Ekstraordinært flyktningmøte på Stortinget før budsjettet

En ekstra milliard til å hjelpe flyktningene i Syria og nabolandene og mer støtte til kommunene som skal ta imot asylsøkerne neste år. Det er noe av det Røde Kors vil be om i et møte med finanskomiteen tirsdag.

Asylsøkere utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen forrige torsdag. Her en gruppe fra Somalia.

Hjelpeorganisasjonen skal orientere finanspolitikerne om flyktningsituasjonen tirsdag ettermiddag, dagen før regjeringen presenterer budsjettet for 2016. Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sa ja til organisasjonens ønske om et møte i forkant, selv om han medgir overfor NTB at det er uvanlig.

Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, kaller møtet ekstraordinært.

— Det viser at også Stortinget ser på dette som en helt ekstraordinær situasjon. Vi er veldig glad for at finanskomiteen er interessert i å sette seg inn i de faktiske forholdene, sier hun til NTB.

Helhetlig

Forholdene i Europa og her hjemme har endret seg så raskt at forslaget til statsbudsjett som legges fram onsdag, ikke tar høyde for behovene som er oppstått. Havnelid viser til at finanspolitikerne på Stortinget har et helhetlig ansvar for den økonomiske situasjonen og at det derfor er nyttig å gi en orientering.

Organisasjonen vil presentere fersk informasjon om den humanitære situasjonen i Syria og nabolandene, om flyktningsituasjonen i Europa og situasjonen for asylsøkerne som kommer til Norge.

At omstendighetene endrer seg raskt, viser stadig nye prognoser fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) så vel som fra Utlendingsdirektoratet. Mens UDI opprinnelig anslo at det ville komme 11.000 asylsøkere til Norge i år, ble prognosene mandag økt til 20-25.000. For neste år ventes det over 30.000.

Krever tiltak

— Vi mener den ekstraordinære humanitære situasjonen krever ekstraordinære tiltak både ute og hjemme, sier Havnelid.

Organisasjonen mener blant annet at kommunene må få økte ressurser for å styrke helsearbeidet slik at asylsøkerne får hjelpen de trenger.

Havnelid understreker at økte bevilgninger til å sørge for asylsøkernes behov her hjemme ikke må tas fra bistandsbudsjettet. Tvert imot vil Røde Kors at det også bevilges mer penger til flyktningene lenger sør. Organisasjonen ber derfor regjeringen plusse på en milliard på det de alt har lovet.

— Totalt må vi opp i tre milliarder kroner til Syria og nærområdene neste år. Det er ingen tvil om at økt bistand i nærområdene vil begrense flyktningstrømmen oppover i Europa, sier Havnelid.

Hun vil for øvrig be stortingspolitikere hurtigst mulig behandle tilleggsbevilgningen på 230 millioner kroner på budsjett som regjeringen har foreslått for å håndtere asylankomstene.

Statsminister Erna Solberg (H) skal gi en orientering om flyktningsituasjonen 13. oktober.