Bolstad forsvarer 57-års pensjonsalder i politiet

– Samfunnet hardner til, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, som derfor forsvarer politimenns rett til å gå av med pensjon som 57-åringer.

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund advarer politikerne å ta grep de ikke kjenner konsekvensene av.

– Det er ikke lagt til rette for at man skal stå i jobb lenger, sier forbundsleder Sigve Bolstad, om særaldersgrensene i politiet.

Utegående politibetjenter har en pensjonsalder på 60 år. Men de kan gå av enda tidligere enn denne særaldersgrensen. En regel gjør at drøyt halvparten gjør som Tore Per Bakken og går av allerede som 57-åringer. Aftenposten skrev søndag at han har jobbet i ti år i forsikringsbransjen etter at han ble «politi-pensjonist» med full pensjon.

  • Fikk du med deg saken om Bakken? Han gjorde som halvparten av politikollegene: Pensjonerte seg som 57-åring. Det kan det bli slutt på.
Tore Per Bakken har de siste årene jobbet med etterforskning av saker for forsikringsselskaper.

Bolstad: En grunn til at vi har lav pensjonsalder

De tre partiene som nå forhandler om en ny regjeringsplattform har varslet en gjennomgang av alle særaldersgrenser i staten og har støtte fra KrF.

Men i Politiets Fellesforbund protesteres det på argumentasjonen om at folk i politiet bør kunne jobbe i langt flere år enn de nå gjør.

– Det finnes en grunn til at det er særaldersgrenser i politiet, sier Bolstad om denne aldersgrensen som ble innført i 1956.

Han viser til ansatte i politiet er i døgnkontinuerlig tjeneste.

– Og de opplever ting som åpenbart er belastende. Summen av de to forholdene gjør at vi har en særaldersgrense i norsk politi.

– Belastningen er ikke blitt mindre

– Men noen vil si at ting har endret seg siden 1956?

– Ja, men belastningene i norsk politi er ikke mindre i 2018 enn i 1956. Samfunnet er ikke blitt snillere, det er ikke mindre triste syn og mindre belastende enn før, sier han og minner om overgrep mot barn, grov kriminalitet over nettet og terror.

– Samfunnet hardner til. Og det andre springer fra, må politiet springe til, sier han.

– Er ikke dagens 57-åringer også i bedre fysisk form enn politimenn var i 1956?

– Det er ikke foretatt noen forskning om enn mann eller en dame i dag eller i 1980 var i bedre fysisk form enn de var i 1956. Men jeg har registrert at gjennomsnittsalderen er blitt høyere. Det har vi fått med oss, sier han.

Ikke jobbet med seniorpolitikk i politiet

På spørsmål om det likevel ikke er mye mange i politiet kan gjøre etter fylte 57 år, svarer han at det ikke er jobbet systematisk med seniorpolitikk i politiet. Ifølge Bolstad er det ikke lagt til rette for at 60-åringer med mye god kompetanse skal jobbe.

Han advarer derfor politikerne mot å «ta grep de ikke er kjent med konsekvensene av», men er klar over at det settes i gang en prosess.

– Tror du dette blir et tema i lønnsoppgjøret til våren?

– Vi har en beredskap, sier han.

Ap har tidligere åpnet for endringer

Også Arbeiderpartiet har tidligere åpnet for å vurdere særaldersgrensene for enkelte yrkesgrupper på nytt.

– Det pågår et arbeid om tjenestepensjon, blant annet i offentlig sektor, herunder også spørsmål om særaldersgrenser. Partene skal høres i den forbindelse. Arbeiderpartiet har foreløpig ikke konkludert, men avventer resultatet av de drøftingene som pågår og det regjeringen legger frem, skriver sier Lise Christoffersen (Ap) i en SMS til Aftenposten.