Jens Stoltenberg: – Sanksjonene mot Russland bør videreføres

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener Vesten må stå samlet mot Russland og videreføre sanksjonene.

Jens Stoltenberg er opptatt av at Norge må øke forsvarsbudsjettet og advarte mot å lempe på sanksjonene mot Russland da han gjestet NHOs årskonferanse i går.
  • Alf Ole Ask

Næringslivstopper, synsere og politikere samlet seg onsdag til årets NHO-konferanse. «Vi og verden», var tema.

Skyene er mørke: Donald Trump i Det hvite hus, britene på vei ut av EU, EØS-avtalen under press og russisk aggressivitet i Ukraina.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg lar seg ikke friste til å kommentere debatten om EØS i arbeiderbevegelsen – eller konsekvensene av brexit.

– Det er en viktig del av jobben min som generalsekretær i NATO at jeg ikke blander meg inn i ting som blir mer komplisert om jeg mener noe om det, sier han med et smil.

Norsk debatt om Russland

I Norge har blant annet tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og tidligere statsminister Kåre Willoch på ulik bakgrunn stilt seg kritisk til Vestens håndtering av Russland i kjølvannet av annekteringen av Krim-halvøya.

Generalsekretær Jens Stoltenberg og administrerende direktør Ole Erik Almlid.

– Jeg synes man skal videreføre sanksjoner mot Russland. Så får vi vurdere sanksjonene i lys av det Russland gjør. Det er ikke NATO som vedtar sanksjoner, det gjør EU, sier Jens Stoltenberg til Aftenposten.

– Er du overrasket over debatten i Norge?

– Vi må tåle debatt. Jeg mener at sanksjonene er riktige. Det må få konsekvenser når Russland gjør det det gjør. Vi ønsker ikke å bruke militærmakt, men heller ikke å gjøre ingenting, så da er sanksjoner det virkemiddelet vi har, sier han.

Fasthet og dialog

Stoltenberg legger til at han er sterk tilhenger av dialog med Russland. Han viser til at i hans periode som generalsekretær har han fått i gang igjen NATO-Russland-rådet, som lå nede fra 2014 til 2016.

– Det at vi har fått i gang denne dialogen løser ikke problemene, men nettopp i en tid da det er høy spenning og konfliktnivå, er dialog viktig.

– Men kan sanksjonene bli opprettholdt til evig tid?

– Det er dumt å spekulere for mye om det. Jeg er glad for at Vesten står samlet om sanksjonene. Russland undervurderte Vestens evne til å reagere. Den gjaldt den brede enigheten og omfanget av de økonomiske sanksjonene. Jeg tror de undervurderte NATO som for første gang i alliansens historie har styrker utplassert i Baltikum og Polen. Etter år med nedgang øker forsvarsbevilgningene, sier Jens Stoltenberg.

Han sier at han ikke vet når Russland endrer adferd, men at han tror på å ha en robust handlingsregel som handler om forsvar og dialog.

Vil ha økte forsvarsutgifter

Men om Stoltenberg ikke direkte vil blande seg inn i norsk innenrikspolitikk, kom han i sin tale med tydelige oppfordringer til regjeringen.

Han liker dårlig at Norge ikke har lagt opp til en plan for å nå NATOs mål om to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) til forsvaret innen 2024.

Norge er nå på 1,5 prosent av BNP, og i andre land vokser forsvarsbudsjettene raskere.

Stoltenberg minnet forsamlingen om at man kan mene hva man vil om Trump, men når det gjelder kravet om at NATO-landene må bidra mer, så viderefører han en linje fra forgjengerne.

– Når britene forlater EU, vil 80 prosent av forsvarsutgiftene i NATO komme fra land som ikke er medlem av EU. Det viser at EU ikke kan forsvare Europa. Det betyr at NATO blir viktigere, minnet Stoltenberg om. Han la til at Norge er det NATO-landet med grense til Russland som bruker minst på forsvar.