To tidligere Senterparti-topper aktuelle til Nobelkomiteen

Sps tidligere partiledere Anne Enger og Åslaug Haga er brennaktuelle navn som nye medlemmer av Nobelkomiteen.

Tidligere partileder Anne Enger er en sterk kandidat til Sps nye plass i Nobelkomiteen.

Høstens brakvalg for Senterpartiet, med en vekst i stortingsgruppen fra 10 til 19 medlemmer, gir seg utslag i mer makt og nye posisjoner.

Saken er ikke behandlet i Sps stortingsgruppe, men Enger og Haga peker seg ut som de heteste kandidatene, ifølge kilder i partiet. Fylkesmann i Rogaland, tidligere statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, nevnes også som en sterk kandidat.

Tidligere partileder Åslaug Haga er en annen sterk kandidat til Sps nye plass i Nobelkomiteen.

Reglene tilsier at Sp overtar en av Høyres to posisjoner i Nobelkomiteen. Men Høyres tidligere komitéleder Kaci Kullmann Fives bortgang tidligere i år kompliserer endringene.

Hun og Høyres andre representant i komiteen, Henrik Syse, ble henholdsvis gjenvalgt og valgt i høsten 2014 og skulle normalt sitte til 1. januar 2021.

Men på grunn av Fives bortgang må Stortinget ta stilling til følgende spørsmål: Skal Høyre beholde antallet plasser de fikk på bakgrunn av 2013-valget, selv om ett av medlemmene er gått bort i perioden?

Eller skal den tomme stolen fylles med ett nytt medlem på bakgrunn av det siste stortingsvalget, altså 2017-valget?

Matematikken gir de fleste svarene

Det har betydning for om Sps kandidat rykker rett inn i komiteen som fast medlem eller om partiets i første omgang må nøye seg med et medlem på første varaplass. Denne vil i så fall rykke opp ved neste valg om tre år, og få fast sete fra 1. januar 2021.

Men i og med Kullmann Fives bortgang, er det startet en diskusjon om hvorvidt Sp skal få en fast representant umiddelbart.

Det er Stortinget i plenum som til slutt oppnevner medlemmene av Nobelkomiteen. I all hovedsak angir enkel matematikk etter styrkeforholdet ved valg fordelingen av faste medlemmer og varamedlemmer i komiteen.

Men iblant oppstår det spesielle situasjoner som nå, og som må løses ved bruk av skjønn. I dette tilfellet vil partiene antagelig også ta hensyn til fordelingen av andre verv før enighet oppnås.

Medlem trakk i protest mot PLO

I den grad det finnes presedens å lene seg på, må man tilbake til 1994 da KrFs Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot tildelingen av fredsprisen til PLOs leder Yasir Arafat, sammen med Israels statsminister Yitzak Rabin og utenriksminister Shimon Peres.

Krangel i Frp

I Frp strides dagens medlem Inger-Marie Ytterhorn og tidligere partileder Carl I. Hagen om hvem som skal få sitte i komiteen. Denne striden avgjøres i Frp og har ingen betydning for spørsmålet om Sp eller Høyre får plassen etter Kaci Kullmann Five.

Varamedlemmene velges for tre år av gangen, og begge er således på valg i år. SVs oppslutning ved valget gjør at de sannsynligvis vil få en varaplass på bekostning av Høyre eller KrF.