Politikk

Bitter KrF-strid om spilleregler. «Blå» side hardt ut mot generalsekretæren

KrFs generalsekretær utsettes nå for krass kritikk av partifeller på «blå» side. Ungdomslederen vil ikke svare på om hun har tillit til Hilde Frafjord Johnson.

Flere i KrFs sentralstyre kommer med direkte eller indirekte kritikk av generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Noen av dem i KrF som ikke ønsker samarbeid med Ap, er nå sterk kritiske til prosessen. De retter skytset mot generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, som blir plassert på «rød side» i den pågående kampen om KrFs veivalg.

 • De «blå» i KrF synes ikke det er krise om Hareide går.

Rikspolitikere representerte bare «rød side»

Det at to «røde» rikspolitikere alene innledet på to fylkesårsmøter denne uken, har bidratt til at kritikken kommer til overflaten. Stortingsrepresentantene Geir Bekkevold og Tore Storehaug, som begge støtter Knut Arild Hareides syn om at KrF bør kunne gå i regjering med Ap, var de eneste innlederne fra sentralt hold på fylkesårsmøtene i Oppland og Hedmark.

Det førte til kritikk om ubalanse. Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland, som tilhører blå side, rykket ut i VG og kritiserte generalsekretæren og partilederen for å bruke «makten de har til å styre prosessen til fordel for Hareides syn».

Unnlater å svare på om hun har tillit til Johnson

Hun ga også uttrykk for at hun selv hadde tilbudt seg å dra og at vararepresentant til sentralstyret, Marie Ljones Brekke, hadde gjort det samme, men var blitt avvist av ledelsen.

Haugland vil ikke uttale seg ytterligere om saken til Aftenposten. Men KrFU-leder Martine Tønnessen, som også tilhører den fløyen som ønsker samarbeid med til høyre for KrF, sier følgende:

– Det jeg kan bekrefte, er at også jeg har spilt inn at Marie Ljones Bekke, kunne ta debatten. Og jeg har sagt ifra at det synes det ble skjevt å bare sende rød side, slik det ble gjort i Hedmark og Oppland.

– Har du tillit til generalsekretæren?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Tønnessen, som representerer KrFU i moderpartiets sentralstyre.

Tønnessen skulle selv ha stilt som motdebattant til Bekkevold i hans hjemfylke Telemark, men har trukket seg fordi situasjonen er blitt så tilspisset.

– Ingen rot i virkeligheten

Generalsekretæren selv gir ingen intervjuer om situasjonen i partiet nå.

Men i en SMS svarer hun slik på kritikken som rettes mot henne om rigging av resultatet og skjevhet når det gjelder innledere.

– Dette er helt feil og har absolutt ingen rot i virkeligheten. Opplegget er klarert med en samlet partiledelse.

Grøvan: Forstår frustrasjonen

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Hans Fredrik Grøvan, som har advart mot å gå mot venstre, uten at han mener KrF skal foreta det viktige veivalget denne høsten, sier han har «forståelse for den frustrasjonen som er uttrykt.»

– En del ting er blitt til underveis. Noen har visst og styrt, andre har ikke visst, sier han og bedyrer at han ikke kjenner til detaljene i saken.

På spørsmål om hvorfor han snakker om «noen» og hvem han sikter til, svarer han slik:

– En del ting er avtalt mellom partiledelsen og generalsekretæren. De har lagt hele opplegget for folkemøtene i byene og for fylkesårsmøtene og sendt ut folk. Noe er blitt oppfattet som litt tilfeldig. Det har oppstått en ubalanse, sier han og sier at han opplever det slik at det er «generalsekretæren i samarbeid med ledelsen og fylkeslagene» som har lagt til rette for det meste.

«Vet hva slags synspunkter hun har»

– Har du full tillit til generalsekretæren?

– Ja, jeg vil ikke si annet. Samtidig vet vi hva slags synspunkter hun har. Det må vi legge til grunn. Hun har spilt en veldig sentral rolle sammen med partiledelsen, sier han.

Grøvan synes mye har skjedd altfor raskt og at ikke alle sider ved prosessen har vært gjennomtenkt. For eksempel valg av utsendinger til landsmøtet, retningslinjer for de lokale møtene og rettigheter til nye medlemmer som nærmest har «stått i døren og vippset kontingent».

– Bør det bli en oppvask i etterkant?

– Absolutt. Vi har en del å snakke om. Det har vært en forhastet prosess, store avgjørelser som skal tas på kort tid, og det er for eksempel ikke sendt ut mye skriftlig informasjon. Det er mange ting som tilsier at vi burde ha roet ned og tatt prosessen frem mot 2021, sier han.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Geir Bekkevold
 2. Oppland
 3. Hans Fredrik Grøvan
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)
 5. KrFs skjebnevalg