Politikk

Venstre fikk gjennomslag for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Den nye borgerlige regjeringen går inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja i fireårsperioden.

Lofoten, Vesterålen og Senja blir fortsatt oljefritt, i hvert fall i fire år til. Venstre har fått gjennomslag for vern i den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem søndag ettermiddag.
  • Veslemøy Hedvig Østrem

Det blir ingen oljevirksomhet i de mest sårbare områdene i nord den neste fireårsperioden. Venstre har fått gjennomslag for sitt syn i den nye trepartiregjeringen.

– Denne plattformen rigger landet for grønn omstilling. Klimautfordringen er planetens største utfordring, og vi skal ta vare på de mest sårbare områdene i norsk natur, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da den nye regjeringsplattformen ble lagt frem på Jeløya søndag ettermiddag.

Dette er noe av det den nye regjeringen lover:

  • De skal ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–2021.
  • De skal ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.
  • Det skal også fastslås en definisjon av hvor iskanten faktisk går.

Regjeringen og samarbeidspartiene er i samarbeidsavtalen var i forrige periode enige om at det ikke skulle være oljeboring ved iskanten mot Arktis, men det har ikke vært enighet om hvor iskanten faktisk er. I 2015 flyttet regjeringen Solberg iskanten 70 kilometer lenger nord, og åpnet områder for oljeboring som inntil da hadde ligget nord for iskanten.

Regjeringens nye definisjon av iskanten ble ikke godkjent av Stortinget.

– Vi har ønsket å føre landet i en grønnere retning. Det har vært av våre viktigste krav i disse forhandlingene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Når ikke Parisavtalen på denne måten

– Dette er ikke nok til å nå klimamålene i Parisavtalen, sier WWFs fungerende generalsekretær, Karoline Andaur til Aftenposten.

– Selv om det på enkelte områder er en positiv utvikling med denne plattformen, er dessverre ikke dette et klimabudsjett som gir landet et grønt skifte. Plattformen som bidrar i riktig retning når det gjelder vern av sårbare områder, som iskanten, Lofoten, Vesterålen og Senja, men det er ikke nok til å nå kravene fra Parisavtalen. Det legges fortsatt opp til samme tempo som før når det gjelder utvinning av olje og gass, sier Andaur.

Norsk olje og gass: Skuffet over nei til oljeboring

Norsk olje og gass er fornøyd med det de mener er fortsatt gode rammevilkår for næringen, men er skuffet over at det ikke åpnes for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er et område der vi mener potensial for fremtidig virksomhet er stort, og som kan gi nye, viktige arbeidsplasser i Nord-Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han mener beslutningen gjør at det blir vikig at petroliumsæringen får tilgang til andre arealer.

– Vi vet at behovet for olje og gass vil være stort i mange år fremover og at det er en inntektskilde Norge er avhengig av. Da må vi også ha tilgang på arealer å utvinne fra, sier Schjøtt-Pedersen.

Naturvernforbundet: Fortsatt tut og kjør for motorveier

Naturvernforbundet peker på plattformens motorvei-iver som det største hinderet for å nå klimamålene.

– Regjeringen vil fortsette å asfaltere Norge raskere gjennom omfattende motorveiutbygging, til skade for natur, friluftsområder, klima og luftkvalitet, sier leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

Naturvernforbundet finner flere positive ting i regjeringserklæringen fra Høyre, Frp og Venstre og gir Venstre æren for å ha fått til gode endringer. Men Lundberg er skuffet over ambisjonsnivået og at ikke de sårbare områdene i nord får varig vern.

– Vi kan ikke lenger fortsette en klimapolitikk som kutter minimalt med utslipp i Norge. Regjeringserklæringen er ikke tydelig nok, og gir ikke noen garantier for at målene nås, sier Lundberg.

– Ikke kameler for Frp

Frp-partileder Siv Jensen avviste at klimainnstramminger har vært tunge kameler å svelge.

– Det var ingen overraskelse for Frp at Venstre ville være opptatt av klima i disse forhandlingene. Det har vi erfart gjennom de siste fire årene at står høyt på agendaen deres. Men vi har vært opptatt av å finne de gode virkemidlene. Jeg opplever ikke at denne plattformen øker det samlede skatte- og avgiftsnivå for vanlige folk, sier Siv Jensen.

Regjeringen går inn for å avvikle pelsdyrnæringen fra 2024/25.

Styrt avvikling av pelsdyrnæring

Regjeringen skal arbeide for styrt avvikling av pelsdyrnæringen. De tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025, altså ikke før etter neste valg.

Eksisterende næringsaktører får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold. Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen.

– Dette er først og fremst veldig skuffende og veldig overraskende etter som Høyre og Frp sikret flertall for videre drift, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norsk Pelsdyrlag til Nationen.

Dyrevernalliansen er på avviklingsplanen som en viktig seier, men er ikke trygge for at et storting etter neste valg vil gå for det samme.

– Dette er svært gledelig, men det er fortsatt mye som kan skje før et endelig vedtak er fattet i Stortinget, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.