa han.

Arnstad: - Det går ikke i hop

Senterpartiets Marit Arnstad var ikke beroliget. Hun mener konsesjonen etter alt å dømme vil bli avgjort før de to kablene settes i drift.

– Det går ikke i hop. Det vil ikke være mulig å følge denne tidsplanen, sa Arnstad, som gang på gang ba Søviknes om en avklaring.

Hun mener Arbeiderpartiet har latt seg forlede av regjeringen, og at Søviknes unnlater å svare ordentlig på framdriften i konsesjonsbehandlingen.

– Det tror jeg Arbeiderpartiet har gamblet på, og jeg tror dessverre at de kommer til å betale dyrt for, sa hun.

Bekymringen ble avvist av Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide, som slo fast at spørsmålet er ettertrykkelig avklart. Det vil ta lang tid før en ny kabel eventuelt kan bygges, erklærte han.

Tidligere torsdag rykket også partileder Jonas Gahr Støre ut for å berolige velgerne og kritiske røster i LO, AUF og grasrota i eget parti. Ap ville ikke inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett, understreket han.

Hevder Norge gir fra seg råderett

Opposisjonen har advart mot at Norge ved å slutte seg til EUs energipakke gir fra seg råderett over kraftressurser og energipolitikk fordi Norge ikke har stemmerett i Acer.

Partiene KrF, Sp, SV og Rødt ønsket å utsette behandlingen i Stortinget for å få bedre oversikt over konsekvensene, men fikk ikke flertall.

Opposisjonen mente også at det er en tilsnikelse og en teknikalitet ved innretningen som gjør at det kun kreves rent flertall i Stortinget – ikke tre firedelers flertall, som ville vært nødvendig om man skulle bruke grunnlovens paragraf om å inngå internasjonale traktater som innebærer suverenitetsavståelse.

Senterpartiet frykter høyere strømpris og tøffere tider for kraftkrevende industri som følge av vedtaket.

– Flertall er flertall

Da Aps stortingsgruppe behandlet saken tirsdag ble et forslag om å utsette den stemt ned med knapp margin. Ap-veteran Martin Kolberg og tidligere nestleder Trond Giske er blant dem som ønsket utsettelse.

– Det var en grundig og opplyst debatt, og et flertall gikk inn for vedtak. Et flertall er et flertall. Å utsette denne saken ville ha bidratt til mer usikkerhet og ytterligere mobilisere dem som er motstandere av EØS-avtalen, sa Støre etter møtet.