SV vil flytte kongen og regjeringen fra første rad under Nobelprisutdelingen

SVs Petter Eide ber Nobelkomiteen endre dramaturgien under prisutdelingen og flytte kongefamilien vekk fra første rad i Oslo rådhus.

Kongefamilien har i alle år kastet glans over tildelingen av Nobels fredspris. Nå vil SV fjerne kongefamilien og regjeringen fra første rad for å styrke komiteens uavhengighet av norske myndigheter.
SVs Petter Eide ber Nobelkomiteen flytte kongefamilien fra første rad under prisutdelingen.

– Jeg synes ikke det er riktig at kongefamilien sitter på første rad under nobelprisutdelingen. De filmes og klippes inn i talene som sendes over hele verden. Det er feil dramaturgi og skaper misforståelser ute i verden, sier SVs Petter Eide.

Bakgrunnen er at Stortinget tirsdag behandler forslag om hvem som kan og ikke kan oppnevnes som medlemmer av Nobelkomiteen.

Petter Eide vil flytte kongefamilien fra første rad under nobelprisutdelingen.

– Vi ønsker at Nobelkomiteen reelt skal fremstå som uavhengig av myndighetene. Da må vi gjøre noen formelle grep. Ved den nye valgordningen til komiteen som vedtas i dag, gjør vi komiteen og prisen mer uavhengig av norske myndigheter og oppfatningen om at fredsprisen skal tjene norske utenrikspolitiske interesser, sier Eide.

– Hvis man stripper ned festen slik at ingen som har noen innflytelse kan være til stede, så blir det ikke så mye igjen av festen, svarer Berit Reiss-Andersen, leder i Nobelkomiteen.

Bråk rundt Carl I. Hagen

– Det kongelige hoff har ingen mening om denne saken, opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen

Etter fjorårets bråk rundt Frps nominasjon av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen vedtok Stortinget at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til komiteen. Flere stilte også spørsmål ved at Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er valgt til komiteen.

«Lex Jagland» hindrer ledere i internasjonale organisasjoner

Stortinget oppnevnte derfor et utvalg som skulle vurdere kvalifikasjonskrav og eventuelt grunnlag for utestengelse av kandidater til verv og stillinger som Stortinget oppnevner, herunder Nobelkomiteen.

Et enstemmig utvalg foreslår nå tre vedtak som ville hindret valg av Jagland, og som ville hindret at Nobel-medlemmer som Frps Inger-Marie Ytterhorn skal kunne gjenvelges på ubegrenset tid (18 år).

  • Ledere i internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, skal ikke velges som medlemmer i Nobelkomiteen.
  • Medlemmer i Nobelkomiteen kan ikke velges for mer enn to perioder. De vil dermed ha en fungeringsperiode på maksimalt 12 år.
  • «Personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør, kan ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen.»
– Blir ikke mye igjen av festen hvis ingen med innflytelse kan være tilstede, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Må oppfattes som uavhengig i utlandet

– Nobelprisen skal være et solid redskap for menneskerettigheter og fred, og ikke en belønning for lang og god innsats, sier Eide.

Han mener Nobelkomiteen nå bør følge opp Stortingets vedtak slik at komiteen også oppfattes som uavhengig.

– Stortinget skal ikke blande seg inn i komiteens arbeid, men vi kan kommentere det. Seremonien overføres til USA, Nigeria, Kina og rundt 200 land. På første rad sitter kongefamilien og hele regjeringen. Er det mulig for USA og Kina å oppfatte at dette er en komité og pris uavhengig av myndighetene, spør Eide og svarer:

– Nei. Jeg tror ikke det. Seremonien er lagt opp slik at norske myndigheter og kongefamilien er viklet inn i dette, sier han.

– Bør kongefamilien flyttes til bakerste benk? Eller ikke inviteres i det hele tatt?

– Vi på Stortinget skal selvsagt ikke legge oss opp i hvordan Nobelkomiteen planlegger seremonien, men jeg synes de bør vurdere å bryte noen tradisjoner. Hvis komiteen mener Fredsprisen er bedre tjent med at kongefamilen har en mer tilbaketrukket rolle, så tror jeg kongefamilien respekterer det, svarer Eide.

Reiss-Andersen:Kan ikke fjerne alle myndighetspersoner

Reiss-Andersen sier kongefamilien, statsminister og representanter for regjeringen har deltatt i feiringen av fredsprisen gjennom hele historien.

– Jeg tror fredsprisen og Nobelkomiteen har vært oppfattet som uavhengig. Ellers tror jeg ikke prisen ville vært vurdert som en av verdens mest prestisjefylte fredspriser. Men jeg er enig i at vi må alltid være villig til å diskutere vår uavhengighet.

– Men jeg tror ikke man skal gå så langt som at man fjerner myndighetspersoner helt fra festen. Vi er opptatt av bred representasjon fra det sivile samfunn, mennesker knyttet til prisvinnerens arbeid og det offisielle Norge er også til stede for å kaste glans over festen, sier hun.

Tre kontroversielle fredspristildelinger har satt komiteens uavhengighet under press, ifølge Eide.

2012: EU

2009: USAs president Barack Obama

2010: Liu Xiaobo

– Jeg mener det er uproblematisk at kongefamilien er til stede. Det kaster glans over arrangementet og prisvinnerne at Hans Majestet Kongen er til stede, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstuttet.

Han viser til at Norge har et monarki hvor statsoverhodet ikke har politisk innflytelse, og at alle er klar over det.