Oslo-velgere strøk listetoppene og kandidater med utenlandske navn

Ser man bort fra de mest profilerte politikerne i de store partiene får kandidater i Oslo med utenlandske navn flere strykninger enn resten.

Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, er stortingskandidaten fra Oslo som fikk størst andel strykninger ved årets valg.

Det kommer frem av det endelige valgoppgjøret for Oslo. Mange av dem som står lenger ned på listene, og som mange velgere stryker, har utenlandske navn.

– Det er tydeligvis noen velgere som ikke ønsker å ha kandidater med utenlandsk bakgrunn på Stortinget, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie, til Aftenposten.

Profilerte politikere som Jonas Gahr Støre (Ap), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Ine Marie Eriksen Søreide (H) er tradisjonelt de som blir strøket hyppigst ved stortingsvalg.

– Det gir mening at man stryker en kandidat man har et forhold til, men når det gjelder kandidater med ikke-norske navn kan det virke som at personer gjør et unntak, sier Saglie.

Det kan virke som at selve navnet sender et signal om personens bakgrunn, sier statsviteren.

Håper velgerne ser forbi navnet

Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, er stortingskandidaten fra Oslo som fikk størst andel strykninger ved årets valg. Det er ikke overraskende at det er de med minoritetsbakgrunn som blir strøket hyppigst fra listene, mener hun.

– Jeg tenker det er andre muligheter for å gi velgere en reell innvirkning på politikken enn ved stryking, sier Bhatti.

Aisha Naz Bhatti fikk størst andel strykninger i Oslo ved stortingsvalget.

Hun påpeker at kandidatene allerede har vært gjennom en nominasjonsprosess. Bhatti mener det er synd hvis kandidatens navn og bakgrunn påvirker velgerne.

– Vi er jo opptatt av at Stortinget skal gjenspeile befolkningen. Så jeg håper og tror at de fleste velgerne klarer å se forbi etnisitet og ikke-norske navn.

Sp-politikeren mener flere har krysset av ved en feil.

– Her er det en kombinasjon av misforstått stryk og ønsket stryk, sier hun.

Kandidater med innvandrerbakgrunn kan bli rammet av mangel på erfaring tror valgforsker Dag Arne Christensen ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen.

– Ofte er innvandrere på listene nye og ukjente. Kjernevelgerne ser muligens et nytt navn som de ikke stoler på.

Ap-kvartett fikk flest strykninger

Det endelige valgoppgjøret for Oslo viser at velgerne i Oslo gjorde tusenvis av rettelser på partienes valglister.

Arbeiderparti-kvartetten Jonas Gahr Støre, Jan Bøhler, Zaineb Al-Samarai og Eskil Pedersen er de fire politikerne som ble strøket hyppigst. 4574 av Arbeiderpartiets velgere tok seg tid til å stryke Støre av Arbeiderpartiets stortingsliste for Oslo.

Aisha Naz Bhatti ble strøket av 5,6 prosent av Senterpartiets velgere i Oslo og fikk dermed flest strykninger. Sp-politikeren blir etterfulgt av Venstre-leder Trine Skei Grande og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Toppkandidatene er ofte de velgerne kjenner til og har en eller annen oppfatning av. En helt ukjent person er mindre utsatt, sier Saglie.

Venstre-leder Trine Skei Grande og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ble hyppig strøket av Oslo-velgerne ved årets stortingsvalg.

Strykes langt mer enn Stoltenberg

4,4 prosent av Arbeiderpartiets velgere i hovedstaden valgte å stryke partiets leder. Til sammenligning strøk 3,3 prosent av Ap-velgerne i Oslo Jens Stoltenberg ved forrige stortingsvalg. Ved samme valg ble Støre strøket av 1,1 prosent av velgerne.

Venstre-leder Trine Skei Grande ble også strøket langt hyppigere ved årets stortingsvalg sammenlignet med valget i 2013. For fire år siden strøk 1,1 prosent av Venstre-velgerne Grande. I år fjernet 4,6 prosent av velgerne partiets leder fra listen.

Se hvordan det gikk med listetoppene i Oslo i tabellen under: