Politikk

Isaksen sier det er styret som må vurdere Traaseths stilling

– Jeg har ingen formening om hvem som skal være sjef i Innovasjon Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, her fra turen til Buenos Aires i Argentia nylig.
  • Stine Barstad
    Journalist

Næringsministeren benekter i et svar til Stortinget at han instruerte nå avgåtte styreleder Per Otto Dyb om å stoppe styrebehandlingen av Anita Krohn Traaseths stilling.

Dyb trakk seg med umiddelbar virkning sist mandag etter det han oppfattet som instruksjon av styret fra departementets side.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland har reagert kraftig på næringsministerens håndtering av saken, og stilt en rekke spørsmål om hvordan og hvorfor han grep inn.

Isaksen skriver i svaret at departementet kontaktet styrelederen 28. februar og ga uttrykk for at det ville være uheldig at styret startet en formell behandling av administrerende direktørs stilling to måneder før styrelederen skulle gå av.

– Styret sto fritt

Dyb ba da om et møte med næringsministeren, som ble avholdt på telefon dagen etter.

«Jeg ga uttrykk for at departementets synspunkt på prosess ikke innebar en instruksjon av styret, og at jeg aksepterte at styrelederen kunne ha en annen vurdering enn departementet,» skriver Isaksen i sitt svar til Stortinget.

– Har styreleder noe annet valg enn å stoppe prosessen, når største eier uttrykker et så klart synspunkt?

– Det ligger i hele svaret jeg ga til Stortinget, at jeg flere steder i samtalen understreket konkret at dette ikke var en instruksjon av styret, sier Isaksen.

– At Dyb har oppfattet dette så nært en instruksjon at han trakk seg, må jeg bare ta til orientering, legger han til.

Aasland sier til Aftenposten at han «ikke er beroliget» av svaret, og kaller Isaksens argumentasjon for «søkt».

  • Styrelederen i Norge Hyret advokat og First House før han gikk av. Advokatregningen sendte han til selskapet.

– Har departementet spilt inn ønske om at Dyb skulle skiftes ut som styreleder?

– Valgkomiteen jobber uavhengig, men forankrer sitt arbeid med eierne. Initiativet til å bytte ut styreleder har etter det jeg kjenner til kommet fra valgkomiteen.

– Fra departementets representant i komiteen?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Isaksen. Han sier det er i tråd med god eierskapsforvaltning at valgkomiteen har kontakt inn mot eierne.

– Du fikk vite før styrelederen selv at han ikke ble innstilt til gjenvalg. Når fikk du vite dette?

– Det var kort tid før, kanskje to-tre dager. Men jeg husker ikke eksakt dato.

– Styret bør vurdere Traaseths stilling

– Traaseth fikk en skriftlig advarsel fra styret i 2016. Kjente du til dette?

– Nei, jeg kjente ikke til at hun har fått noen advarsel. Men det er helt uvedkommende for våre synspunkter, som går på prosessen i denne saken. Dette handler ikke om Anita Krohn Traaseth, og jeg har ingen meninger om hun skal være administrerende direktør i Innovasjon Norge eller ikke, sier Isaksen.

– Du mener det vil være uheldig å bytte ut både styreleder og administrerende direktør samtidig. Vil det si at du heller ikke ønsker at det nye styret skal vurdere Traaseths stilling når det tiltrer i mai?

– Det betyr snarere det stikk motsatte – at det påligger ethvert styre å vurdere administrerende direktør. Men da vil det også være et nytt styre som vil ansette den administrerende direktøren det skal jobbe med.

Isaksen avviser at Traaseth er en del av omgangskretsen.

– Nei, det kan jeg kategorisk avvise. Jeg har møtt henne noen få ganger før jeg ble statsråd, og en gang i departementet etter. Da var det en formell presentasjon av Innovasjon Norge, sammen med Forskningsrådet, Eksportkreditt, GIEK og Siva. Ingen av de spørsmålene vi diskuterer nå var tema.

– Det er klart at styreleder må gå, og departementet mener det er «uheldig» om administrerende direktør og styreleder skiftes ut samtidig. Det kan leses som om departementet har tatt Traaseths parti i en konflikt med styret?

– Det har vi ikke gjort. Dette handler om synet på en prosess, og det er fortsatt styrets ansvar å vurdere administrerende direktør. Jeg har ingen planer om å overta styrets arbeid. Det ville vært både ulovlig og dumt, sier Isaksen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Innovasjon Norge
  2. Anita Krohn Traaseth
  3. Torbjørn Røe Isaksen
  4. Per Otto Dyb