Politikk

Ap sier nei til Tesla-avgift

Aps energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide varsler at partiet går mot Regjeringens forslag om en ny avgift på tunge elbiler.

– Det er for tidlig å fjerne avgiftsfritaket, sier Aps energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide. Partiet går mot Regjeringens forslag om en ny «Tesla-avgift» på tunge elbiler.

  • Thomas Spence

Fra før har SV, Venstre og Rødt sagt nei til forslaget. Sp har ennå ikke bestemt seg. KrF sier ja til Tesla-avgiften, men øker samtidig avgiften tilsvarende for bensin- og dieseldrevne biler.

Nå varsler Barth Eide at Ap i sitt alternative statsbudsjett også avviser forslaget. Skjebnen til forslaget vil bli avgjort i forhandlingene på ikke-sosialistisk side hvor KrF og Venstre står på hver sin side i Tesla-saken.

Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift. Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2018 å innføre en vektkomponent i pris- og avgiftsfastsettelsen som i praksis vil fordyre de største og tyngste elbilene.

Blant bilene som er på markedet i dag, er det i all hovedsak ulike Tesla-modeller som vil bli berørt. Det er kostbare biler, og har ført til en debatt om nødvendigheten av at staten subsidierer «rikfolk på vestkanten».

En Tesla Model S til lading. De tyngste tesla-modellene kan få en avgiftsøkning på opptil 70 000 kroner med regjeringens forslag.

I regjeringspartiene har fordelingsvirkningen og signaleffekten ved at så mye av elbil-fordelene tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området skapt bekymring og irritasjon.

– Det som utfordrer avgiftsfordelene mest, er Tesla, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Aftenposten før nyheten om neste års «elbil-avgift» var kjent.

De mest luksuriøse Tesla-bilene kan bli opp mot 70 000 kroner dyrere neste år med Regjeringens forslag.

Gjennom klimaforliket er det vedtatt avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler.

  • Les også: EØS-avtalen kan tvinge Norge til å trappe ned elbilfordelene

Barth Eide mener at det er galt å fokusere på «tunge biler».

– Det er ikke noe galt med å ha en tung elbil. Mange familier med barn har i dag en liten, lett elektrisk bil til småturer i hverdagen, og en stor, tung bensin- eller dieseldrevet «hyttebil» til å kjøre lengre på ferie- og helgeturer. Det bør også være en elbil, sier Barth Eide.

Han viser til tidligere forlik om å begunstige elbiler for å fremskynde overgangen fra bensin og dieseldrevne biler til nullutslippsbiler.

– Politikken har virket. De mange gulrøttene har virket og fremskynde det grønne skiftet, sier Barth Eide.

Men han er opptatt av mer rettferdig fordeling.

– Vi er også opptatt av rettferdig fordeling av elbilsubsidiene. Derfor vil Arbeiderpartiet be Regjeringen om å komme tilbake med et forslag om hvordan vi kan sette et tak på luksus. Men dette må gjøres uten at det går ut over vanlige folk som vil gjøre elbil til familiebilen, sier Barth Eide.

Fra før har både SV og Venstre avvist forslaget:

«Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020. Fritaket vurderes opp mot måloppnåelse av klimamålene for 2020 og 2030.», heter det i Venstres alternative statsbudsjett.

I klimaforliket fra 2015, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enig om følgende prinsipper i omleggingen av engangsavgiften, slik at den:

  • Den stimulerer sterkere til mer klima- og miljøvennlige valg og til at målet om 85 gram CO₂ pr. km oppnås innen 2020, jf. Klimaforliket.
  • Personbiltransporten gir sitt forholdsmessige bidrag til å nå EU og Norges mål om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.
  • Endringene i engangsavgiften fases inn gradvis fra og med 2016 og det søkes å unngå urimelige utslag for enkeltmodeller

Statens inntekter fra bilavgifter har de siste årene blitt kraftig redusert. Statens inntekter fra bilavgifter i 2017 vil være redusert med hele 10 milliarder sammenlignet med da regjeringen tiltrådte i 2013.

Elbiler utgjør litt over 5 prosent av bilene på veien i Norge i dag. I tillegg utgjør hybrider og ladbare hybrider noen prosent til. I fjor utgjorde disse 20 prosent av det totale nybilsalget. Det viser tall fra Elbilforeningen.

Mye skyldes de økonomiske fordelene, som lav årsavgift, halv firmabilbeskatning og muligheten til å bruke kollektivfelt. De slipper også engangsavgift og moms ved kjøp.

Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer en seksdoblet siden Erna Solberg overtok som statsminister: