Michael Tetzschner (H) med sterk kritikk av stortingspresidenten

– Byggesaken er beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser, skriver Høyres Michael Tetzschner i en kronikk i Aftenposten.

Michael Tetzschner refser Stortingets president, partifellen Olemic Thommessen.

Michael Tetzschner (H) er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. I forrige stortingsperiode var han nestleder i kontrollkomiteen som da behandlet den mye omtalte byggeprosjektet i Stortinget - et prosjekt som nå ligger an til en budsjettsprekk på 1,2 milliarder kroner.

Han var en av de sterkeste kritikerne av administrasjonen og presidentskapet da byggesaken ble behandlet i juni i fjor. Kritikken rammet den gang særlig Stortingets president Olemic Thommessen, som ble gjenvalgt som president med knappest mulig flertall i fjor høst.
Den politiske fremtiden til Thommessen kommer til å bli tema på onsdagens gruppemøter i flere av partiene på Stortinget. Det knytter seg størst spenning til KrF, som ennå ikke har avgjort om de sammen med Høyre, Venstre og Frp vil støtte Thommessen.

I kronikken skriver Tetzschner med bakgrunn i erfaring fra utenrikspolitikken, der Norge ofte kritiserer mangler ved styresett i andre land:

«De siste årenes uro om Stortingets presidentskap er en påminnelse om at institusjoner i krise ikke er et rent utenlandsk fenomen. Overskriftene om milliardoverskridelser kan overskygge at problemet stikker dypere: Stortinget er i det jeg vil kalle en pågående stille krise. Men siden symptomene for lenge har vært undertrykt, kommer de nå desto sterkere til overflaten. Byggesaken er beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser.»

Bør Thommessen trekke seg?

– Dette er en hard kritikk av presidentskapet?

– Folk får lese og gjøre sine refleksjoner. Jeg vil ikke gi ytterligere leseanvisninger nå, sier han.

– Mener du at Thommessen burde trekke seg?

– Om jeg mente det, ville jeg ikke sagt det her, sier Tetzschner.

– Hvorfor ikke?

– Det ville være et personlig råd som andre er nærmere til å gi. Hvordan en partigruppe på Stortinget disponerer sitt mannskap, er et spørsmål det ikke er naturlig å diskutere offentlig i et avisintervju, forklarer han.

Stortingets president Olemic Thommessen.

Prinsipiell debatt

I kronikken understreker Tetzschner: «Betydningen av institusjonene, arbeidsdelingen mellom dem og kravene til god rolleforståelse avfeies ofte som formalisme av dem som tar lett på disse pliktene. Men reglene er utviklet for å beskytte borgerne mot vilkårlig maktutøvelse og for å hindre at noen setter seg utover de fullmakter som er gitt i demokratiet.»

Tetzschner mener det er viktig at de som arbeider innenfor fullmakter, holder seg innenfor dem, og at de som gir fullmaktene, kontrollerer dette.

Denne formen for formalisme er nødvendig, påpeker han: «Ser vi til Trump, Polen eller Ungarn, skjønner vi at også formriktige avgjørelser og korrekt rolleforståelse har en funksjon i et liberalt demokrati,» konkluderer han.

Styrker innsyn

– Jeg tror vi kommer til å se klarere regler for innsyn og åpenhet som følge av denne saken. Praksis vil bli endret, og det kommer til å bli lettere for menige representanter å få innsyn i presidentskapets arbeid, sier han.

«Stortinget må sette klare regler for presidentskapet fremover som gjelder ellers: transparent saksbehandling, etterprøvbarhet, god forvaltningsskikk og ansvarsplassering. Dette er grunnprinsippene vi må følge hvis staten skal være velstyrt, og Stortingets renomme gjenopprettes,» avslutter han kronikken.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Thommessen: – Svært lei meg for situasjonen vi har havnet i

Under sin redegjørelse for Stortingets tirsdag, pekte Thommessen blant annet på at tidligere stortingsdirektør Ida Børresen ikke hadde gitt ham god nok situasjon om status i byggeprosjektet, som sprakk med ytterligere en halv milliard i februar.

– Vi har jobbet dag og natt for å forhindre at det gikk galt, sa Thommessen i sin oppsummering i salen etter de andre partienes innlegg. Han sa han i etterpåklokskapens lys burde ha stilt flere spørsmål til Stortingets administrasjon, som var ledet av Børresen.

– Jeg er svært lei meg for den situasjonen vi har havnet i, sa han og understreket at han hadde merket seg kritikken som var rettet direkte mot ham.

På spørsmål om han på noe tidspunkt har vurdert sin stilling som stortingspresident, svarer Thommessen:

– Det har vært en krevende periode der jeg sikkert har gjort meg mange refleksjoner. Jeg er valgt til en jobb, og det er det jeg holder fast ved. Så er det min jobb å gjøre den jobben så godt som mulig, sier han.