Politikk

SV: – Interessante funn om hva regjeringen visste om terrorsikring

SV sier ny dokumentasjon gir interessant innsikt i hva regjeringen visste om status for terrorsikring da Stortinget feilaktig fikk beskjed om at alt var ok.

– Hvis regjeringen ikke klarer å tilbakevise sentrale deler av Riksrevisjonens rapport, så kan vi ikke fortsette med en regjering som ikke klarer å følge loven og sikre kritisk infrastruktur, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Mandag blir det høring om regjeringens arbeid med terrorsikring i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • NTB

Statsminister Erna Solberg (H) må mandag nok en gang møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å forklare seg om Riksrevisjonens knusende kritikk av regjeringens arbeid med å sikre kritiske bygninger, installasjoner og infrastruktur mot terror og angrep.

Sikringsarbeidet skulle vært ferdigstilt i 2015, men ligger langt på etterskudd, viste Riksrevisjonens rapport fra 2016, samt en ny rapport fra juni i år.

I forkant av høringen har komiteen bedt om å få innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet om fremdriften i sikringsarbeidet. En viktig årsak til det er at forklaringene til henholdsvis statsminister Erna Solberg (H) og politidirektør Odd Reidar Humlegård under høringene i fjor pekte i hver sin retning.

«Meldt grønt»

Solberg uttalte under høringen at grunnen til at regjeringen feilaktig hadde informert Stortinget om at man var i havn med objektsikring, var fordi politidirektoratet feilaktig hadde «meldt grønt». Først ved Riksrevisjonens rapport ble regjeringen klar over hvor dårlig det lå an.

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, sa statsministeren den gangen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård avviste på sin side under høringen at direktoratet feilaktige hadde meldt grønt.

SVs medlem i kontrollkomiteen, Torgeir Fylkesnes, sier til NTB at det har vært «veldig interessant» å gå gjennom dokumentasjonen på den kontakten som har vært mellom politiet og departementet om saken.

– De har vært veldig viktige for å bedre forstå hva som skjedde, og hva som var regjeringens kunnskap under høringen i fjor, sier han til NTB.

– Viser dokumentene at Solberg hadde rett i at regjeringen ble feilinformert av politiet?

– Jeg kan ikke gå inn på konkrete funn, for det er gradert informasjon, men både Riksrevisjonens rapport og gjennomgangen av disse dokumentene åpner for mange spørsmål om det angivelige grønne lyset, sier Fylkesnes.

Vurderer mistillit

Han mener dokumentene også bekrefter Riksrevisjonens bilde av en regjering som ikke prioriterer terrorsikring og beredskap.

SV har allerede antydet at partiet kan ende med å fremme mistillitsforslag mot regjeringen i saken. Fylkesnes sier flere forhold vil ha betydning for hva partiet til slutt faller ned på.

– Det ene dreier seg om hvorvidt regjeringen har tatt det ansvaret den skulle ta, om den har prioritert sikringsarbeidet høyt nok til at vi kommer i mål. Det andre er om den har rapportert korrekt til Stortinget, og det tredje er om den har sørget for gode nok kompenserende tiltak, nå som vi vet at veldig mye ikke er sikret i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser. Spørsmålet er om vi har midlertidige løsninger på plass, eller om vi står på bar bakke i store deler av vår kritiske infrastruktur, sier Fylkesnes.

– Det er klart at hvis regjeringen ikke klarer å tilbakevise sentrale deler av Riksrevisjonens rapport, så kan vi ikke fortsette med en regjering som ikke klarer å følge loven og sikre kritisk infrastruktur og objekter. Det går bare ikke, da vi har ikke noe valg, og det tror jeg det er mange som ser, avslutter Fylkesnes.

Ap og KrF har på direkte spørsmål heller ikke avvist at de kan gå inn for mistillit mot regjeringen i saken.

Les mer om

 1. Terrorberedskap
 2. Infrastruktur

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Presset Erna Solberg tar selvkritikk: – Jeg var upresis

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

 3. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg

 4. NORGE
  Publisert:

  Ni overskrifter fra dagens utspørring i Stortinget

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Gradert rapport viser at politiet forgjeves ba om penger til objektsikring