Politikk

Slik mener NAV-direktøren at flyktningene skal komme i jobb

Nyankomne flyktninger og asylsøkere i Finnmark. Ikke alle får bli, men dem som får være i Norge vil utfordre et allerede presset arbeidsmarked. Det er viktigst å få kartlagt kompetansen snarest mulig for den enkelte for å finne egnede jobber, mener både arbeidsdirektør Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie.

Et anslag på 50-60.000 flyktninger i år, i tillegg til de 30.000 som kom i fjor. NAV-direktør Sigrun Vågeng slår an en opitimistisk tone, og har en fempunktsplan for jobb og integrering.

 • Geir Salvesen

En plan for jobbskaping og bedre integrering på arbeidsmarkedet. NAV-direktør Sigrun Vågeng presenterte på NHOs årskonferanse torsdag en punktliste over tiltak som hun mener er nødvendig å ta tak i med strømmen av flyktninger som kommer til Norge og som skal ha jobb.

— Vi må jobbe godt og raskt og med klare endringer, fastslår hun. Norge har flere strukturelle problemer fra før i et arbeidsmarked hun ellers betegner som relativt velfungerende. Problemene er blant annet at en av tre ikke fullfører videregående skole. Og at en av seks i arbeidsfør alder allerede står utenfor arbeidslivet. De er på trygd eller avklaring av ett eller annet slag.

Vågseng har en fempunktsliste med forslag:

Fem punkter som kan gjøre det lettere å komme i arbeid

 1. Kartlegge kompetanse og gi yrkesveiledning – mens de venter på å bli bosatt i en kommune.

Det haster å øke kapasiteten her.

 1. Folk er forskjellige. Vi må differensiere. Vi trenger et hurtigspor mot arbeid for dem som står nær arbeidsmarkedet. De som står lenger unna må gis tilstrekkelig utdanning og opplæring.
 2. Vi må legge om introduksjonsprogrammet: Bruke arbeidsplassene som viktigste opplæringsarena for dem som trenger et lengre løp for å komme i ordinær jobb.
 3. Språk. Norsk er viktig for å få og beholde arbeid. Vi må kombinere jobb med språkopplæring på arbeidsplassene. Tradisjonell undervisning i klasserom fungerer ikke godt nok.
 4. Vi må gjøre mer av det som virker, og slutte med det som ikke virker. Vi må dele kunnskap og erfaringer oss imellom – kommuner, arbeidsgivere, IMDI og NAV.

Er det arbeid nok for alle?

- Det er varslet at det kan komme 50-60.000 flyktninger til Norge i år. Alle disse vil ikke få opphold her, men de som får det, vil komme i tillegg til alle dem som kom i år og som får opphold. Vil det være arbeid for alle disse fremover?

— Vi må ha som mål å få flest mulig i jobb. I år kom det ca. 30.000, og av dem antar vi at ca. 15.000 vil være aktuelle for arbeidsmarkedet. Forholdsvis kan det være rundt halvparten av de 50-60.000 du nevner som kan være aktuelle for jobb. Det sier seg selv at det gir store utfordringer i å få skapt nok arbeidsplasser. I tillegg må vi i gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet og tilpasset forskjellige behov, slik at vi så raskt som mulig kan få dem i jobb, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug svarer på 26 spørsmål om innvandring:

Les også

– Det er klart jeg er bekymret for mine egne barns fremtid

Velger å være optimistisk fordi alternativet er for deprimerende?

— Du velger å anslå en optimistisk tone, men er det fordi alternativet – at dette egentlig ikke går – er for deprimerende å tenke på?

— I vårt samfunn må vi forholde oss til at det kommer mange som vil bo og leve her, og vi ønsker at de skal bli en del av vårt samfunn. Da er arbeid en viktig del. Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig bidrag for å få en god velferdspolitikk, og da må vi ta en optimistisk tone, ellers greier vi ikke å få det til. Vi må raskest mulig få en oversikt over kompetansen til dem som kommer hit, raskt gi yrkesveiledning, og så må vi legge om kvalifiseringsprogrammet og samarbeide tettere med arbeidsgiverne slik at vi får flyktningene inn i jobb. Vi kommer til å trenge mange faglærte mennesker i dette landet. Det har vi for lite av allerede.

NHO: Utfordringen med å inkludere folk i arbeidslivet blir større enn noen gang:

Les også

– Arbeidsmarkedet utfordres av flyktningsituasjonen

Arbeidsministeren tror det er mulig

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) innrømmer at det må endringer til for å skaffe jobber nok til flyktninger:

— Det er jo den store utfordringen som alle snakker om. Hvordan vi skal greie å sluse inn et så stort antall flyktninger inn i et arbeidsmarked som fra før av er presset. Jeg tror det vil være mulig, men det krever åpne dører både i offentlige og private virksomheter. Mange av dem som kommer vil også trenge kompetansehevning, eller en annen kompetanse enn de allerede har og som må de selvsagt lære seg norsk. Det betyr bare at man må starte tidlig og at de som får bli, får kartlagt sin kompetanse så raskt som mulig.

- Er det ikke en fare for at mange av dem ikke får jobb og dermed havner som en konstant underklasse i fremtidens Norge?

— Det er i stor grad avhengig av hvilken kompetanse de har. Vår ambisjon må jo være at flest mulig kommer seg i aktivitet. Det er mange måter å bidra på i det norske samfunnet.

- Hva er viktigst å gjøre raskt på regjeringssiden for dette området?

— Det er jo å få til en raskest mulig avklaring på kompetansen til dem som kommer.

Les også

 1. Helbom for frivillig retur av asylsøkere

 2. Her er grafene som forklarer asylåret 2015

 3. UDI-direktøren vil gravlegge asylinstituttet

 4. UDI tror det kan komme opp mot 60.000 asylsøkere i 2016.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Migrantkrisen i Europa