Politikk

Hun frykter politiet vil miste lokalkunnskap

Lensmann Renate Grande Skodje advarer mot å bygge ned lokalkunnskapen politiet i dag sitter på rundt om i landet.

Lensmann Renate Grande Skodje ved Ørskog lensmannskontor styrer et lensmannskontor som kan bli vurdert nedlagt. - Nærhet er viktig, mener hun.
  • Jeanette Sjøberg
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
  • Arnfinn Mauren

Større konsentrasjon av tjenestemenn i de store byene – på bekostning av tilstedeværelse på mindre steder – kan sette politiets lokalkunnskap på prøve.

Det mener lensmann Renate Grande Skodje, som 1. januar tok over som lensmann i Ørskog på Sunnmøre.

— Den største utfordringen med å samle politiet på færre kontorer vil være å ta vare på lokalkunnskapen, mener Skodje.

Fra 27 til 12 distrikter

På en pressekonferanse tirsdag kveld la statsminister Erna Solberg (H), justisminister Anders Anundsen (Frp) og Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø frem avtalen de tre partiene imellom.

— Mange og veldig tydelige beskjeder er blitt gitt for behovet for endring, sa Erna Solberg, og henviste til Gjørv-kommisjonen som kom med kraftig kritikk av politiet etter 22. juli, samt politianalysen som etterfulgte.

— Nå må det handles, ikke utredes mer, sa Solberg.

Les også:

Les også

Nå starter kampen: Hvor blir politikontorene lagt ned?

Tydelige på at antallet skal ned

Nå bekrefter Regjeringen og Venstre at de ønsker å kutte antall politidistrikter med mer enn halvparten, fra 27 til 12 distrikter.

Det er også sannsynlig at det vil bli kuttet et større antall lensmannskontor, men hvor mange det kan være snakk om, vil de ikke si på nåværende tidspunkt.

Anundsen sier anslaget den tidligere politianalysen har kommet med på 210 tjenestesteder er for lavt, men at det kommer til å bli færre enn dagens 354 er det ingen tvil om.

— Minimumskravet er at 90 prosent av innbyggerne skal ha maks 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. Vi vil ikke spekulere i antall lensmannskontorer. Det kan være at man enkelte steder må opprette nye kontorer også. Det viktigste er at vi sikrer at lensmannskontorene har en helt annen robusthet enn i dag, sier Anundsen til Aftenposten.

Fornøyd med færre distrikter

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er også tydelig på at antallet skal ned.

- Det blir definitivt færre, men om det blir 220, 230 eller 240 vil jeg ikke forskuttere, sier han til Aftenposten.

Han sier i en pressemelding at han er fornøyd med færre distrikter:

— Større politidistrikter gjør det mulig å utvikle solid spisskompetanse flere steder i landet, og nærmere der folk bor. Det vil styrke politidistriktenes evne til å håndtere store beredskapssituasjoner, og til å bekjempe komplisert, alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet, sier Humlegård.

Kontor med fire årsverk

Lensmannskontoret til Renate Grande Skodje betjener i dag de tre kommunene Ørskog, Skodje og Stordal i Møre og Romsdal, med tilsammen rundt 8000 innbyggere.

Kontoret har i dag fem ansatte fordelt på fire årsverk. Bemanningen er nok til å holde kontoret åpent fire dager i uken – onsdag er det stengt. Vaktberedskap på kveld, natt og i helgene tar ordensavdelingen ved politiet i Ålesund seg av – 40 minutter unna.

— Jeg mener likevel at befolkningen får en god tjeneste slik som det er i dag, sier lensmannen.

Ikke fått signaler om nedleggelse

Størrelsen på kontoret tilsier imidlertid at det er slike kontor som dette som kan bli vurdert nedlagt i den reformen som politiet nå skal gjennom. Men så langt har ikke nedleggelse vært noe tema.

— Vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til de signalene vi får ovenfra. Men så langt er det ingen ting som tyder på at vi skal bygge ned tjenesten, sier Skodje.

Forberedt på bråk

Venstres justispolitisk talskvinne Iselin Nybø sier hun er forberedt på bråk om nedleggelser av lensmannskontor rundt om i landet som følge av reformen.

— For oss er det viktig at lokalsamfunnet involveres ved endring. Vi er glade for å ha fått inn at kommunene som blir berørt kan påklage beslutningen. Vi er glade for at det skal være en politisk beslutning når et kontor skal legges ned. Som jeg har sagt til justisministeren: Det er viktig for Venstre at folk vet hvor de skal ta med fakkelen hvis de vil gå i tog, sa Nybø under gårsdagens pressekonferanse.

KrF: - Massiv sentralisering

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener den nye politireformen svekker politiets tilstedeværelse i lokalmiljøene.

– Ut ifra det jeg leser, vil det være fullt mulig for politimesteren å legge ned mindre lensmannskontorer. Det betyr en massiv sentralisering av politiressursene, sier Ropstad til NTB.

Opplever sentralisering

Blant innbyggerne ikommuner som Ørskog, er det helt tydelig at de opplever at stadig fleretjenester sentraliseres til nærmeste by eller større tettsted. En kvinneutenfor lensmannskontoret i Ørskog beskriver det som «frustrerende å være iutkanten». En annen mener at ingen ordninger kan erstatte fysisk tilstedeværelse.

-De tar alt framindre steder nå – for å spare penger. Jeg tviler på om det blir noe bedre,sier Ståle Grebstad (68), fra kafébordet i Ørskog. Den yngre generasjonenvirker å være mindre opptatt av dette.

-Jeg tror ikke detvil bety så mye om lensmannskontoret forsvinner og politifolkene jobber fraÅlesund i steder, sier Regine Bergquist Langlo (18).

Ikke overrasket

Etter at politireformen ble lagt frem i går kveld, kunne Ørskog-lensmannen konstatere at den inneholdt få overraskelser.

— Det var som forventet. Prosessen rundt lensmansstrukturen er ikke over. Derfor var det ikke noe overraskende at det ble tallfestet noe kutt i lensmannskontorer, sier hun.

- Men du forventer en reduksjon i antall lensmannskontorer?

— Jeg forventer egentlig ingenting.

Illustrerende for hvordan situasjonen kan være ved norske lensmannskontor, var bemanningen i går ved to av nabokontorene til Ørskog: Giske lensmannskontor var stengt fordi begge de to som skulle være på jobb var syke. Ved det andre nabokontoret, Sula lensmannskontor, var det én politibetjent på jobb.

Les også

  1. - Nå må det handles, ikke utredes mer

  2. Nå starter kampen om hvilke lensmannskontorer som skal stenges

Les mer om

  1. Politikk
  2. Beredskap
  3. Sentralisering