Venstres nye skattepolitikk kan føre til en stor endring for boligeiere

Venstre vil fjerne rentefradraget for å redusere prisgaloppen på boliger. Venstreleder Guri Melby sier at de ikke har lagt planer for hvordan de skal gjennomføre vedtaket i praksis.

I helgen har Venstre landsmøte. Her legger partiet frem flere forslag til en ny skattepolitikk.

Hvis du betaler renter, får du fradrag for det i skattemeldingen. Det kan gjøre det gunstig å ta opp boliglån.

Nå har Venstres landsmøte vedtatt å fjerne denne fordelen og heller kutte i inntektsskatten.

– Dette vil være positivt for de unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i dag. Det har vært for gunstig å investere i bolig og det rammer skjevt da det er noen som ikke har mulighet til å kjøpe bolig, sier Guri Melby, leder i Venstre.

Det er imidlertid ikke alle i Venstre som var enig i dette forslaget. Nestleder Abid Raja var en av dem som flagget sin uenighet til dette forslaget på Venstres landsmøte lørdag.

– Jeg mener vi skal beholde rentefradragsordningen, slik vi har den i dag, sa Raja fra talerstolen i debatten.

Boligprisene har steget 12,5 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Prisveksten er sterkest i Oslo med 15,6 prosent.

Landsmøtet har og vedtatt å fjerne kravet om egenkapital på bolig for førstegangskjøpere.

I dag er kravet om egenkapital omtalt i boliglånsforskriften. Der står det at du må ha 15 prosent egenkapital ved lån til bolig.

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) mener de borgerlige partiene har sviktet i boligpolitikken.

Ap: – Tynn analyse

Hverken Arbeiderpartiet eller Høyre vil fjerne rentefradraget.

– Det er en svært tynn analyse fra Venstre om at fjerning av rentefradraget vil dempe prisveksten, da det er mange andre faktorer som er viktigere for prisveksten, slik som tilbudet av boliger og prisen på lån, nemlig rentenivået, sier Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), som er medlem av kommunal og forvaltningskomiteen.

Boligpolitisk talsperson i Høyre, Torill Eidsheim, sier både forslaget, debatten og vedtaket er spennende.

– Vi deler målet om å få flere unge inn i boligmarkedet, men å fjerne rentefradraget har ikke vi ønsket å gjøre, sier hun.

Foreslår fordel for leiebeboere for å jevne ut

Jardar Sørvoll er forsker ved Velferdsinstituttet Nova ved Oslo Met. Han sier forslaget til Venstre kan bidra til å bremse veksten i boligprisene på sikt.

Likevel mener han det er viktig at det skjer gradvis. Hvis ikke kan det gå ut over dem som nettopp har tatt opp lån.

– Dette vil skape problemer for dem som har høyt lån og moderate inntekter, sier Sørvoll.

Han sier at fleste økonomer og eksperter mener det hadde vært bedre å ha et skattesystem som ikke gjorde det så gunstig å eie boliger.

Sørvoll presenterer en annen mulig løsning for å kjøle ned boligmarkedet. Om leietagere fikk samme rentefordel som boligeiere, kunne det ført til at det var mer gunstig å leie.

– Det er noen ville budrunder der ute nå, spesielt på de mindre leilighetene. Prisene drives opp av panikken over at det ikke er attraktivt å være på leiemarkedet, så da kaster folk seg på karusellen. Ved å gjøre det mer gunstig å leie, ville man kanskje sett en effekt hvor folk hadde vært mer kresne enn i dag, sier Sørvoll.

Sørvoll er godt kjent med boligdebatten i et historisk perspektiv. Han sier rentefradrag er noe som er blitt snakket om med jevne mellomrom, men som har vært vanskelig å fremme for partiene.

– Det beste vil være å gjennomføre en større skattereform for å få bukt med disse problemene. Om man foreslår enkeltendringer i skatt er det lett for høyresiden å fronte sin motstand mot disse.

Hannah Gitmark har skrevet boken»Et norsk hjem». Hun er skeptisk til forslaget om å fjerne rentefradraget, men gir honnør til Venstre for å ta tak i skattepolitikken.

– Riktig vei, feil virkemiddel

– Det er bra at Venstre tar tak i skattepolitikken.

Det sier Hannah Gitmark, som er fagsjef Agenda. Dette er en partipolitisk uavhengig tankesmie for sentrum/venstre i norsk politikk.

Gitmark har skrevet boken «Det norske hjem» om utviklingen i boligpolitikken i Norge.

– De som eier de dyreste boligene, får i dag mest i skattefradrag. De som eier de billigste boligene subsidierer med andre ord de som eier de dyreste. De som står utenfor boligmarkedet er taperne, og støtter indirekte alle de som er innenfor finansielt. Subsidiene gjør også at prisene stiger og det blir enda vanskeligere for dem å komme inn, mener Gitmark.

Hun er likevel uenig med Venstre i at det er en god idé å bruke rentefradraget som et verktøy for å gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet.

For det første fordi det har en viktig praktisk utfordring: det er vanskelig å skille ut rentefradrag på bolig, da dette er noe man har på mange typer lån.

På spørsmål om hvordan dette skal gjennomføres i praksis, sier Guri Melby at Venstre foreløpig ikke har landet på modell. Men at det må involvere gradvis nedtrapping og tilsvarende lettelse i inntektsskatt så skattebyrden ikke økes for folk.

Gitmark mener rentefradraget også er problematisk i et rettferdighetsperspektiv mellom generasjoner.

– Å fjerne rentefradraget vil gå utover unge som akkurat har tatt opp lån. Eldre som har betalt ned lånene sine bidrar ikke noe til fellesskapet med dette forslaget, sier Gitmark.

Hun foreslår heller å øke skatt på bolig og eiendom, mot at man legger inn lettelser på inntektsskatten.