Politikk

Reagerer sterkt på endring av straffeloven

Professor Francis Sejersted reagerer sterkt på at Ap og SV lot seg presse av Sp til å forby krenking av religioner.

Hvis det har foregått en hestehandel i Regjeringen om ytringsfriheten, må Stortinget rydde opp, krever Fritt Ords styreleder Francis Sejersted. Bildet er tatt under utdelingen av Fritt Ords Pris 2008. Foto: ARKIVKYRRE LIEN/SCANPIX

  • Forf>
  • <forf>robert Gjerde<

Sejersted er styreleder i Fritt Ord og leder av Ytringsfrihetskommisjonener.

Like før jul gikk justisminister Knut Storberget og Regjeringen inn for å avskaffe den sovende blasfemiparagrafen, samtidig som Regjeringen vil videreføre deler av paragrafen i den såkalte rasismeparagrafen. Det innebærer at Regjeringen vil innføre et «strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn».

–Ytringsfriheten er en skjør plante som må vernes om. Det er skremmende at ytringsfriheten så lett kan forhandles bort. Det er beklagelig. Kanskje har de fått en annen gevinst, sier Sejersted.

Opprør.

Han har, sammen med en rekke profilerte professorer, kunstnere og mediefolk skrevet under oppropet «Nei til straff for religionskritikk». Han mener forslaget innskrenker religionskritikken, og at Regjeringen i realiteten «reaktiverer en sovende blasfemiparagraf».

Sejersted oppfordrer Stortinget til å rydde opp.

–Hvis det Aftenposten skriver er riktig, har det foregått en hestehandel. Her bør Stortinget rydde opp. Det må ikke bli for lett å gi avkall på ytringsfriheten.

I går kveld hadde over 4200 nordmenn vært inne på Opprop.no og signert oppropet som krever at Regjeringen trekker forslaget tilbake.

Samtidig reagerer opposisjonen på Stortinget – minus KrF – sterkt på gårsdagens oppslag i Aftenposten.

–Det kan ikke være slik at et miniparti som Sp skal ha det avgjørende ordet i en så prinsipiell og viktig sak, sier justispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl. Høyre har likevel merket seg at leder i justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), i Aftenposten i går understreket at man ville lytte til innspill i den videre behandlingen av saken, samtidig som hun vedgikk at Ap hadde gitt etter for Sp i denne saken.

–Synes det er merkelig å se hvordan hun rir to hester. Først fremmer trepartiregjeringen et forslag, der hun gir Sp «skylden» for utfallet, samtidig som hun tilsynelatende rekker en hånd ut til opposisjonen. Jeg velger å tolke det positivt, og at Ap er åpen for å gjøre endringer. Og det bør Ap gjøre, for i denne saken er det et massivt flertall mot Regjeringens forslag, sier Dahl.

Han oppfordrer derfor alle som har sterke meninger i saken om å melde seg på til høringene i Stortinget om den nye straffeloven, 17. og 20. februar.

Minoritetstyranni.

Justispolitisk talsmann i Frp, Jan Arild Ellingsen, mener Regjeringen må ta hensyn til at et klart flertall – minus Sp og KrF – ikke ønsker å straffe religionskritikk.

–Dette er minoritetstyranni. Her har SV og Ap motvillig akseptert et tap, og demonstrert at ytringsfriheten ikke er så viktig, sier Ellingsen. Også han har merket seg at Bjørnflaten «åpner for en omkamp».

Ellingsen og Frp sendte et brev til justisministeren i går, etter Aftenpostens oppslag. Frp vil ha Storbergets svar på hvorfor ikke det er utarbeidet en lovtekst for den bebudede endringen. Aftenposten skrev i går at avklaringen i Regjeringen kom så sent, at man ikke rakk å lage en lovtekst. Frp vil også vite hvorfor Storberget ikke vil klargjøre hvilke ytringer som kan bli straffet – hvor grensen går for straffbar religionskritikk.

Vår Herre

. Mange i Ap og SV på Stortinget er rykende uenig i Regjeringens snuoperasjon. Som Aftenposten skrev i går slo det ned som en bombe i storfraksjonen da det ble klart at Sp hadde vunnet frem mitt sit syn.

–Jeg reagerte veldig. Jeg er en aktiv kirkegjenger, men jeg har ikke behov for et lovverk som skal beskytte religioner. Den tiden er forbi. Vår Herre trenger ikke beskyttelse etter norsk lov, sier SVs Rolf Reikvam.

Han sier han vil jobbe på Stortinget for å få endret dette.

Flere i Ap og SV ønsker at representantene kan bli fristilt i denne saken. Parlamentarisk leder i Ap, Hill-Marta Solberg, sier saken skal behandles på vanlig måte.

–Hvis det er noen som ber om å bli fristilt, så vurderes det i gruppene når det måtte bli aktuelt. Men det er veldig sjelden det skjer. Og det er til nå ingen som har tatt akkurat det opp med meg, sier Solberg.

Ap har ingen rik tradisjon for å stille sine representanter fritt. Mange er også tvilende til om statsminister Jens Stoltenberg vil akseptere at Aps representanter stanser et forslag som Regjeringen formelt står samlet om.

Stortinget avgir sin innstilling 12. mai.

Navarsete forsvarer vern av religioner

Sp-leder Liv Signe Navarsete vil ikke kommentere Aftenpostens opplysninger om at hun presset justisminister Knut Storberget i denne saken. Hun vil heller ikke kommentere beslutningsprosessen internt i Regjeringen. Men hun forsvarer Sps holdning.

–Blasfemiparagrafen har ikke vært i bruk de siste 75 årene. Selv om den nå skal oppheves, blir det et helt galt signal om lovgiver skal fjerne ethvert vern mot krenkende ytringer.

Hun mener at å videreføre et vern mot de groveste ytringene er å ta vare på en «etisk referanseramme» som har vært med på å forme samfunnsutviklingen.

–Vi har et særlig vern mot krenkende adferd på andre områder. For eksempel har vi egne regler om gravskjending. Strengt tatt er reglene overflødige, fordi vi har egne regler om skadeverk, men likevel verner vi de følelsene folk har knyttet til gravene.

Les også

Sørget for straff for religionskritikk

Les mer om

  1. Politikk