Skjebnetid for klodens klima

Klimavennlig teknologi utvikles i rekordfart, men samtidig overtar Trump i USA, og Carl I. Hagen har gjenoppstått i Norge: Nå skal vitenskapen bekjempes.

De siste årene har internasjonal klimadebatt vært basert på vitenskapelige fakta. Det har vært ryddig. Med Donald Trump i Det hvite hus skal klimaendringer igjen bli et spørsmål om man tror på vitenskap og er enig eller uenig i vitenskapens funn.

Donald Trump og Carl I. Hagen tror ikke på at CO₂ påvirker klodens klima.

Klima vil igjen bli sentralt i den sensurerte, konspiratoriske, vridde og falske «nyhetsstrømmen».

Stakkars Galileo Galilei

Det er lett å forstå den håpløshet og avmakt Galileo Galilei må ha følt over et presteskap som ikke var «enig i» eller «trodde på» at solen var sentrum i solsystemet.

Galileo Galilei var vitenskapsmann og påviste at ikke Jorden, men solen var sentrum i vårt system.

Klimakampen overlevde at George W. Bush vant over Al Gore i 2001, så den overlever nok Donald Trump og hans hær av klimaskeptiske ministre også.

Vi får håpe at det ikke trengs nye store orkaner, flommer eller ødeleggende tørke for at Trump skal våkne. Men det var først da orkanen Katrina rammet New Orleans, at Bush fikk en aha-opplevelse og justerte sin klimaskepsis.

Problemet nå er at vi har mye dårligere tid enn vi hadde da Bush kom. Vi har rett og slett ikke tid til Trump. Håpet er at alliansen Kina-Canada-Europa vil dure i vei så raskt på egen hånd at Trump ikke får gjort annen skade enn eventuelt å forsinke USAs teknologiske utvikling.

Kjapt om hvorfor vi har dårlig tid:

CO₂ blir værende i atmosfæren i flere hundre år. Derfor må forskerne regne sammen alle våre historiske utslipp når de skal finne ut hvor mye atmosfæren tåler for at oppvarmingen skal begrenses til 2 grader.

Konklusjon: Atmosfæren tåler maksimalt 2900 gigatonn CO₂. Til nå har vi sluppet ut 2100 gigatonn. Vi kan altså slippe ut 800 flere gigatonn. I år slipper vi ut 40. Fortsetter det på dagens nivå vil vi passere grensen om 20 år.

Mye CO₂ går i et evig, livsnødvendig kretsløp mellom atmosfære, hav og vekstene på landsjorden. Men mye CO₂ blir igjen i atmosfæren i hundrevis av år. Den CO₂ vi slipper ut i dag, vil derfor påvirke klimaet i hundrevis, kanskje tusenvis av år fremover.

Målet i Parisavtalen om 1,5 grader er bare politisk lurespill. For å klare det må alle utslipp stanses om fire år.

Det er også utenkelig at alle utslipp vil opphøre om 20 år. Derfor må utslippene kuttes raskt for at vi skal få lengre tid på oss til omstillingen. (Les mer om karbonbudsjettet her)

Så hvor står vi nå, ved inngangen til 2017?

Vi tar det positive først:

For tredje år på rad har kurven for de globale CO₂-utslippene flatet ut. Den kraftige veksten det siste tiåret er brutt. Utslippene faller mer i Kina, USA og Europa enn de øker i India, Afrika og Sør-Amerika.

Massiv introduksjon av elbiler er et viktig våpen når kinesiske myndigheter har lovet å bekjempe storbysmogen. Bieffekt: Fallende CO2-utslipp for første gang på mange tiår.

På grunn av den fortsatt ekstreme utbyggingen av kullkraft i India og andre asiatiske land kan denne positive utviklingen endres raskt – ikke minst når Barack Obamas klima-press erstattes av Trumps promotering av kull.

Hvis du tror elbil-revolusjonen er et norsk fenomen, må du tro om igjen, selv om Norge har flest elbiler pr. innbygger. Det ruller nå 1,3 millioner elbiler på verdens veier – 700.000 av dem er i Kina. Utviklingen går så raskt at Kinas egne veimyndigheter regner med at samtlige kinesiske biler er elektriske om 10–20 år. Dette alene vil redusere etterspørselen etter olje med en million fat om dagen.

Vil han stoppe sol-bølgen i USA?

Google har jobbet med å bli kvitt fossil energi i eget energi-regnskap i flere år. Nylig meldte selskapet at det blir hundre prosent fornybart allerede i 2017. De vil ikke returnere til kull.

El-bil-revolusjonen er en av flere årsaker til at Det Internasjonale Energibyrået nylig varslet et dramatisk fall i etterspørselen etter olje midt på 2020-tallet. Analytikerne i Bloomberg New Energy mener hele energirevolusjonen nå går så raskt at de i november konkluderte med at i 2040 vil 60 prosent av el- og varmeproduksjonen i verden produseres med null utslipp – altså fornybar energi.

Olje vil bli mindre verdt når klimapolitikken lykkes.

De siste årene har det vært investert like mye i sol og vind som i kull og olje. Men i år faller fornybar-investeringene med 15–20 prosent. Det skyldes både mangel på nok store prosjekter og det faktum at sol og vind er blitt betydelig rimeligere. I land med mye sol er det nå billigere med elproduksjon fra sol enn fra kull.

I 2015 var 69 prosent av all ny elproduksjon i USA fra sol eller vind, bare én prosent fra kull. Det er denne utviklingen Donald Trump vil til livs. Arbeidsledige kull-arbeidere fikk ham valgt. Vil han gjøre som han lovet?

Så litt negativt:

I hele høst har det vært hetebølge både i luft og sjø rundt Nordpolen. Det har vært åpne fjorder rundt hele Svalbard i november.

Forskerne har oppdaget ekstremt rask økning av den potente klimagassen metan i atmosfæren. De aner ikke hvorfor, men frykter at tundra-tiningen er kommet lenger enn de har trodd. Andre skremmende funn står i kø.

Men la oss holde oss i USA. Det er nesten det skumleste. Da George Bush overtok etter Bill Clinton, ble det forlangt at alle offentlig pressemeldinger, rapporter etc. som omhandlet global oppvarming og klimaendringer skulle innom Det hvite hus. Mye slapp aldri ut igjen, mye ble endret for å tilpasses det republikanske syn om at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer.

Klimafornektere blir klimasjefer

20. januar overtar Donald Trump etter Obama. I samtlige departementer som er viktig for klima (miljødirektoratet EPA, energidepartementet, NASA, innenriksdepartementet), har han nominert sjefer som er erklærte klimafornektere.

Sjekk denne nominerte gjengen. Fra venstre: Mulig utenriksminister Exxon-sjef Rex Tillerson - toppsjef i Exxon Mobile som har brukt millioner i flere ti år på å sponse klimaskeptiske grupperinger. Han mener selv klimaendringer ikke er noe å bry seg om fordi "vi vil tilpasse oss det som skjer". Under: Jeff Sessions skal bli justisminister og har sagt at klimaendringer er en "konspirasjonsteori for å ramme verdens fattige". Trump selv har sagt at klimaendringer er et kinesisk påfunn for å ramme amerikansk industri. Øverst til høyre: Rick Perry er nominert som energiminister. Han mener klimaendringer er en teori som ikke er bevist og at klimaforskere manipulerer data for å skaffe penger. Under ham: Mannen Trump vil ha som EPA-sjef, det nærmeste man kommer en miljøminister i USA. E. Scott Pruitt mener klimaendringer er oppspinn og konspirasjon. Han har saksøkt EPA for at direktoratet krever reduserte klimagassutslipp fra kullkraftverk. Hva blir det første han gjør, tro?

Ifølge amerikanske miljøorganisasjoner er USA i ferd med å få den mest klima- og miljøfiendtlige regjeringen i landets historie.

Tidlig i desember ba Trumps team om en liste fra energidepartementet over alle som hadde jobbet med klima. Det fikk de ikke.

Trumps team har også antydet at de vil fjerne alle data, all informasjon om den falske klimatrusselen på alle regjeringens nettsider. Det innebærer også at måleserier for temperaturutvikling, havnivåstigning, issmelting osv. som i dag ligger åpent for forskere på sidene til NASA, National Oceanic And Atmospheric Administration osv. kan bli stengt eller fjernet.

Klimaskeptiske nettsteder som Breitbart har den siste tiden forsøkt å bevise at global oppvarming er tull ved å vise til et globalt midlertidig temperaturfall i høst. De brukte blant annet et klipp fra The Weather Channel som «bevis». De fikk de svar på tiltale. Sjekk denne videoen:

Forskningsmiljøer, ikke minst i Canada, jobber nå intenst for å kopiere de enorme datamengdene før Trump tar kontroll.

Men nye tall på utviklingen kan bli sensurert bort. De amerikanske institusjonene er i dag verdens viktigste leverandører av data som bekrefter klimaendringene.

Alt dette forteller at vi ikke bare går inn i en tid med latterliggjøring av klimatrusselen, fjerning av subsidier til solenergi, at USA kanskje trekker seg fra Parisavtalen, opphevelse av Barack Obamas Clean Power Plan.

Hvem vinner krigen?

Leonardo DiCaprio har hatt en lang samtale om klima med Donald Trump. Foreløpig ser det ikke ut til å ha hatt særlig effekt.

Vi går også inn i en fornyet informasjonskrig om klimaendringer – hvor vitenskapen må forsvare seg mot politisk synsing finansiert av en døende, men rik, fossilindustri. Det kommer til å bli en skitten kamp.

En liten trøst er at vestkyst-guvernørene Jerry Brown i California, Jay Inslee i Washington og Katherine Brown i Oregon sier at de nå rammes så hardt av klimaendringer at de vil kjøre enda tøffere klimakamp enn til nå – uansett hva Trump måtte mene.

Al Gore og Leonardo DiCaprio har hatt lange klimasamtaler med Trump. Bill Gates har også snakket lenge med ham. Det er lov å håpe at han lytter. Vi vet svaret om en måned eller to.