Politikk

Nå får ofre for Navs feilaktige fedrekvotepraksis brev i posten. Noen kan også ha krav på erstatning.

Så langt har Nav sendt ut brev til 707 fedre som kan ha krav på å få etterbetalt fedrekvotepenger. Nav er nå i full gang med å rydde opp i sin egen feilaktige praksis.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Mange fedre har fått og får i disse dager et hyggelig brev fra Nav i posten. Det inneholder en beskjed om at den fedrekvoten de mistet, kan skyldes en feil Nav selv har gjort. I så fall kan de få foreldrepengene etterbetalt.

Noen av dem kan også ha krav på erstatning. Det gjelder fedre som har pådratt seg ekstra utgifter som følge av at de mistet fedrekvoten på galt grunnlag.

Inntektsmeldingen ble sendt inn for sent

Som Aftenposten har avslørt, har Nav avvist søknader om fedrekvoten på galt grunnlag. Nav har gitt fedre og eventuelt noen medmødre avslag på søknader når Nav manglet nødvendige opplysninger fra arbeidsgiver om inntekt.

Når fedre ikke fikk sendt inn inntektsmeldingen innen gitte frister, mente Nav at de ikke hadde oppfylt sin plikt til å opplyse Nav om alle sider ved søknaden. Dermed fikk de avslag.

I juni i fjor oppdaget Nav at dette var feil. Etaten kunne selv gjøre mer for å skaffe disse opplysningene. Nav beklaget og ba berørte fedre om å melde seg. Samtidig satte de i gang en intern prosess for å finne fedre som var blitt rammet av feilen.

Leonard Hemsen var en av relativt få som meldte seg. Han har fått tilbake 111.800 kroner minus skatt.

Men de fleste som er rammet av denne feilen, vet kanskje ikke selv har de er blitt utsatt for den. Derfor vil de brevene som nå spres i ulike postkasser landet rundt, komme som en stor overraskelse på mange. Nav retter opp feil helt tilbake til 2015.

818 identifisert som mulige ofre

I løpet av januar ble Nav ferdige med å kartlegge hvor mange som kunne være berørte. 818 potensielle saker ble identifisert. Underveis blir noen sjekket ut. Status nå er at Nav pr. dato har kartlagt 773 personer som kan være berørte.

33 av disse sakene er allerede tatt opp til ny vurdering. En del av dem lå som klagesaker.

Av de resterende har Nav pr. 1. februar skrevet til 707 personer.

– Saksbehandling pågår allerede i åtte av sakene, opplyser Nav til Aftenposten.

26 saker skal vurderes nærmere. Denne prosessen pågår.

Leonard Hemsen var en av ca. 70 som selv har henvendt seg til Nav. Han har derfor fått etterbetalt penger allerede.

Kan ha krav på erstatning

De som er blitt utsatt for feil, vil få etterbetalt de foreldrepengene de i utgangspunktet skulle hatt.

Men da saken ble avslørt ba Arbeids- og sosialdepartementet Nav om å vurdere hvorvidt noen av dem også kunne ha krav på erstatning.

– Vi vil bemerke at Nav ikke har fått i oppdrag å vurdere om det skal gis én likelydende erstatningssum til alle som er berørt, opplyser Nav til Aftenposten.

– Vår vurdering er at reglene om erstatning kan bli aktuelle i enkeltsaker. Hvem som vil ha rett på erstatning, vil vi først vite når vi behandler kravene om erstatning, skriver Nav i en e-post.

Ifølge Nav vil de gi den enkelte veiledning om erstatning, vilkårene for det og hvordan de skal fremme et slikt krav når de nå innhenter annen informasjon fra de berørte.

Må ha hatt et økonomisk tap

Et av vilkårene for å få erstatning, er at man må ha hatt et økonomisk tap. Nav poengterer at de som får etterbetalt foreldrepenger som hovedregel ikke vil ha rett på erstatning i tillegg.

– Det er imidlertid ikke utelukket at en forelder har pådratt seg tilleggsutgifter, og derfor i tillegg til etterbetalingen av foreldrepenger kan få erstatning for det økonomiske tapet. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak, opplyser Nav.

Les mer om

  1. Fedrekvoten
  2. Foreldrepermisjon
  3. Nav
  4. Barn