Guri Melbys nei til oljeleting deles ikke av næringsminister Iselin Nybø

Det er internt uenighet om oljepolitikken mellom Venstre-statsråder. Iselin Nybø ønsker ikke noen rask stopp i letevirksomheten.

Iselin Nybø ønsker ingen kjapp stopp i all leting eller olje og gass.

Skal Norge fortsette å lete eller olje og gass, eller skal vi slutte med dette av hensyn til klimaet? Det spørsmålet splitter politikere i Venstre på ulike nivåer i partiet.

Påtroppende Venstre-leder Guri Melby leder komiteen som nå jobber med å lage nytt partiprogram for partiet. Det skal gjelde for perioden 2021–2025. Som Aftenposten har omtalt, støtter hun et forslag med følgende ordlyd:

«Hele verden må omstille seg fra bruk av fossil til fornybar energi. Derfor kan vi ikke gi flere lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel.»

– Jeg mener at programkomiteen med dette langt på vei viderefører den linjen Venstre har lagt seg på de siste årene, uttalte Melby i en e-post til Aftenposten.

Hun mener Venstre må han en klima- og oljepolitikk som henger sammen.

Påtroppende Venstre-leder Guri Melby har antydet at det ikke er sikkert det er lønnsomt med fortsatt leting eller olje og gass.
Les også

Venstre-forslag: Stans all oljeleting i Norge

Nybø ønsker ingen umiddelbart letestopp

Forslaget om stopp i fremtidig oljeleting vil bli fremmet av flertallet i det første utkastet til nytt program. Men enighet om denne linjen er det ikke, hverken i programkomiteen eller blant partitoppene.

Næringsminister og rogalending Iselin Nybø røper at hun er skeptisk til en slik linje.

– Jeg er enig i at vi må omstille oss. Men jeg er ikke nødvendigvis enig i at vi skal avslutte all leting umiddelbart, skriver hun i en SMS til Aftenposten.

På et oppfølgingsspørsmål om det betyr at hun er uenig i formuleringen om å slutte med å gi flere lete- og utvinningstillatelser, svarer hun slik: ja.

Jobber for å moderere utsagnet

Nybø er på linje med Rogaland Venstres medlem av programkomiteen, Mia Bruvik. Hun opplyser hun at hun og enkelte andre i komiteen vil legge frem en alternativ formulering.

– Jeg og flere andre ønsker at det fremdeles skal være mulig med oljeleting, men at det må stilles strenge miljøkrav til fremtidig leting og utvinning, opplyser hun.

Hun mener at det viktigste er å få vernet sårbare områder, og at fremtidig utvinning av olje og gass må skje mest mulig miljøvennlig.

Vil ha virksomhet i områder med lavt CO₂-avtrykk

Hun ønsker en formulering der man ikke uttrykker noe ønske om stopp i all leting. I stedet mener hun Venstre bør gå inn for å begrense nye utvinningstillatelser til områder med lavt CO₂-avtrykk.

– Hva betyr dette, hvor mener du dette er?

– Det tør ikke jeg helt svare på, men det er der det ikke skal være store klimagassutslipp, sier hun.

Hun bekrefter at hun har Venstre-politikere fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane med seg i komiteen når hun jobber for sitt syn.