Skattelette, skattelette, skattelette

På tross av fallende konjunkturer for norsk økonomi og en oljeboom på hell, vil Siv Jensen sørge for at det aller første statsbudsjettet hun har ansvaret for, inneholder relativt store skattelettelser.

Mandag står finansminister Siv Jensen foran en av sine største utfordringer som politiker. Hun skal lede arbeidet med å snekre sammen den blåblå regjeringens statsbudsjett.

Regjeringens budsjettkonferanse starter i dag på Hurdalsjøen hotell i Hurdal. Her skal Regjeringen legge hovedlinjene for neste års statsbudsjett.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jensen møtte pressen før budsjettkonferansen startet.

- Vi begynner arbeid med budsjettet og det er spennende for en regjering hvor mange medlemmer skal være med for første gang . Intensjonene er klare: Vi skal levere på det som er prioritert i Sundvolden-plattformen og vi skal levere på det partiene har lovet. Vi skal bygge infrastruktur, gi vekstfremmende skattelette og bygge Norge som kunnskapssamfunn. Vi er opptatt av å skape pasientens helsevesen, vi vil forenkle og fornye offentlig sektor, sier Solberg.

Statsministeren sier Norge er i en bedre situasjon enn mange andre land, men at det er skyer i horisonten. Det er ubalanse i norsk økonomi, spesielt med tanke på konkurransekraft, sier Solberg.

— Utfordring for norsk konkurransekraft er viktig for regjeringen å ta tak i. Når store selskap må nedjustere bemanningen handler det om konkurransekraften, sier Solberg.

Siv Jensen sier regjeringens viktigste oppgave er at man sikrer norske arbeidsplasser.

– Større deler av næringslivet melder om svakere konkurransekraft og større utfordringer i møte med verden omkring oss, som har omstilt seg. En av de viktigste oppgavene vi nå har er å legge forholdene til rette for at våre bedrifter overlever i den konkurransen. Det handler om å styrke folks trygghet for jobb, sier Jensen.

- Hvor store rom er det for skattekutt?

— Norsk økonomi trenger skattekutt, svarer Solberg.

Tydelig Frp-stempel

I årets budsjett rakk Høyre og Fremskrittspartiet å endre en liten flik av Stoltenberg-regjeringens allerede fremlagte planer. Nå har de muligheten til å være med helt fra starten av prosessen. De siste ukene har både departementer og stortingsgruppene vært opptatt med å sette opp sine ønsker for arbeidet med neste års statsbudsjett.

Syv måneder før budsjettet for neste år skal legges frem, møtes regjeringstoppene til den første store budsjettkonferansen.

Etter det Aftenposten erfarer er Frp-lederen helt klar på at det første budsjettet som Regjeringen har eneansvar for, skal ha et tydelig Frp-stempel. Og skattelette skal symbolisere dette. I en situasjon der skattene senkes for næringslivet i landene rundt oss, er finansministeren opptatt av ikke å forverre norsk næringsliv konkurransekraft, men å komme med "vekstfremmende skattelettelser".

Så må Jensen slåss med Høyre om antall skattelettemilliarder. Høyre er i utgangspunktet ikke veldig interessert i større lettelser. Til det har partiet for mange dyre valgløfter å innfri.

Avbyråkratisering

Finanspolitisk talsmann Gjermund Hagesæter (Frp) sier de ikke vil la seg lure av ringrever fra regjeringspartner Høyre.

— Våre prioriteringer er slått fast i regjeringsavtalen og samarbeidsavtalen med sentrumspartiene. Da er det sagt at vi skal avbyråkratisere, forenkle og ha skatte- og avgiftslettelser. Og vi skal satse på blant annet samferdsel, justissektoren og utdanning, sier han til Aftenposten.

- Er det noe du spesielt kan si at dere vil kutte?

— Nei, det er ikke noe jeg kan gå inn i. Men avbyråkratisering og forenkling er viktig, selvfølgelig.

- Etter det vi forstår, ligger handlingsrommet for neste år omtrent på nivå med i år. Hva kan du si om det?

— Jeg kan bare si at det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Frp-representanten.

2015-budsjettet har siden før valget i fjor høst vært omtalt i Høyre og Frp som deres store mulighet til å gjøre endringer. På en del områder er det allerede siste sjanse til å få gjennomført endringer de håper å se effektene av før det nærmer seg stortingsvalg i 2017.

Mangler erfaring

I Høyre har blant andre Erna Solberg, Jan Tore Sanner, som tidligere finanspolitisk talsmann da Høyre satt i regjering sist, og Thorhild Widvey, som tidligere olje- og energiminister, vært med før. I tillegg har flere i rådgiverkorpset deltatt i budsjettarbeid. I Frp er det derimot ingen som tidligere har vært med på å sette sammen et statsbudsjett fra bunnen av.

- Hva har det å si at dere ikke har vært med på dette før?

— Jeg vet ikke om det har så mye å si, men det gjør at vi kanskje vil tenke litt mer utradisjonelt enn tidligere regjeringer, sier Gjermund Hagesæter.