Politikk

Nye fedre går i fedrekvotefellen. NHO går mot Ropstads forslag til endring. Uklart når loven endres.

– Regjeringen må fremme forslag om lovendring så fort som mulig, sier Ap. SV mener det er «ubegripelig» hvis ikke Kjell Ingolf Ropstad får sendt over et forslag til Stortinget før sommeren.

Anders Hakstun ble sjokkert da han fikk beskjed om at 72 av 75 dager med betalt pappaperm hadde gått i vasken.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Signe Dons
  Fotograf
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Jeg kjente en voldsom klump i magen. Det gikk over i en lettere sjokktilstand. Så tenkte jeg: Hva er gått galt her?

Småbarnspappa Anders Hakstun skildrer følelsen han fikk da han i slutten av februar klikket seg inn på nav.no og så en gul varseltrekant. Meningen var å være hjemme med sønnen Sondre i 15 uker fra første dag etter påske.

– Det var ikke intuitivt hva som hadde gått galt. Det sto at 72 av 75 dager var brukt opp fordi jeg ikke hadde søkt om utsettelse av fedrekvoten. Men jeg hadde ikke fått noen beskjed om å gjøre noe. Da gikk reaksjonen over i sinne og frustrasjon, sier han.

Han hadde gått i fedrekvotefellen og lå an til å tape rundt 100.000 kroner.

Endelig tall over 2020: 772 rammet

Inntil Aftenposten begynte å grave i denne saken fjor, var den offisielle versjonen at 50–60 fedre hvert år mistet foreldrepenger fordi de søkte om fedrekvoten for sent. De havnet i den nevnte fellen: De søkte etter at mors lønnede permisjon var over. Da blir det ingen sammenhengende periode med foreldrepenger, slik loven krever.

Anslaget på 50–60 var altfor lavt. Det avslørte Aftenposten i august i fjor. Da hadde Nav for første gang foretatt en faktisk opptelling.

Nå har Aftenposten fått ut tallene fra hele 2020 fra Nav. Det er første år med fullstendige tall for et helt år. De viser at 772 fedre mistet hele eller deler av fedrekvoten i fjor. Enkelte medmødre kan også være med i statistikken.

Ropstad lovet i fjor høst å endre loven

«Dusteregler.»

Det var ordet Venstres Guri Melby brukte om regelverket få uker før hun ble statsråd. Hun mente de hindret fedre å ta ut sin permisjon – stikk i strid med Stortingets mål. Hun og politikere i Ap, SV, Sp og Frp kom med krav om at Ropstad måtte rydde opp.

Beskjeden fra Ap var at hvis det eneste som kunne fjerne denne fellen, var å endre loven, så måtte Ropstad gjøre det.

I fjor høst varslet Ropstad en slik lovendring. Han foreslo at foreldrene fritt kan ta ut permisjonen når de vil innen barnet fyller tre år.

Han sendte forslaget på høring i starten av november. Beskjeden var samtidig at han ville sende lovforslag til Stortinget så raskt som mulig etter at høringsrunden var over.

Deretter er det blitt stille. Saken står nå ikke oppført på listen over saker regjeringen har varslet at den skal oversende til Stortinget dette halvåret.

Arbeidsgiverne skeptiske

Høringen var over 22. desember. Mange, inkludert Nav, var positive til forslaget. Men arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og NHO var negative.

«At enkelte opplever regelverket som vanskelig eller at ikke alle tilfeller omfattes av mulighetene til utsettelse, berettiger etter vårt syn ikke så omgripende endringer som her foreslås», mener Spekter.

«NHO ser at intensjonen med forslaget er god. Effektene av endringen for arbeidsgiverne er imidlertid mangelfullt utredet og ikke vektlagt. NHO er på denne bakgrunn kritisk til endringen», skriver organisasjonen.

Anette Trettebergstuen varsler at de rødgrønne partiene vil ordne opp hvis de får regjeringsmakt.

Ropstad: Høyt prioritert sak

Aftenposten har spurt Barne- og familiedepartementet om arbeidsgivernes protester er årsaken til at saken ikke står på regjeringens liste over kommende saker denne våren.

Svaret var at «saken følges nå opp på vanlig måte i departementet», og at det er for tidlig å si når en eventuell lovproposisjon kan fremmes.

Et nytt forsøk på å få et mer konkret svar fra statsråden selv endte med noenlunde samme svar på e-post.

«Det er for tidlig å si når en eventuell lovproposisjon om saken kan fremmes, men saken er høyt prioritert av meg», skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Han understreker at «det er alvorlig at fedre ikke har fått være sammen med sine barn og går glipp av foreldrepenger de har krav på», og at han er opptatt av å sikre at fedre ikke skal miste tid med egne barn.

Ap og SV: Ullent, ubegripelig om det ikke skjer noe

Aps familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, mener Ropstads svar er så ullent at det tyder på at han ikke har til hensikt å legge frem saken i tide for å få loven endret før sommeren og dermed før valget.

– I så fall må forslaget fremmes før påske, om det skal rekke å bli vedtatt, sier hun.

Hun varsler at de rødgrønne vil ordne opp om de overtar makten til høsten og Ropstad ikke har gjort noe. Hverken hun eller SVs familiepolitiske talsperson mener Ropstad bør ta hensyn til arbeidsgivernes motstand.

– Her er det viktig å lytte til familiene. Det bør ryddes opp så fort som mulig. Det er ubegripelig for meg hvorfor ikke Ropstad kan få sendt over et lovforslag før sommeren. Prisen som betales, er at stadig nye fedre går i denne fellen. Det er helt unødvendig, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Han antyder at det kan bli aktuelt for SV å fremme et eget forslag om det ikke snart kommer fra Ropstad.

Begge er veldig tydelige på at Nav i mellomtiden bør gi ekstremt tydelige beskjeder om hva slags frister som gjelder.

– Ropstad må og gi Nav tydelig instruks om ikke håndheve regelverket så strengt, sier Øvstegård.

Anders Hakstun venter nå spent siden Nav nå har lovet å se på saken hans på nytt. Her sammen med sønnen Sondre på ca. 11 måneder.

Håp for Sondres pappa

– Kunne ikke Nav sendt meg en SMS om at fristen gikk ut?

Spørsmålet stilles av Anders Hakstun. Han jobber i IT-bransjen og mener det burde vært en enkel sak for Nav.

Etter bl.a. en rekke saker om fedrekvotefellen i Aftenposten i fjor begynte Nav i mars i fjor å informere alle fedrene om en konkret «siste-frist-for-å-søke-dato». Den ble sendt ut fire uker før mors siste dag med foreldrepenger. Men Hakstuns tilfelle viser at det er hull i systemet.

Hakstun fikk brev fra Nav 1. juli i fjor. Beskjeden var at han måtte søke om å ta ut permisjon før 28. juli 2020 – hvis ikke ville han miste den.

Permisjonen er delt i mors og fars kvote og en fellesdel. Han og samboeren tenkte at denne fristen dreide seg om fordelingen av fellesperioden. Det stemte. Hele permisjonen var ikke planlagt da hun først søkte om sin kvote.

– Brev sendes automatisk ut når det er 28 dager til vedtaket utløper – selv om det er flere dager igjen av foreldrepengeperioden som ingen har søkt om ennå, opplyser Lars Nicklas Martinsson.

Han er direktør ved Nav Familie- og pensjonsytelser i Oslo.

Han forteller at dette brevet til far kun blir sendt én gang. Anders Hakstun fikk derfor ikke noe nytt brev med frist for hans fedrekvote: Den var 17. november: samboerens siste dag med lønnet permisjon. Deretter gikk hun over i ulønnet permisjon.

Nav sier til Aftenposten at de kunne informert familien bedre. bl.a. i en telefonsamtale i fjor sommer.

– Vi kommer derfor til å vurdere saken hans på nytt, opplyser Nav-direktøren.

For Hakstun er det derfor håp. For de fleste som faller i fedrekvotefellen, er det ikke det – i alle fall hvis de har fått oppgitt en riktig dato som endelig frist for å søke om fedrekvoten.

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Foreldrepermisjon
 3. Nav
 4. Likestilling
 5. Pappaperm
 6. Anette Trettebergstuen